Nyheter

Nyheter

8 av 10 partnere i landets 20 største advokatfirma er menn. Blant advokatassistenter finner E24 derimot 146 kvinner og én deltidsansatt mann. Skjevheten blant advokatassistentene er et eksempel på vårt svært kjønnsdelte arbeidsmarked, kommenterer Ragnhild Steen Jensen.

I dette notatet presenteres resultatene fra første delstudium innen et forskningsprosjekt om spesialistutdanningen i allmennmedisin på oppdrag fra KS. Notatet er basert på kvalitative intervjuer med ALIS og helseledere og en survey til deltakerkommunene, og skrevet av Jon Helgheim Holte. Forskere fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Agenda Kaupang presenterer i et eget notat en studie fra store og mellomstore bykommuner.

Det er gjerne effektivt, men kan også være dyrt og krevende både avtale- og sikkerhetsmessig. Hva gjør offentlige virksomheter for å tilby sine tjenester digitalt, og hvilken rolle spiller skytjenester?

Denne rapporten, forfattet av Åsmund Arup Seip, handler om såkalte sourcingstrategier for IKT og bruk av skytjenester i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen bygger blant annet på intervjuer i fire statlige virksomheter og fire kommuner.

Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa?

Fredag 21. august inviterte Fafo til et digitalt seminar der forskere fra Fafo utfordret statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Vi ba dem reflektere over de beste politiske løsningene i tiden framover. Anders Giæver og Thomas Giertsen sto for en oppsummering av samtalen.

Du kunne følge samtalen på Fafos Facebookside og vår Youtube-kanal

Les mer eller se opptaket på Fafo-tv.

En ny artikkel skrevet av Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad undersøker om innføring av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen rettet mot ansatte med helseproblemer eller redusert arbeidsevne – som er et mål for den nasjonale IA-avtalen – har påvirket generell sykefravær og uførerisiko.

Basert på data fra 2000 til 2010 finner studien at slike tiltak påvirket det totale sykefraværet og uførerisikoen kun i mindre grad. Dette skyldes imidlertid at tiltakene bare hadde påvirkning i deler av arbeidsmarkedet. Videre reduserte tiltakene uførerisiko, men økte sykefraværet. Å beholde ansatte med helseproblemer kan dermed føre til en økning i sykefraværet, selv om studien tyder på at noen får forlenget arbeidskarriere.

<<  1 [23 4 5 6  >>