Nyheter

Nyheter

Svikt i rekrutteringen til skoleledere kan ramme pedagogisk kvalitet og læring. Forskere peker på flere tiltak for sikre god ledelse av norske skoler i tida framover. Les vår artikkel på Forskning.no om fersk Fafo-rapport.

Onsdag 5. februar går startskuddet for den årlige Bærekraftskonferansen i Bergen. Da arrangeres «Day Zero» og Fafo er til stede med flere forskere. 

En god skole er avhengig av god skoleledelse, og derfor er det å rekruttere og beholde gode skoleledere er en viktig samfunnsoppgave. Få søkere til den enkelte jobb og større usikkerhet blant yngre om de ønsker å jobbe lenge som skoleleder lenge kan bidra til å gjøre rekrutteringen vanskelig. Forskerne peker da også på at å øke trivselen blant særlig de yngre skolelederne kan være et viktig tiltak. Rapporten er skrevet av Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt på oppdrag fra Skolelederforbundet.

Fremtidens skole er avhengig av god ledelse, og det å rekruttere og beholde gode skoleledere er dermed en viktig samfunnsoppgave. En ny Fafo-rapport viser at flere opplever det som utfordrende å rekruttere ledere til norske skoler. Hvorfor er det slik og hva kan gjøres? På denne Fafofrokosten 30. januar ble rapportens funn presentert og kommentert.

Ved inngangen til rottens år har Kina lagt bak seg en tid der forholdet til USA har blitt ytterligere utfordret, protestene i Hong Kong har nådd stadig nye høyder og president Xi Jinping har konsolidert enda mer makt på egne hender. På dette frokostseminaret 28, januar samlet vi et panel av Kina-kjennere som belyste saker de mener er viktige å følge med på for å forstå utviklingen i Kina i året som kommer. Hva betyr dette for Kina, verden og ikke minst for oss her hjemme?

Onsdag 29. januar skal Fafos Ellen Katrine Kallander forsvare sin PhD: Children affected by parental illness or parental substance abuse: young carers, well-being and quality of life.

<<  1 [23 4 5 6  >>