Nyheter

Nyheter

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) innebærer å kutte 0,5 prosent av driftsutgiftene til alle statlige virksomheter. Gjennom intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse belyser denne rapporten hvordan departementer og etater håndterer de årlige budsjettkuttene. Hva kan de bety for tjenestekvalitet og effektivitet i statlige virksomheter – og hvordan påvirker kuttene lederes, tillitsvalgtes og ansattes arbeidshverdag?

Professor emerita Anne Marie Støkken ved UiA er redaktør for en ny bok om tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Boken er et resultat av INNOS-prosjektet som har gitt mange viktige forskningsbidrag, og Fafos Arne Backer Grønningsæter og Vidar Bakkeli bidrar.

Hvor stort er Norges handlingsrom i forvaltningen av EØS-avtalen? Nå diskuteres handlingsrommet i forbindelse med NAVs feiltolkning av regelverket. På dette frokostseminaret lot vi NAV-saken ligge, og diskuterte handlingsrommet i EØS-avtalen med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

Jon Rogstad har sammen med Kaja Reegård (NIFU) og Kristinn Hegna (UiO) vært redaktører for et temanummer om frafall i Nordic Journal of Comparative and International Education. Her ser de særlig på forskjellene i frafall og valg av yrkesfag mellom ulike geografiske områder i Norge. Nærmere bestemt søker de åtte artiklene å belyse hvordan lokale forskjeller – arbeidsmarked, engasjement, organisering og historie – gir ulike forutsetninger for valg, frafall, bortvalg og gjennomføring i yrkesfaglig utdanning.

Hvordan har julefeiringen endret seg i takt med det norske arbeidslivet? Fra fattige fabrikkarbeidere til fete julebord på arbeidsgivers regning: Vi har sydd sammen en artikkel som gjennom tekst og bilder gir et lite innblikk i arbeidsfolkets opplevelse av julehøytiden fra 1850 til i dag.

Finansnæringa går mot strømmen ved at de har fått en mindre andel ansette over 62 år, ifølge en fersk Fafo-rapport. Dette er i strid med intensjonen ved å heve de bedriftsinterne aldersgrensene. Rapport-forfatter Tove Midtsundstad kommenterer utviklingen i en artikkel på Finansforbundet.no: – Det er jo en bransje som har hatt bedriftsintern aldersgrense veldig lenge, noe som kan kobles til at de lenge har hatt gode tjenenestepensjonsordninger for de ansatte. Det har også vært mange nedbemanningsrunder i næringen, framhever hun.

<<  1 [23 4 5 6  >>