Nyheter

Nyheter

Rådgiverne er utplassert på fire norske ambassader. Tiltaket ble lansert i Handlingsplan mot tvangsekteskap i 2008 og skal bistå utsatte for familievold, samt spre kunnskap basert på operative erfaringer. Virker det? Det gjøres mye viktig arbeid. Men det bør gjøres endringer i mandatet, og ordningen bør være del av det generelle arbeidet mot familievold heller en del av integreringsarbeidet. Rapporten er skrevet av Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt, på oppdrag fra IMDi.

Hva er holdningen til og praksisen med skriftlig arabisk blant folk som snakker språket til daglig? I denne rapporten presenterer Fafo-forskerne Tewodros Aragie Kebede og Kristian Takvam Kindt resultater fra en undersøkelse i Rabat-regionen i Marokko. Dette er del av et internasjonalt forskningsprosjekt, finansiert av Forskningsrådet.

Dag Olberg gir en oversikt over nasjonale reguleringer av daglig og ukentlig arbeidsfri i et utvalg EU-land. Ett av spørsmålene er hvordan disse landene har tatt i bruk unntakene som EUs arbeidstidsdirektiv åpner for når det gjelder arbeidstakers rett til daglig arbeidsfri. Notatet er laget på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund.

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene? Dette var tema på dagens Østforum seminar. Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

I dag onsdag 25. mai, tar Fafo imot statsministeren i den den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft. Hun er på besøk for å sette seg inn i instituttets mangeårige forskning på integrering av innvandrere, spesielt tidlig innsats, gratis kjernetid og andre tiltak rettet mot barn i førskolealder.

I denne rapporten beskriver Ketil Bråthen og Leif E. Moland rehabiliteringen av Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. De ser spesielt på den såkalte samhandlingsfasen, som er koblingen mellom detaljprosjektering og bygging. De beskriver også erfaringer med bruk av BIM-kiosker på byggeplassen.

<<  154 155 156 157 158 [159160 161 162 163  >>