Nyheter

Nyheter

Lurer du på hva delings- og plattformøkonomi er for noe? Tove Bjørgaas i NRK spør og får svar blant andre fra Fafos Kristin Jesnes i en episode av NRK-podkasten «Krig og fred». Den handler om taxiappen Uber og andre selskaper i den såkalte gig-økonomien. Episodens tittel er «Uberkult eller bare sosial dumping.»

Fafo-forsker Bård Jordfald åpnet mandagens program under Fellesforbundets landsmøte, i tospann med Ragnar Nymoen, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Innlegget om «lønn, lønnsutvikling og kjøpekraft» tjente som innledning i denne dagens større sesjonen om arbeidsliv, tariff og velferdspolitikk.

Tre Fafo-forskere er redaktørene for en ny bok som samler artikler fra ledende internasjonale forskere om temaet deltidsarbeid. Søkelyset rettes spesielt mot forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Deltid som fenomen knyttes til den pågående debatten om dualisering i arbeidsmarkedet og politikkens kapasitet til å påvirke praksis, i arbeidslivet og i familiene.

15. oktober 2019

Anette Brunovskis forsvarer i dag, den 15. oktober, sin avhandling: "Illuminating and blinding. The searchlight effect of human trafficking policies on anti-trafficking practice".

På oppdrag fra IMDi har Fafo og Frischsenteret sett på hvordan økonomiske insentiver kan bidra til å bedre innsatsen for integrering. Forskerne kommer i rapporten med tre forslag. Resultatbonus til deltakere i norskopplæring, kommunal resultatbonus knyttet til norskopplæringen, og kommunal bonus for oppstart og gjennomføring av tilrettelagt videregående opplæring for voksne deltakere i introduksjonsprogram. I rapporten drøftes også fordeler, ulemper og praktisk gjennomføring ved de ulike modellene.

Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har i denne boka skrevet et kapittel om den såkalte «verftssaken». Tittelen på boka er «Posted Work in the European Union – The Political Economy of Free Movement», og har bidrag fra forskere i flere europeiske land.

<<  5 6 7 8 9 [1011 12 13 14  >>