Nyheter

Nyheter

Dette er den andre rapporteringen fra Fafos følgeevaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg. Evalueringen pågår i perioden 2018–2021. Dette notatet tar for seg Steg for Steg i Oslo og Bergen, samt de gatenære tilbudene Varmestua i Fredrikstad og det boligsosiale arbeidet ved Kontaktsenteret i Oslo.

Opptaket av Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse 9. mars er åpent tilgjengelig. Blant de fem innlederne finner vi to Fafo-forskere: Kristin Alsos, som dykket ned i de forskjellige utfordringene den nordiske modellen møter i fremtidens arbeidsliv, og Inger Marie Hagen, som utfordret alle parter i trepartsmodellen til å tenke nytt, og vise offer- og kompromissvilje i utviklingen av grønne tariffavtaler.
12. mars 2021

Onsdag 10. mars døde Per Kleppe, 97 år gammel. I sin svært aktive pensjonisttilværelse hadde Kleppe i mange år kontorplass ved Fafo og han deltok både i det faglige og det sosiale. Kleppe skrev Fafo-rapporter og bidro i forskningsprosjekter. Han var også aktiv deltaker i Fafos seminarer og debatter. Per Kleppe beriket våre liv og det var med tristhet, men også mange gode minner, vi mottok nyheten om hans bortgang.

Det forventes at Norge i årene framover vil få større behov for å rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EU/EØS (tredjeland). Fafo og Agenda Kaupang har i samarbeid utført en kunnskapsoppsummering om arbeidsinnvandring fra tredjeland, på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Denne kunnskapsoppsummeringen er første del av et større prosjekt. Norsk arbeidslivs muligheter for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra land utenfor EØS vil utdypes og besvares gjennom spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer i del 2 av prosjektet. Sluttrapporten er ventet ved utgangen av 2021.

Hvilke holdninger har arbeidsgivere til kollektive institusjoner som arbeidsgiverorganisasjoner, tariffavtaler og tillitsvalgte? I denne rapporten prøver vi å finne svaret på det. Vi undersøker hvilke roller virksomhetene ønsker at arbeidsgiverorganisasjonene skal ta, hva som skal til for at virksomheter ønsker å organisere seg, og om tariffavtalene er en fordel eller hemsko for virksomheter og for arbeidsgiverorganisasjoner som skal øke medlemstallet sitt.

Vi har med stor sorg mottatt den triste beskjeden om at Hans-Christian Gabrielsen har gått bort. Hans-Christian har vært Fafos styreleder siden 2018. Han har vært en kunnskapsrik, engasjert og hyggelig styreleder som vi har hatt stor glede av å samarbeide med. Han vil bli dypt savnet. Alle på Fafo uttrykker sin dypeste medfølelse og sender sine varmeste tanker til Hans-Christians nærmeste.

<<  1 [23 4 5 6  >>