logo fafo 194x64

Nyheter

Da norske og svenske yrkesfag skilte lag

14. januar 2019

På nittitallet endret begge land radikalt systemene for videregående opplæring – men i ulik retning. Sverige satset mer på skolebenk og innretning mot høyere utdanning, Norge på lærlingeordningen og utdanning av fagarbeidere. I en artikkel i European Educational Research Journal kartlegger Daniel Persson Thunqvist (Linköping uni.) og Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård (Fafo) årsakene til at systemene ble så ulike og hvordan dette har påvirket fagopplæringen.

Nye betingelser for lønnsforhandlinger i staten

11. januar 2019

I tariffoppgjøret 2016 ble den statlige hovedtariffavtalen delt i to. Bård Jordfald har undersøkt hvordan Norsk Tjenestemannslags forhandlere løste det å gå fra én lokal pott på én avtale, til to separate forhandlinger, med forskjellige lønnsregulativer, ulike lønnspotter, ulike innslagsdatoer og forskjellige forhandlingsperioder.

ILO fyller 100 år

09. januar 2019

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO runder 100 år. Fafo skal i den forbindelse lage en rapport om norsk sosial dialog og trepartssamarbeid i historisk kontekst. Den vil bli lansert på ILOs jubileumskonferanse våren 2019. Rapporten lages på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

God faglig utvikling og økt motivasjon for opplæring

08. januar 2019

Vekslingsmodeller betyr at elevene pendler mer mellom skole og bedrift. Dette er et alternativ til det tradisjonelle løpet med to år på skole og to år opplæring i bedrift. Fafo og NIFU har evaluert utprøving av vekslingsmodeller. Konklusjonen er at dette bidrar til god læring og tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, men kan være krevende å gjennomføre.

Fafo-bidrag i ny bok

07. januar 2019

Fem Fafo-forskere er med på en ny bok fra De Gruyter, som handler om institusjonell endring i den nordiske modellen. Bidragsyterne er Kristin Alsos, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Åsmund Arup Seip og Sissel Trygstad. Tittelen på boka er "Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model"

Evaluering av fleksitidsavtalen i staten

03. januar 2019

Avtalen om fleksitid i staten ble endret i 2017. I dette prosjektet skal Fafo undersøke effekten av endringene. Oppdraget er gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og skal gjøres av Kristin Alsos (bildet), Rolf Andersen og Kristine Nergaard.

Har verneombudene et ord med i laget?

20. desember 2018

Ansattes medvirkning i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet (HMS) har lange tradisjoner. I denne artikkelen, i Søkelys på arbeidslivet, diskuterer Rolf K. Andersen og Mona Bråten hvilken rolle verneombudene på bygge- og anleggsplasser har i dag. De spiller fortsatt en viktig rolle, men medvirkningen blir først og fremst av reaktiv karakter. 

Den vanskelige servicesektoren

19. desember 2018

Johan Røed Steen har undersøkt LO-forbundenes innsats for verving og rekruttering i den private servicesektoren. Her er det lavere organisasjonsgrad enn arbeidslivet for øvrig og utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. LO har i de siste årene trappet opp vervinnsatsen i de utsatte bransjene.

Seritifisert likestilling i arbeidslivet

18. desember 2018

«Likestilt arbeidsliv» er en sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med likestilling i egen organisasjon. Fra 2017 til 2018 har 16 virksomheter i Agder deltatt i et pilotprosjekt som Ragnhild Steen Jensen (bildet) og Anne Hege Strand har skrevet dette notatet fra.

Karriereutvikling etter fylte 50

17. desember 2018

20 seniorer som har skiftet oppgaver, funksjon, stilling eller jobb har fått spørsmål om hva skal til for at de neste 15 årene av yrkeskarrieren skal bli beste. Utgangspunktet er at Senter for seniorpolitikk (SSP) har lansert kampanjen #de15beste. Rapporten er skrevet av Anne Inga Hilsen. 

Arbeidslivets slitere ønsker gradvis nedtrapping

14. desember 2018

Denne rapporten, skrevet av Tove Midtsundstad, handler om eldre arbeidere i industrien. Økte krav til effektivitet og større avstand til ledelsen er noe av det de "godt voksne" industriarbeiderene erfarer. Å trappe gradvis ned eller få lettere arbeidsoppgaver kan bidra til at flere står lengre i jobb.

Bruk av deltid i sykehus

13. desember 2018

Leif E. Moland og Ketil Bråthen skal på oppdrag fra Spekter gjennomføre intervjuer om bruk av heltid- og deltidsstillinger i norske sykehus. Dette er et forprosjekt, som skal være ferdig i januar neste år, og som eventuelt utvides til en større undersøkelse i løpet av 2019.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B