logo fafo 194x64

Nyheter

Rollen til lokale LOfavør-komiteer

02. november 2018

LOfavør er et fordelsprogram for medlemmene. Fylkeskomiteene skal spre kunnskap om fordelene og lytte til grasrota, slik at tilbudene forblir i tråd med LOs grunnverdier. I denne rapporten har Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund sett på hvordan oppgavene ivaretas.

Matsikkerhet i lys av bærekraftsmålene

01. november 2018

Fafo skal vurdere norsk bistand til matsikkerhet og ernæring. Målet er å gi anbefalinger til myndighetene i lys av FNs bærekraftsmål. Oppdragsgiver er Forum for Utvikling og Miljø, og rapporten skal være ferdig i løpet av året.

Innvandrere ikke representert i ledelsen

31. oktober 2018

Toppvervene i nordisk fagbevegelse gjenspeiler ikke at det er mange innvandrere blant medlemmene. Det skriver Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen i en artikkel i Transfer: European Review of Labour and Research.

Vil plattformøkonomien vokse i Norden?

30. oktober 2018

Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) skal identifisere muligheter og flaskehalser for innovasjon og vekst i plattformøkonomien i Norden. Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation i samarbeid med Akademiker-forbundene i de nordiske landene.

Hva skjedde da Norge fikk nytt pensjonssystem

29. oktober 2018

Det var to hovedaktører i det politiske spillet om ny pensjonsreform: Finansdepartementet og LO. Historien om den store politiske reformen skrives av Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning og Jon M. Hippe fra Fafo. Forskning.no har omtalt rapporten som er under utgivelse. (Foto: forskning.no)

Seksuell trakassering i hotellbransjen

26. oktober 2018

Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad har undersøkt håndtering og forebygging av seksuell trakassering av arbeidstakere i hotellbransjen i Skandinaiva. Denne rapporten viser at dette oppfattes som et vanskelig arbeidsmiljøproblem. Gråsoneproblematikk og mangel på en felles forståelse av hva som er seksuell trakassering er forklaringen.

Flyktningers erfaring med introduksjonsprogram

26. oktober 2018

En viktig målsetning for introduksjonsprogrammet er å kvalifisere flyktninger for norsk arbeidsliv. Hva mener de selv at de trenger for å komme seg i jobb? Denne rapporten bygger på 38 intervjuer med flyktninger. Mange opplever at de kaster bort tid i kommunenes introduksjonsprogram.

Hva finnes av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor

25. oktober 2018

Åsmund Arup Seip har kartlagt hvilke muligheter arbeidstakerne i offentlig sektor har til etter- og videreutdanning. Opplæringen bør være relevant både for arbeidsgiver og den enkelte, og den skal finansieres. Spørsmålet er hvordan tariffavtalene kan bidra til å få et godt system på plass. Rapporten er laget på oppdrag fra Kompetanse Norge.

Brukererfaring med Housing First

23. oktober 2018

Inger Lise Skog Hansen skriver om hvordan brukerne opplever Housing First-programmet. Flere kommuner har prøvd ut tiltaket, som skal gjøre det lettere for hjemløse med rusproblemer eller psykiske lidelser å ha et fast sted å bo.  Artikkelen er publisert i "Social Inclusion".

Fafo søker leder til informasjonsavdelingen

19. oktober 2018

Leder for informasjonsavdelingen skal lede og utvikle Fafos eksterne og interne kommunikasjonsarbeid. Vi søker en person med relevant høyere utdanning, erfaring med kommunikasjonsarbeid og gode samarbeidsevner. 

Portrett av Jon Erik Dølvik

19. oktober 2018

Mandag 22. oktober mottok Fafo-forsker Jon Erik Dølvik Eilert Sundts forskningspris. I den forbindelse har vi skrevet et portrettintervju om alt fra forskningen på arbeidslivet i Norden og EU til den uunngåelige fotballen.

Barnehageansatte fornøyde med lederutdanning

18. oktober 2018

Barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2017/2018  er spurt om hvordan de vurderer studiet. Oppsummert er de fornøyde med innholdet, men samtidig oppleves videreutdanning som arbeidskrevende. Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi