Nyheter
Et nytt forskningsprosjekt viser at ME-syke nokså ofte opplever offentlige tjenester og tiltak både som lite nyttige og lite anerkjennende. Forskerne regner med at funnene deres vil bli debattert, og vi har snakket med dem om hvordan de har valgt metoder i prosjektet for kunne ta høyde for både de utfordringene Forskningsrådet kom med i utlysningen sin, og å kunne overkomme noen av de metodeutfordringene som er blitt påpekt i andre spørreundersøkelser på dette feltet.

Både Fafo, Nova og Nordlandsforskning har erfaring med å gjennomføre surveyer til ulike grupper med funksjonsnedsettelser. En utfordring er lav svarprosent, og skjevheter i svarrate på tvers av kjønn og diagnosegrupper. Dette har konsekvenser for kunnskapen man får. Fredag 28. april samles forskere fra de tre forskningsinstituttene til et felles metodeseminar om problematikken. I etterkant ønsker forskerne å bringe sentrale organisasjoner med i diskusjonen. Seminaret arrangeres som en del av Forum for innovasjon i velferd FIVE (Fafo) i samarbeid med NOVA.

I denne rapporten sammenstiller vi skandinavisk forskning til en kunnskapsstatus om det som anses for å være et bekymringsfullt fravær i skolen. Vi går gjennom årsaker og utbredelse av høyt fravær i Norge og hva forskning sier om mottiltak. Vi drøfter også hvilke begreper som brukes på feltet, hvilke signaler de kan gi om hva som oppfattes som årsaker til fraværet – samt relevante tiltak.

14. april 2023
Små fisk er en viktig del av kostholdet i Ghana, og selv om små fisk i utgangspunktet er næringsrik mat, er feilernæring et problem i landet. Hvilke tilberedelsesmetoder som benyttes kan ha betydning for næringsinnholdet i maten og Fafos Anne Hatløy har nylig bidratt i et forskningsarbeid som ser nærmere på nettopp dette. I artikkelen The processing, preparation, and cooking practices of small fish among poor Ghanaian households: An exploratory qualitative study ser de på veien små fisk tar fra hav til matfat langs kysten av Ghana. 

Tove Midtsundstad er blant de fem gjesteredaktørne i en internasjonal journals spesialnummer om hvordan gode arbeidsforhold kan sikre at eldre arbeidstakere kan stå lenger i jobb. Midtsundstad har også bidratt til en innledende artikkel om tematikken.

20. mars ankom en delegasjon lærere fra Romania Oslo. I fire dager skal de lære om norske erfaringer og modeller for å hindre elevfrafall, med Fafo som vertskap. Under besøket vil lærerne og forskerne gjeste flere skoler i Oslo.

‣ Les mer om prosjektet

<<  1 [23 4 5 6  >>