Nyheter
En ny evaluering fra Fafo gjennomgår hvorvidt og hvordan barn blir hørt i utvisningssaker. Rapporten finner at barna ofte ikke blir tilstrekkelig hørt i saksbehandlingen. Forskerne kommer også med en rekke anbefalinger til hvordan myndighetene kan sikre barnas rettigheter bedre.

‣ Les mer og last ned rapporten

‣ Lanseringsseminar: Når mamma eller pappa blir utvist

Findal Vinje begynte i Fafo i august. 45-åringen har bred erfaring fra undervisningssektoren. Han har lærerutdanning og lektorutdanning med hovedfag i økonomisk historie, samt skolelederutdanning.
Rapporten beskriver vår pilot-undersøkelse om opplevd hverdagsintegrering blant utvalgte innvandrergrupper i Norge. Mens graden av ensomhet og tro på muligheter i det norske samfunnet er ganske lik som i majoritetsbefolkningen, rapporterer mange et større fravær av anerkjennelse og aksept, samt sosial støtte ved problemer. Tillit til folk og institusjoner er lavere, opplevd diskriminering vanligere. Rapporten ble lansert på et IMDi-seminar.

‣ Les mer og last ned rapporten

‣ Rapportlansering i regi av IMDi

‣ Adressa.no/NTB: Nesten halvparten har opplevd diskriminering det siste året

Vi inviterte til to dager med seminarer og forskningsstafett om bord på MS Sandnes, 15. og 16. august. Takk til alle som hjalp til og alle som deltok på våre seminarer og forskerstafetten.

En formidabel økonomisk vekst har løftet svært mange kinesere ut av fattigdom. Samtidig har pengestrømmen – kombinert med endringer i velferdssystemet – ført til kraftig økt ulikhet. Selv om pilene har snudd i senere år, er omfanget av ulikheten helt i verdenstoppen. Artikkelen er basert på og siterer Hedda Flatø og Kristin Dalens forskerstafett-etappe på Fafobåten under Arendalsuka 2022.

Det har vært en reduksjon både i antall og andel seniorer blant undervisningspersonell i grunnskole og videregående skole fra 2010 til 2019. Det er likevel en mindre andel blant seniorene som slutter for å gå over i annen jobb nå enn tidligere, og flere som står i skolejobben karrieren ut. 12 dybdeintervjuer med senior-lærere forteller om at senior-lærere føler seg verdsatt, både av elever, kollegaer og ledelsen ved skolen. Artiklene er basert på Anne Inga Hilsens forskerstafett-etappe på Fafobåten under Arendalsuka 2022.

<<  1 [23 4 5 6  >>