Nyheter
29. oktober 2021
Kina står for rundt en fjerdedel av verdens klimautslipp. Hvilke løfter har landet når de møter til klimatoppmøte i Glasgow? Hedda Flatø gjestet 28. oktober NRK P2s «Studio 2» for å fortelle om landets politiske målsettinger og planer på klimaområdet. Hun besøkte også samme program 21. oktober, da som del av debatten om ulike politiske styresetts betydning for klimainnsatsen.

Forskere har utviklet alternativ for kosttilskudd til moderat underernærte barn i Etiopia, basert på lokale råvarer framfor konvensjonelle kosttilskudd. Dette har vist seg å være et fullgodt alternativ, ifølge en randomisert kontrollert studie som Anne Hatløy  og hennes medforskere har utført og oppsummerer i en ny vitenskapelig artikkel.

For at forbrukerne enklere kan ta sunnere valg har Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen inngått Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Målet er et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene. Fafo evaluerer avtalen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette notatet presenterer resultatene fra den årlige egenrapporteringen fra 2020.

Fafo har siden 2018 følgeevaluert to Blå Kors-tiltak: de gatenære tiltakene og rehabiliteringstilbudet «Steg for steg». I sluttrapporten samles funn og erfaringer, med vekt på hvorvidt de to tiltakene bidrar til bedre livsmestring og sosial inkludering for personer med rusmiddelproblemer, og hvordan de eventuelt utfyller det offentlige tjenestetilbudet.

Fagarbeidere spiller en viktig – men ofte undervurdert – rolle for bedriftenes søken etter forbedringer og innovasjon. I et prosjekt finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak har vi gjennomført casestudier i åtte norske bedrifter som til sammen viser bredden i de ulike måtene som fagarbeidere bidrar til forbedring og innovasjon på.

Fafo har forsket bredt på medbestemmelse og medvirkning på norske arbeidsplasser. Tirsdag 19. oktober deler Sissel Trygstad fra denne kunnskapen under YS-konferansen, hvor «det nye arbeidslivet» er overordnet tema. Konferansen kan følges direkte på Facebook.

<<  1 [23 4 5 6  >>