logo fafo 194x64

Nyheter

Vil plattformøkonomien vokse i Norden?

30. oktober 2018

Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) skal identifisere muligheter og flaskehalser for innovasjon og vekst i plattformøkonomien i Norden. Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation i samarbeid med Akademiker-forbundene i de nordiske landene.

Hva skjedde da Norge fikk nytt pensjonssystem

29. oktober 2018

Det var to hovedaktører i det politiske spillet om ny pensjonsreform: Finansdepartementet og LO. Historien om den store politiske reformen skrives av Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning og Jon M. Hippe fra Fafo. Forskning.no har omtalt rapporten som er under utgivelse. (Foto: forskning.no)

Seksuell trakassering i hotellbransjen

26. oktober 2018

Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad har undersøkt håndtering og forebygging av seksuell trakassering av arbeidstakere i hotellbransjen i Skandinaiva. Denne rapporten viser at dette oppfattes som et vanskelig arbeidsmiljøproblem. Gråsoneproblematikk og mangel på en felles forståelse av hva som er seksuell trakassering er forklaringen.

Flyktningers erfaring med introduksjonsprogram

26. oktober 2018

En viktig målsetning for introduksjonsprogrammet er å kvalifisere flyktninger for norsk arbeidsliv. Hva mener de selv at de trenger for å komme seg i jobb? Denne rapporten bygger på 38 intervjuer med flyktninger. Mange opplever at de kaster bort tid i kommunenes introduksjonsprogram.

Hva finnes av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor

25. oktober 2018

Åsmund Arup Seip har kartlagt hvilke muligheter arbeidstakerne i offentlig sektor har til etter- og videreutdanning. Opplæringen bør være relevant både for arbeidsgiver og den enkelte, og den skal finansieres. Spørsmålet er hvordan tariffavtalene kan bidra til å få et godt system på plass. Rapporten er laget på oppdrag fra Kompetanse Norge.

Brukererfaring med Housing First

23. oktober 2018

Inger Lise Skog Hansen skriver om hvordan brukerne opplever Housing First-programmet. Flere kommuner har prøvd ut tiltaket, som skal gjøre det lettere for hjemløse med rusproblemer eller psykiske lidelser å ha et fast sted å bo.  Artikkelen er publisert i "Social Inclusion".

Portrett av Jon Erik Dølvik

19. oktober 2018

Mandag 22. oktober mottok Fafo-forsker Jon Erik Dølvik Eilert Sundts forskningspris. I den forbindelse har vi skrevet et portrettintervju om alt fra forskningen på arbeidslivet i Norden og EU til den uunngåelige fotballen.

Barnehageansatte fornøyde med lederutdanning

18. oktober 2018

Barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2017/2018  er spurt om hvordan de vurderer studiet. Oppsummert er de fornøyde med innholdet, men samtidig oppleves videreutdanning som arbeidskrevende. Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan bekjempe menneskehandel i arbeidslivet

17. oktober 2018

Det kan være vanskelig å avgjøre på hvilken måte arbeidstakere utnyttes, og når det for eksempel er snakk om rein menneskehandel. Oslo kommune har bedt Fafo om å innhente kunnskap om avgrensninger, omfang og ofres behov for hjelp. Målet er å sette kommunene bedre istand til å utvikle mer effektive virkemidler. 

Forhandlingsansvaret for lærere

15. oktober 2018

Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald skal se nærmere på bakgrunnen for at forhandlingsansvaret for lærere ble overført fra staten til kommunene i 2004. Andre viktige spørsmål i utredningen er hvordan overføringen er fulgt opp og hva som har betydning for dagens forhandlingssituasjon i stat og kommune. Arbeidet gjøres på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

Nye krav til kompetanse i varehandelen

11. oktober 2018

Ny teknologi vil påvirke arbeidsoppgavene i varehandelen. På oppdrag fra NAV skal Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo finne ut hva slags kompetanse arbeidstakerne vil ha behov for. Prosjektet skal være ferdig i mars neste år.

Mer kunnskap om utsatte barn og unge

10. oktober 2018

Hva vet vi om situasjonen for utsatte barn og unge i alderen 0–24 år? Det er utgangspunktet for arbeidet som Inger Lise Skog Hansen, Niri Talberg og Ragnhild Steen Jensen skal utføre på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målet er å styrke samordningen av tjenestene til utsatte barn og unge under 24 år og deres familier.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B