Nyheter

Nyheter

Fafo-forsker Jørgen Svalund har aldri før sett en krise som rammer både arbeidslivet og samfunnet vårt så bredt.

– Fra forskningen vet vi at ved store brudd og kriser kan det skje endringer det er størrelser på. De er raske og store, sier han til FriFagbevegelse.

Svalund tror at noen av de sosiale tiltakene man har sett nå under koronakrisa, kan ende opp med å bli permanente tiltak.

Norges forskningsråd har gjennom Forkommune-programmet bevilget 5,4 millioner til Fafo for forskning på nye metoder som kan hjelpe kommunene i arbeidet for å utvikle en heltidskultur helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet «Helt fram – en ny vei mot heltidskultur» gjennomføres i samarbeid med kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø i Oslo. Dette er en oppfølging av et forprosjekt som har pågått i to år. Prosjektet ledes av forskerne Leif E. Moland og Ketil Bråthen.

De har tatt de tunge og ofte dårlige betalte jobbene som har holdt Norges hjul i sving de siste 15 årene. Hva gjør vi nå når grensene stenges for arbeidsinnvandrerne og deres arbeidskraft? Og må de igjen ta den største økonomiske støyten?

Kommuner som bosetter flyktninger og andre integreringsaktører ønsker mer systematisert og tilgjengelig kunnskap om medbrakt kompetanse blant flyktninger. Selv ønsker flyktningene å vite hvilke arbeidsmuligheter de har, og hvordan disse kan realiseres. I denne rapporten studeres to tiltak utformet for å møte disse behovene: kompetansekartlegging og karriereveiledning av flyktninger.

Rapporten finner at godt gjennomført kartlegging før bosetting kan bidra til et raskt og tilpasset opplæringstilbud, men det varierer hvor god informasjon som følger flyktningene i dag. Den drøfter også hvordan karriereveiledningen kan bli bedre.

Fafo-forsker Torgeir Nyen har sammen med Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum ved Frisch-senteret nylig publisert en artikkel i Journal of Education and Work om voksne over 25 år som tar fagbrev. Artikkelen viser at det har en varig positiv effekt på arbeidsinntekten å ta fagbrev som voksen. Effekten er klart sterkest for voksne lærlinger, men det er også en positiv effekt for de som tar fagbrev som praksiskandidater. De to ordningene når til dels ulike grupper og fyller med det ulike roller i kompetansepolitikken.

Svært mange er nå i den vanskelige situasjonen at de enten må permittere sine ansatte eller selv bli permittert fra jobben. Stortinget iverksetter på sin side tiltak som myker opp de ordinære reglene. I denne artikkelen samler vi informasjon om hva permitteringer er, hvordan ordningen fungerer og bakgrunn og historikk.

<<  5 6 7 8 9 [1011 12 13 14  >>