logo fafo 194x64

Nyhet_Rettigheter og sikkerhet

Å sikre alle mat på bordet

12. mars 2019

I forbindelse med UD og Norad sitt arbeid med en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer, skal Fafo bidra til en oppdatering og fornying av rapporten Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid, utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. Fafo skal blant annet sikre oppdatert kunnskap og korrekt begrepsbruk, gi en oppdatering av det internasjonale landskapet, samt yte policy-råd for norsk utviklingsarbeid innen ernæring.

Bedre levekår for syriske flyktninger i Jordan

13. februar 2019

Optimismen har økt noe blant de mange flyktningene i Syrias sørlige naboland, ifølge en nasjonal spørreundersøkelse. Flere syrere enn før er i jobb eller under utdanning og 60 prosent tror på bedring i framtida. Likevel er fattigdom fortsatt utbredt og rundt 40 prosent er i risikosonen for å sulte. Avhengigheten av bistand er fortsatt betydelig, og troen på å få vende er hjem på kort sikt er beskjeden.

Nytt prosjekt skal måle lokale levekår i Kina

05. februar 2019

I forlengelse av et prosjekt i samme område i 2004, skal Fafo og CASTED utføre en undersøkelse av levekår i fire provinser vest i Kina – Shaanxi, Qinghai, Sichuan og Yunnan. Prosjektet søker å forstå globale utfordringer som god myndighetsutøvelse, sosioøkonomisk utvikling, fattigdomsbekjempelse, velferd, innovasjon og klimatiltak.

Bidrag i Conflict and Society

12. november 2018

Nerina Weiss har skrevet om kurdiske aktivister i denne utgaven av tidsskriftet Conflict and Society. I tillegg har hun medansvar for innledningskapittelet. I samme nummer har Tone Sommerfelt skrevet artikkelen "Danger, Moral Opacity, and Outrage. Fear of Jihadism and the Terrorist Threat in Southern Mali".

Ny studie av gatebarn i Georgia

12. november 2018

På oppdrag fra Unicef, har Fafo gjennomført et forskningsprosjekt om livsvilkår og gruppedynamikk blant gatebarn i Georgia. Rapporten søker blant annet å forstå hvor og hvordan barna reiser, hvordan de tjener til livets opphold, hvem de samarbeider med og hvordan relasjoner gatebarn imellom påvirker livsbetingelsene deres. Rapporten kommer også med anbefalinger om målrettede tiltak.

Matsikkerhet i lys av bærekraftsmålene

01. november 2018

Fafo skal vurdere norsk bistand til matsikkerhet og ernæring. Målet er å gi anbefalinger til myndighetene i lys av FNs bærekraftsmål. Oppdragsgiver er Forum for Utvikling og Miljø, og rapporten skal være ferdig i løpet av året.

Økende kinesisk støtte til velferdsstaten

14. september 2018

Kinesernes ønske om at myndighetene bør ta et større ansvar innen helse, utdanning og ulikhet har blitt dramatisk styrket siden 2004, ifølge et forskningsprogram i regi av Fafo. Funnene var utgangspunkt for en egen konferanse 14. september.

FFI-forum 18. september: Radikalisering i Skandinavia

07. september 2018

Forskningsprosjektet «Searching the Unknown: discourses and effects of radicalization in Scandinavia (Radiskan)» har gjennomført etnografisk feltarbeid både blant forebyggere og i ulike målgrupper. Under FFI-forum 18. september serveres det smakebiter fra forskningen og inviteres til debatt. Fafo-forsker Nerina Weiss er blant innlederne.

Enorme sprik i forsøket på å vaksinere kongolesiske barn

05. september 2018

Anne Hatløy har gransket i hvilken grad man har lyktes med målet om å vaksinere alle barn i Den demokratiske republikken Kongo. De geografiske variasjonene viste seg svært store, fra 5,8 prosent til 70 prosents dekning i ulike regioner. Utdanning og økonomi spiller inn. Vaksineringsprosjektet bør derfor rette mer oppmerksomhet mot fattige kvinner med lite utdanning, råder hun i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Plos One.

To leksikalske bidrag om kurderne

13. august 2018

Nerina Weiss har skrevet to kapitler i antologien The Kurds. An Encyclopedia of Life, Culture, and Society (red. S. Maisel), utgitt på ABC-CLIO. Nerinas bidrag er «Social Organization and Family Life», og «Gender Roles».

Kvinner og krig i Kurdistan

04. juni 2018

Nerina Weiss er en av redaktørene for en spesialutgave av Kurdish Studies, med tittelen "Women and War". Hun er også blant forfatterne av introduksjonskapitlet. Det handler om kurdiske kvinner som ofre, men også om motstandskamp og aktivisme.

Ti år etter jordskjelvet i Wenchuan

29. mai 2018

Landsbyer, hjem, skoler og veier ble lagt i ruiner. Hvordan er situasjonen i de jordskjelvrammede områdene i dag, etter 10 år med gjenoppbygging og utvikling? Resultatene fra levekårsundersøkelsene presenteres i denne rapporten, som er laget av Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu og Jon Pedersen.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B