Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

24. mai 2019

Mange lurer på hvordan det kan ha seg at Fafos spørsmål om sammenhengen mellom «menneskeraser» og intelligens gir andre resultater enn et spørsmål i European Social Survey (ESS), som ser ut til å måle det samme, skriver Guri Tyldum i en kommentar.

23. mai 2019

12 juni arrangerer Fafo og Norads evalueringsavdeling et seminar om nye muligheter for organisering og gjennomføring av bistandsevalueringer sett i lys av Agenda 2030, med spesiell referanse til bærekaftsmål 17 om internasjonalt samarbeid. Seminaret går av stabelen på Kulturhuset i Oslo. Fra Fafo deltar Tone Fløtten og Svein Erik Stave (bildet)

22. mai 2019

Fafo-rapporten Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge er blitt omtalt i en lang rekke artikler, leserinnlegg og radio- og tv-innslag siden lanseringen på mandag. Hvilke funn og grupper som løftes fram har vist et bredt spekter. Her følger et lite utvalg.

20. mai 2019

I denne rapporten presenterer Fafo en undersøkelse om forholdene for varsling i det norske arbeidslivet per årsskiftet 2018/2019. Her kommer det fram at stadig flere virksomheter får på plass varslingsrutiner. Om lag halvparten av arbeidstakerne varsler ved kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Den viktigste grunnen til å la være å varsle, er frykt for konsekvensene. Én av fem varslere opplever sanksjoner. Trenden det siste tiåret er negativ både når det gjelder varslingseffektivitet (om det hjelper å varsle) og spørsmål om man ville ha varslet igjen.

20. mai 2019

Et bredt flertall av den norske befolkningen støtter at offentlige myndigheter skal drive aktiv politikk for likestilling og mot diskriminering. Uenigheten er større når det gjelder hvilke grupper som tiltak bør rettes mot. Funksjonshemmede får mest støtte, transpersoner minst. Uenigheten blir enda større om man ser på konkrete tiltak. Kun pappaperm mottar da bred støtte. Les rapporten for flere detaljer og en rekke andre funn.

16. mai 2019

På årets Fafokonferanse 15. mai – som også markerte at det er 15 år siden EUs østutvidelse – rettet vi oppmerksomheten mot samtidens grenseløse bekymringer for klimaendringer, manglende integrering, større ulikhet, press på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsstatens bærekraft.

15. mai 2019

Årets Fafokonferanse markerer 15-årsjubileum for EUs store utvidelse østover – og opprettelsen av Fafo Østforum. Under konferansen presenterte forskerne oppdaterte tall om arbeidsinnvandringen til Norge fra Øst-Europa – og nordmenns meninger om fenomenet. Alt dette presenterer vi i en artikkel på Arbeidslivet.no

13. mai 2019

Fem Fafo-forskere gjestet 9. mai landsmøtet til Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Framtidens arbeidsliv i form av ny teknologi, kompetanseheving og forventede «megatrender» var sentrale tema. Forskerne utførte også en spørreundersøkelse om omstilling blant de tilstedeværende NAF-tillitsvalgte. I tillegg deltok Kristine Nergaard i en avrundende paneldiskusjon.

09. mai 2019

I denne rapporten kartlegger vi ulikheter i lønn og arbeids- og pensjonsvilkår mellom offentlige, ideelle og kommersielle leverandører innen barnevernet. Vi ser deretter på hvilke reguleringer som kan benyttes for å sikre at vilkårene blir likere. Dette er en politisk utfordring og vil kunne kreve endringer i lovverk og tariffavtaler. Vår vurdering er at dette er mulig i et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

09. mai 2019

Hva har du rett på når du blir syk fra jobb? På Arbeidslivet.no har vi skrevet en gjennomgang av hvilke rettigheter og krav som gjelder for at du ikke skal rammes økonomisk av sykdom. I en annen artikkel presenterer vi en oversikt over hvordan enkelte tariffavtaler kan gi deg bedre vilkår enn lovens minstemål.

07. mai 2019

Ny teknologi, digitalisering og robotisering stiller store krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet. På oppdrag fra LO, har Fafo undersøkt hvordan privat sektors arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner på sentralt nivå forholder seg til tariffavtalenes bestemmelser på kompetanseområdet. Evnen til rask omstilling og kompetanseutvikling i etterkant av store teknologiske skifter eller lovendringer synes å være stor – selv om det daglige kompetansesamarbeidet ofte nedprioriteres.

02. mai 2019

Torsdag 2. mai disputerte Marianne Takvam Kindt ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Ph.d-graden bygger på kvalitative dybdeintervjuer med 28 barn av innvandrere som er tatt opp på prestisjefulle utdanningsløp. Avhandlingen undersøker hvordan de redegjør for og fortolker sin egen vei fra en oppvekst i en innvandrerfamilie, gjennom høyere utdannelse og videre inn i voksenlivet.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>