Nyheter

Nyheter

De nordiske arbeidsministrene og representanter for arbeidslivets parter hadde 2. juni et digitalt møte for å diskutere sluttrapporten i det Fafo-ledede nordiske prosjektet «Future of Work». Kristin Alsos og Jon Erik Dølvik deltok for å presentere prosjektets hovedfunn.
Ingunn Bjørkhaug holder sin prøveforelesning og disputas torsdag 10. juni klokka 10.00, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Ph.d.-oppgaven har på norsk tittelen «Så nært, men likevel så fjernt? Fortellinger fra nærområdene; om levekår og relasjoner mellom flyktninger og vertsfolk». Alt kan følges via Zoom, se NMBUs side for detaljer.
I norske storbyer lever det et ukjent antall irregulære migranter, altså personer som ikke har lovlig opphold. En ny studie fra Fafo viser at dette er en sammensatt gruppe med svært få rettigheter, og at den restriktive nasjonale politikken overlater uløste problemer til offentlig ansatte som møter dem på jobb.
Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark inviterte sammen med RVTS Midt og RVTS Nord til en digital konferanse om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge 26. og 27. mai. På konferansens andre dag fortalte Nerina Weiss om Fafos pågående evalueringen av «Snakke sammen» og «Jeg vet» – to digitale lærlingsverktøy rettet mot vold og overgrep mot barn. Følgeevalueringen avsluttes i 2022.
Den restriktive nasjonale politikken for irregulære migranter preger arbeidet til lokalt ansatte som møter mennesker fra denne gruppen. Storbyene har utviklet få lokale svar på utfordringene de opplever. Det gjør at de ansatte i «førstelinjetjenestene» ofte står alene om å finne ut hvorvidt og hvordan de kan bistå irregulære migranter. Disse og flere funn fra en ny rapport ble presentert på dette webinaret.
Luftforurensning trekkes ofte frem som en utfordring for det kinesiske kommunistpartiets legitimitet blant Kinas befolkning. Men ingen har brukt nasjonalt representative data til å undersøke om det er systematisk sammenheng mellom luftforurensning, miljøbevissthet, og holdninger til politikk og myndigheter i Kina.
<<  1 [23 4 5 6  >>