Nyheter

Nyheter

For tre år siden ble det innført en godkjenningsordning for renholdsbedrifter. Fafo skal se nærmere på hvordan denne fungerer. Har det for eksempel blitt færre useriøse aktører i bransjen? Det skal gjennomføres undersøkelser både blant kunder og bedrifter. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet, og  prosjektet skal være ferdig sommeren 2016. Det ledes av Sissel C. Trygstad.

Hvordan møter NAV unge som faller utenfor utdanning og arbeidsliv? Fafo har undersøkt hva NAV-veiledere mener er de største utfordringene i dette arbeidet, og om en større grad av spesialisering er det som virker. Forskerne ser også på ungdomsgarantiordningene som NAV forvalter. Rapporten er skrevet av Anne Hege Strand, Magne Bråthen (bildet) og Arne Backer Grønningsæter.

Fafo-forsker Guri Tyldum skriver om ukrainske kvinner i alderen 40 til 70 år som forlater sine familier for å ta seg av eldre mennesker i Italia. Det er mange ulike årsaker til at noen velger å reise ut. I denne artikkelen pekes det på at kvinner har begrensede muligheter til å ta ut skilsmisse, både på grunn av økonomi og religion. Artikkelen er publisert i Nordic Journal of Migration Research, 5 (3).

Bedriftsforsamling og ansattes rett til å kreve styremedlemmer var viktige reformer i arbeidslivet. Drøyt 40 år etter innføringen er det bare et fåtall bedriftsforsamlinger igjen, mens retten til styrerepresentasjon er blitt en naturlig del av norsk selskapsstyring. Rapporten ser på bedriftsforsamlingen i lys av idealer om bedriftsdemokrati, og er skrevet av Inger Marie Hagen.

Fafo-forskerne Mona Bråten og Jørgen Svalund har utarbeidet et notat om anbudsutsetting av renholdstjenester i statlige virksomheter. Hvilke argumenter brukes i beslutningen om å skille ut eller beholde renholdet internt? I tillegg brukes tidligere forskning på arbeidsforholdene i renhold for å diskutere hva som venter arbeidstakerne når renholdet settes ut på anbud.

Regjeringens forslag om ytterligere kutt i bistandsbudsjettet har møtt mye kritikk de siste dagene. Et forhold som er lite belyst er konsekvensene for demokratisk innsyn i og debatt rundt norsk bistand, skriver Anne Kielland (bildet), Ingunn Bjørkhaug og Øyvind Aadland i denne kronikken.

<<  162 163 164 165 166 [167168 169 170 171  >>