Nyheter

Nyheter

Hvordan har julefeiringen endret seg i takt med det norske arbeidslivet? Fra fattige fabrikkarbeidere til fete julebord på arbeidsgivers regning: Vi har sydd sammen en artikkel som gjennom tekst og bilder gir et lite innblikk i arbeidsfolkets opplevelse av julehøytiden fra 1850 til i dag.

Finansnæringa går mot strømmen ved at de har fått en mindre andel ansette over 62 år, ifølge en fersk Fafo-rapport. Dette er i strid med intensjonen ved å heve de bedriftsinterne aldersgrensene. Rapport-forfatter Tove Midtsundstad kommenterer utviklingen i en artikkel på Finansforbundet.no: – Det er jo en bransje som har hatt bedriftsintern aldersgrense veldig lenge, noe som kan kobles til at de lenge har hatt gode tjenenestepensjonsordninger for de ansatte. Det har også vært mange nedbemanningsrunder i næringen, framhever hun.

11. desember 2019

Det er vanskelig å avdekke menneskehandel i Arbeidslivet. Bruddene skjer i tilsynelatende legitime bedrifter. Kronikk av Anne Mette Ødegård og Anette Brunovskis i Klassekampen 11. desember.

Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene. Onsdag 11. desember lanserte vi en rapport om temaet. Representanter for Arbeidstilsynet, NAV og politiet bidro med kommentarer.

Mange forbinder menneskehandel («trafficking») med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere. Kombinasjonen av liten risiko for å bli oppdaget, lave straffer og stor profitt gjør at arbeidsmarkedet utnyttes av kriminelle aktører. Sakene som har nådd rettsapparatet har dreid seg om utnytting i butikk, gartneri, restaurant, renhold og steinlegging. I denne rapporten ser vi på praktiske erfaringer og utfordringer i arbeidet mot menneskehandel på tre sentrale områder.

LO har i dag drøye 21 000 studentmedlemmer. I denne rapporten ser vi på hva som skjer med disse over tid. Undersøkelsen viser at en god del går over til ordinært medlemskap – nær halvparten i et tidsspenn på opp til åtte år. Studentmedlemskap bedømmes som en viktig vei inn i et fagforeningsmedlemskap for yngre arbeidstakere med høyere utdanning, men gruppen er samtidig vanskelig «å holde på». Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra LOs organisasjonsavdeling.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>