Ansatte
Tove Midtsundstad
Forsker I

    Utdanning:

    PhD sosiologi, Universitetet i Oslo

    Cand. polit statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Inkluderende arbeidsliv:  pensjoneringsadferd, eldres yrkesdeltakelse, seniorpolitikk, forebygging og tilrettelegging på arbeidsplassen, tiltaksevaluering etc.

Pensjonsystemer: tidligpensjonsordninger (uførepensjon,  særaldersgrenser og AFP), tjenestepensjonsordninger (ytelses- og inskuddsordninger) og samspillet mellom offentlige og private ordninger.

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv | Pensjon | Seniorpolitikk | Etter- og videreutdanning | Lønns- og arbeidsvilkår

+47 48094162
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:27
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:12
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:08
Fafo-rapport 2015:49
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2014:45
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2013:04
Fafo-notat 2013:05
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-notat 2013:01
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:08
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen
Fafo-notat 2011:05
Fafo-rapport 2009:16
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2008:12
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 2007:28
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 526
Fafo-rapport 2006
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe
Fafo-rapport 492
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 475
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 470
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2005:18
Fafo-notat 2005:12
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Fafo-notat 2003:14
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Fafo-notat 2003:13
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 401
Fafo-notat 2002:13
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2001:01
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 319
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Fafo-rapport 263
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 1995:07
Fafo-notat 1995:02
Fafo-rapport 172
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 154
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen
Fafo-notat 824
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen
Fafo-notat 1993:10

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning
European Journal of Education
European Journal of Education
Frontiers in Sociology
Nordic Journal of Working Life Studies
Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?
Occupational Medicin

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

På nett - hvor lett?
Søkelys på arbeidslivet
International Journal of Manpower

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?
Søkelys på arbeidslivet

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor
Søkelys på arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet
Nordic Journal of Working Life Studies
Søkelys på arbeidslivet
Tidsskift for Velferdsforskning

J. M. Hippe, T. Midstundstad og G. Veland

Dit ingen trodde man skulle

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

Pensjoner i arbeidsmarkedet

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Seniorgoder uten effekt?

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør
LO Aktuelt
Magasinet for fagorganiserte
Magasinet for fagorganiserte

T. Midtsundstad og H.Jacobsen

AFP fra A til Å...

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste

J. M. Hippe & T. Midtsundstad

Hvem lurer hvem?

J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland

Etter pensjonsforliket
LO Aktuelt
Tidsskriftet Velferd
Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren)
SSPs nyhetsbrev
SSPs nyhetsbrev
Orienterer (Aspekter fra 2010)
Arbeidsmiljø

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk
Tidsskriftet Velferd
SSPs Nyhetsbrev 45+

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid
BRIS Rehabiliteringsmagasinet

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet
BRIS Rehabiliteringsmagasinet

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway

Tove Midtsundstad

Alder ingen hindring?

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway

Mariska van der Horst, Åsmund Hermansen, David Lain & Tove Midtsundstad

Explaining employment patterns of older men and women in the UK and Norway

Tove Midtsundstad

Trygg trafikk med seniorer

Tove Midtsundstad

Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendrag (s. 4-8)

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge?

Tove Midtsundstad

Atypisk arbeid

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2013
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2013
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Jon M. Hippe
Prosjektslutt: 2012
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2008
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2008
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2006
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Geir Veland
Prosjektslutt: 2006
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Geir Veland
Prosjektslutt: 2005
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2005
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Geir Veland
Prosjektslutt: 2005
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2004
Prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2004
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2003
Fullførte prosjekter