logo fafo 194x64

Nyheter

Plussprisen til Arne Backer Grønningsæter

30. november 2018

Arne Backer Grønningsæter (til venstre) og Olav Manum er tildelt Plussprisen for 2018, for innsatsen de har gjort med å frambringe kunnskap om og synliggjøre hivpositives situasjon. Prisen ble overrakt av Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge (til høyre på bildet), under dagens seminar, som handler om å bli eldre med hiv.

Å leve lenge med hiv

30. november 2018

Hvordan opplever personer som lever med hiv det å bli eldre? Blant informantene i denne rapporten er det personer som har levd med hiv både før og etter at medisinene kom i 1996. Mange har dramatiske sykdomshistorier. Stikkord er verdighet, risiko og sårbarhet. Rapporten er skrevet av Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen.

Voksne uten fullført videregående

30. november 2018

Hanne Cecilie Kavli er medlem av det regjeringsoppnevnte Livsoppholdsutvalget, som la fram sin NOU i dag. Omkring fire av ti av voksne (25-54 år) uten fullført videregående er ikke i jobb. Stadig flere uten fullført videregående står utenfor arbeidslivet, samtidig som andelen med uføretrygd og andre helserelaterte ytelser øker.

Vold og trusler mot medlemmer i Fellesorganisasjonen

29. november 2018

Fafo skal undersøke hvor stor andel av de ansatte organisert i Fellesorganisasjonsen (FO) som utsettes for vold og trusler, og hva slags konsekvenser det får. En annen del av prosjektet handler om hva som gjøres for å forebygge og håndtere farlige situasjoner. FO organiserer sosionomer, vernepleiere og barnevernpedagoger.

Trendene peker mot et mer polarisert arbeidsmarked

28. november 2018

- Dersom man vil opprettholde likheten i de nordiske landene må det gjøres noe kraftfullt for å bremse polariseringen i arbeidslivet, sier Johan Røed Steen i et intervju i tidsskriftet Norden.  Trendene peker i retning av økte kløfter og store behov for utdanning.

Opptak av: Hva vil påvirke fremtidens arbeidsliv?

27. november 2018

Fafo-seminar 27. november: Vi lanserer den første rapporten fra det nordiske prosjektet "Fremtidens arbeidsliv. Muligheter og utfordringer for de nordiske modellene" Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommenterer rapporten, og LO-sekretær Are Tomasgard og Rune Foshaug, Avdelingsdirektør kompetanse og innovasjon i NHO, vil samtale.

Hvordan vil arbeidslivet endres i framtiden?

27. november 2018

Globalisering, demografiske endringer, klima og teknologi vil påvirke arbeidslivet i årene framover. Dette skaper også utfordringer for den nordiske modellen. Dette er hovedtema i en ny rapport skrevet av Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen, utgitt av Nordisk ministerråd i TEMA Nord-serien.

Opptak fra Fafo Østforum seminar om reise, kost og losji

23. november 2018

Den 22. november møtes Fellesforbundet og Norsk Industri til debatt om de nye reglene for reise, kost og losji. Tariffnemnda har nylig vedtatt at kostnader til reise fra og til hjemlandet ikke lenger skal allmenngjøres.

Lønnsvekst og lønnsfordeling

22. november 2018

Bård Jordfald og Elin Svarstad har sett på lønnsfordelingen og utviklingen i ulike sektorer. De går nærmere inn på hvordan lønnsveksten har fordelt seg fra 2008 og fram til 2014. 

Veterinærene og #metoo

21. november 2018

Fafo-forsker Mona Bråten skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant medlemmer i Veterinærforeningen. I forbindelse med #metoo-kampanjen kom det opprop fra kvinner i ulike profesjoner som illustrerer at problemer knyttet til seksuell trakassering kan være omfattende og at mørketallene er store.

Tiggere fra Romania i skandinaviske hovedsteder

20. november 2018

Jon Horgen Friberg har publisert en artikkel om tiggere fra Romania i tidsskriftet "Migration Studies". Den baserer seg på undersøkelser i Oslo, Stockholm og København.  Artikkelen diskuterer tiggermigrasjon blant rumenske rom som en økonomisk strategi formet av fattigdom, familieorganisering og kulturelle normer.

YOUTHshare - om å redusere arbeidsledighet

15. november 2018

Fafo er ekspertpartner i et samarbeidsprosjekt som ledes av universitetet i Aegean i Hellas. Opplæring og sosialt entreprenørskap er stikkord, og målgruppen er ungdom i middelhavsregionen. Anne Hege Strand (bildet) og Ragnhild Steen Jensen er våre deltakere.

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B