Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

Folk som jobber i små stillinger som sykepleiere eller i Oslo kommune har nettopp fått en ny rettighet. Andre står fremdeles uten. Hva er greia med «pensjon fra første krone»? Vi har bedt Ståle Østhus om å gi oss en kort innføring.

Fafo skal i samarbeid med Kifo gjennomføre en arbeidslivs-undersøkelse blant LHBT-ansatte i Den norske kirke

22. november 2019

Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette var temaet når professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holdt foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations».Jon Erik Dølvik, Fafo, ga bakgrunnsinformasjon om relevansen av britisk politikk for norsk arbeidslivspolitikk. Panelsamtale med Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, om den mulige effekten av Brexit på europeisk og norsk arbeidslivspolitikk.

Seniorforsker Mark Taylor har publisert en ny artikkel i tidsskriftet Sustainability. Her analyserer han motstanden mot å regulere verdikjedene i komplekse produkter. I en tid hvor presset for å utvikle bærekraftige systemer innen produksjon og forbruk øker, spør artikkelen om det regulerende rammeverket er i stand til å sikre bærekraftige produkter. Ved å dra veksler på forskning innen produksjon av mobiltelefoner utført inne SMART-prosjektet, beskriver artikkelen hvordan motstanden mot regulering muliggjør farlige arbeidsforhold og gifitge utslipp som påvirker mennesker og planeten.

På oppdrag fra Helsedirektoratet, evaluerer Fafo «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold», inngått mellom helsemyndighetene og mat-bransjen. Vår andre årsrapport fra det pågående prosjektet er nå klar og blir lagt fram under et møte i eldre- og folkehelseministerens næringslivsgruppe på kostholdsområdet 21. november. Ifølge årsrapporten oppleves intensjonsavtalen som viktig og meningsfull av avtale-deltakerne. At både forbrukernes preferanser skal endres og kvaliteten på produktene skal opprettholdes trekkes likevel fram som krevende.

Det såkalte norske modellen får mye av æren for at vi som samfunn har klart oss så bra. Den ble gransket fra topp til tå i det store Fafo-ledede forskningsprosjektet NordMod 2030. I forbindelse med LO Stats kartellkonferanse tilbyr Fafo oppdaterte tall og kunnskap om hvor sterk eller svak modellen er per i dag. Forskerne peker også på forhold som kan svekke modellen framover – blant annet fallende sysselsetting og organisasjonsgrad, økende ulikhet og klimautfordringene.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>