Nyheter
28. september 2021
En ny Fafo-rapport som ser på lavlønte finner at det i privat sektor har blitt flere lavlønnsjobber fra 2008 og fram til 2018. Det er varehandelen som er den største lavlønnsnæringen, men det er innenfor hotell og restaurant økningen i perioden er størst.

Sammen med Samfunnsøkonomisk analyse skal Fafo arrangere Evalueringskonferansen 2021. Den finner sted på på Scandic Ambassadeur i Drammen 21-22. oktober 2021. Blant innlederne finner vi Fafos egen Inger Lise Skog Hansen i tillegg til kjente navn som assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, leder av koronakommisjonen Stener Kvinnsland og Noraddirektør Bård Vegard Solhjell.

Fafo er ett av de samarbeidende forskningsinstituttene når Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) tar ledelsen for å etablere et nytt senter for forskning om bolig og velferd ved OsloMet. Senteret skal styrke kunnskapen om sammenhengen mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold.

Elkjøp og Powers bonusnekt i varehus med tariffavtale er en utfordring for den norske modellen. El-varehusene uten avtaler velger ikke bare bort en «lønnsmodell», skriver Fredrik Bakkemo Kostøl (NTNU) og Elin Svarstad i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv.

I en ny artikkel finner Kristine Nergaard og Elin Svarstad at økt nivå på organisasjonsgraden i virksomheten gir økt sannsynlighet for at nyansatte fagorganiserer seg. Artikkelen underbygger dermed hypotesen om at valget om å fagorganisere seg avhenger av tradisjonen på arbeidsplassen.

Nav-drapet har reist en rekke spørsmål om vold og trusler på arbeidsplassen. Fafo har skrevet flere rapporter som tar for seg denne tematikken. Her følger en oppsummering av noen av de mest relevante.

<<  1 [23 4 5 6  >>