logo fafo 194x64

Nyheter

Bokkapittel om barn som har fått endelig avslag på sin asylsøknad

18. juni 2015

Fafo-forsker Nerina Weiss har skrevet om hverdagen til barn som har fått endelig avslag på sin asylsøknad. Barna forteller om en hverdag tilsynelatende lik den norske barn har. Samtidig er livene deres satt på vent. Kapitlet er publisert i en ny bok fra Gyldendal, med tittelen "Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet".

Ny rapport om tilreisende fattige fra Romania

16. juni 2015

Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Denne rapporten ser blant annet på hvordan norske, svenske og danske myndighete behandler tilreisende fra Romania. Prosjektet er finansiert av det danske Rockwoolfondet.
Se opptak fra lanseringsseminaret

Ny Fafo-rapport: Et bedre NAV for brukerne

16. juni 2015

Hvordan gjøre brukermedvirkningen i NAV bedre? Det er temaet for denne rapporten skrevet av Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland. De har sett på hvordan brukerutvalgene i NAV er sammensatt og hvordan de arbeider. De anbefaler endringer og foreslår tiltak.

Ny Fafo-rapport om sykefraværsarbeid i sykehjem

15. juni 2015

Hvorfor er det slik at noen sykehjem klarer å holde et lavere sykefravær enn andre? Lise Lien og Hanne Bogen har skrevet en rapport der de ser på hva som skal til for å lykkes. Noe av det viktigste er at hvert enkelt sykehjem kartlegger og analyserer sykefraværet, og følger opp de sykmeldte med relevante tiltak. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Verdens dag mot barnearbeid

12. juni 2015

I dag markerer Norsk Bergverksmuseum FNs internasjonale dag mot barnearbeid.  Fafo-forsker Anne Hatløy vil snakke om “Barnearbeid i dagens Vest-Afrika – noen refleksjoner om hva barn gjør og hvorfor”. Det er utstilling av den amerikanske fotografen Larry C. Price.

Ny rapport: Grenser for utdanning

12. juni 2015

Hva skjer med dem som ønsker å ta videregående opplæring i voksen alder, men som ikke har rett til det? Dette gjelder personer som faller utenfor både ungdoms- og voksenretten, for eksempel de som ikke fullfører, eller har videregående utdanning fra hjemlandet.  Fylkeskommunen har likevel plikt til å gi dem et tilbud, og Fafo har undersøkt hvordan dette foregår.

Nytt notat om pårørendeomsorg

11. juni 2015

Dette notatet handler om pårørende med ekstra omsorgsansvar, og som samtidig er i jobb. Det er en del av en større europeisk studie, ledet av den tidligere helseministeren i Irland, Mary Harney. Lise Lien har skrevet notatet.

Fafo-seminar 17. juni om tilreisende fattige fra Romania

10. juni 2015

Hvem er migrantene som kommer fra Romania og bor på gata? Er tiggerne fattige, eller er det et skalkeskjul for kriminalitet?  På dette seminaret lanseres rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals". Seminaret strømmes. Direktesendingen kan ses på Fafo-tv

Ny rapport om arbeidsavklaringspenger

09. juni 2015

Ordningen med arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. I denne rapporten stiller vi spørsmålet: Hvor langt unna arbeidslivet står egentlig mottakerne av arbeidsavklaringspenger? Ett av de viktigste formålene med ordningen er å få flere i arbeid og færre på trygd. Men det er lettere sagt enn gjort, viser rapporten, som er skrevet av Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen. Se også Fafo-tv (lanseringsseminar).

Nytt prosjekt om uførereformen

08. juni 2015

Reglene for uføretrygd er endret. Målet er at flere skal kombinere jobb og trygd. Fafo skal måle effekten av uførereformen når det gjelder mottakernes tilknytning til arbeidslivet. Magne Bråthen (bildet) og Roy Nielsen vil også kartlegge om det er gitt god nok informasjon om reformen. Det er FARVE (NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet) som er oppdragsgiver.

Kronikk om syriske flyktninger og utdanning

05. juni 2015

Ei ung syrisk jente måtte slutte på skolen i sjette klasse da den voldelige konflikten i Syria nådde hjembyen Homs. Tvunget på flukt, fikk hun mulighet til å starte på skolen igjen etter et drøyt år. Men, hun fikk problemer med å forstå hva som foregikk i klassen, og sluttet før ungdomsskoleeksamen. I kronikken spør Fafo-forsker Mona Christophersen om hvordan denne jenta kan bygge seg en verdig framtid.

Fafo-frokost 16. juni om brukermedvirkning i NAV

04. juni 2015

Hvordan gjøre brukermedvirkningen bedre? Det er temaet for en ny rapport fra Fafo som lanseres på dette seminaret. Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland har sett på hvordan brukerutvalgene i NAV er sammensatt og hvordan de arbeider. De anbefaler endringer og foreslår tiltak. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er oppdragsgiver. Påmelding. Seminaret strømmes og kan følges på Fafo-tv.
<<  63 64 65 66 67 [6869 70 71 72  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B