Nyheter

Nyheter

Fafo har undersøkt arbeidsgivernes vurdering av fagbrevets betydning for tjenester rettet mot barn og ungdom. Det er flere arbeidsgivere som vurderer faget som positivt nå enn i en tilsvarende undersøkelse fra 2011. En ny rapport skrevet av Mona Bråten (bildet) og Anna Hagen Tønder viser at selv om arbeidsgiverne er positive, kan det være vanskelig for nyutdannede å få seg fast jobb i kommunene.

Kristin Alsos (bildet) og Kristine Nergaard har skrevet et kapittel  i rapporten "De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller - i Global Konkurrence", utgitt av Foreningen Norden. Fafo-forskerne ser på forholdet mellom lov og tariffavtalereguleringer i norsk arbeidsliv, og hvilke verdier partene vektlegger i valget mellom disse to reguleringsinstrumentene.

Rapporten tar for seg situasjonen til to viktige lærefag innenfor fag- og yrkesutdanningen: Kontor- og administrasjonsfaget og IKT Servicefaget. Den er andre del av en studie av yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet, og inngår som del av kunnskapsgrunnlaget for en revisjon av tilbudsstrukturen i yrkesutdanningene. Rapporten er skrevet av Kaja Reegård (Fafo) og Håkon Høst (NIFU).

NAV-reformen er en av Norges største fusjonsprosesser. Hvordan har NAV klart å ivareta arbeidet for å sikre et mer inkluderende arbeidsliv (IA), underveis i denne omstillingsprosessen? Fafo har samlet erfaringer fra tillitsvalgte i NAV. Notatet, som er skrevet av Anne Inga Hilsen og Lise Lien, konkluderer med en rekke anbefalinger til andre virksomheter i endring. Studien er finansiert av LO.
Les også artikkelen: Ansattes erfaringer med etablering av NAV (arbeidslivet.no)

Rekrutteringen av barn til væpnede grupper i Syria viser at FN sliter med å beskytte flyktninger i nærområdene, skriver Tone Sommerfelt i denne kronikken i Ny Tid.
"Sammen om en bedre kommune" er et program med en rekke lærings- og innovasjonsnettverk. Rapporten beskriver hvordan 16 av 104 deltakerkommuner arbeider med lokale prosjekter og hva de har oppnådd innenfor følgende fire områder: heltidskultur, reduksjon i sykfravær, kompetanseutvikling og omdømme. Forfattere er Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien.
<<  151 152 153 154 155 [156157 158 159 160  >>