Nyheter
Vi får stadig høre at flere må jobbe lenger om vi skal redde velferdsstaten. Men gjelder det alle? Og hva er lenge nok? spør Tove Midtsundstad i en ny kronikk.

Den 29. juni til 1. juli er det klart for den årlige IMISCOE-konferansen. IMISCOE (International Migration Research Network) er Europas største tverrfaglige nettverk for forskning innenfor migrasjon, integrering og mangfold. Før årets konferanse er det satt frist 10. januar for bidrag (call for papers).

Onsdag 12. januar skal Fafos Maria Gussgard Volckmar-Eeg disputere for graden Philosophiae doctor i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.
Hvilke muligheter har lærerne til å bruke skjønn når de møter eller skal undervise om kontroversielle tema i undervisningen? Hvordan kan og bør de ta opp slike tema? Hva gjør lærere i praksis? I en episode av «Lektor Lomsdalens innfall» snakker Silje Andresen om tematikken fra sin ferske doktorgrad.

Fafo har utarbeidet et nytt notat på oppdrag for Byggenæringens Landsforening, BNL. Formålet har vært å kartlegge og beskrive innbetalingsordninger for finansieringer av lærlinger i andre land og å diskutere styrker og svakheter ved ulike finansieringsordninger. Notatet er skrevet av Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder. 

Til tross for betydelige forskjeller mellom unge med og uten innvandrerbakgrunn, og etter regional bakgrunn og religiøs tilhørighet, er det klare indikasjoner på bevegelse i retning av økt toleranse for homoseksualitet på tvers av ungdomspopulasjonen, viser en ny artikkel forfattet av Erika Braanen Sterri.

<<  1 [23 4 5 6  >>