logo fafo 194x64

Nyheter

Vanskelig å tilby eldre redusert arbeidstid

12. desember 2018

Redusert arbeidstid er utropt til et universalmiddel, blant annet for å holde flere uføre og eldre i arbeid, skriver Tove Midtsundstad i siste utgave i Søkelys på arbeidslivet. Samtidig viser det seg at over én av tre virksomhetsledere finner det vanskelig å tilby eldre arbeidstakere deltid. Andelen er høyest i virksomheter som sysselsetter grupper med tradisjonelt høyt sykefravær og lav forventet avgangsalder.

Forskningsetikk for oppdragsforskning

11. desember 2018

Nytt lovverk gir et tydelig og konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. På noen områder kan likevel oppdragsforskningen stå overfor særskilte forskningsetiske utfordringer eller områder som krever særskilte hensyn, skriver Tone Fløtten og Lars Holden. Notatet er en gjengivelse av en artikkel publisert av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Første rapport fra Liedutvalget

11. desember 2018

Anna Hagen Tønder er med i Liedutvalget (ledet av Ragnhild Lied) som nettopp la fram sin første NOU om videregående opplæring: "Kvalifisert, forberedt og motivert". Utvalget vurderer om videregående opplæring legger til rette for at flest mulig fullfører og består. Hovedutredningen kommer i desember neste år, og vil ha forslag til konkrete endringer. 

Opptak fra seminar om bolig for vanskeligstilte

10. desember 2018

For personer med rus- og psykiske helseproblemer som kan utgjøre en fare for seg selv eller andre, er det viktig å få god oppfølging for å klare å fungere i egen bolig. På dette seminaret ble et boligsosialt innovasjonsprosjekt kalt «Vanskelige bosettbare» lansert, som er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo, Velferdsetaten og Fafo.

Beret Bråten medredaktør i Tidsskrift for kjønnsforskning

07. desember 2018

Mari Teigen (ISF) og Beret Bråten (bildet) blir fra nyttår redaktører av Tidsskrift for kjønnsforskning. Det kommer ut fire ganger i året, med støtte fra Norges forskningsråd. Det andre temanummeret i 2019, skal etter planen handle om konsekvensene av #metoo-kampanjen som har satt seksuell trakassering på dagsorden.

Nytt år, ny pensjonpolitikk

07. desember 2018

Ny privat AFP, pensjonskonto og pensjon fra første krone: En rekke spørsmål som gjelder våre pensjoner er under politisk bearbeiding og forhandling. I en bloggpost på Pensjonslab.no tilbyr Fafos Jon M. Hippe en kortfattet oversikt.

Integrering på norsk

06. desember 2018

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli har publisert en artikkel i Transfer om det norske introduksjonsprogrammet for flyktninger. Å integrere flyktninger i det norske arbeidsmarkedet har vist seg å være vanskelig. Politikken preges av mer kontroll, noe som ikke bidrar til bedre resultater.

Rettferdig matematikkeksamen på 10. trinn?

03. desember 2018

Dette er andre delrapport i evalueringen av matematikkeksamen på 10. trinn, og denne gangen har vi sett på eksamen gitt våren 2018. Fafo og OsloMet samarbeider om dette prosjektet, som vurderer eksamenene i 2017, 2018 og 2019. Søkelyset for årets bidrag er på betydningen av digitale hjelpemidler.

Plussprisen til Arne Backer Grønningsæter

30. november 2018

Arne Backer Grønningsæter (til venstre) og Olav Manum er tildelt Plussprisen for 2018, for innsatsen de har gjort med å frambringe kunnskap om og synliggjøre hivpositives situasjon. Prisen ble overrakt av Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge (til høyre på bildet), under dagens seminar, som handler om å bli eldre med hiv.

Å leve lenge med hiv

30. november 2018

Hvordan opplever personer som lever med hiv det å bli eldre? Blant informantene i denne rapporten er det personer som har levd med hiv både før og etter at medisinene kom i 1996. Mange har dramatiske sykdomshistorier. Stikkord er verdighet, risiko og sårbarhet. Rapporten er skrevet av Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen.

Voksne uten fullført videregående

30. november 2018

Hanne Cecilie Kavli er medlem av det regjeringsoppnevnte Livsoppholdsutvalget, som la fram sin NOU i dag. Omkring fire av ti av voksne (25-54 år) uten fullført videregående er ikke i jobb. Stadig flere uten fullført videregående står utenfor arbeidslivet, samtidig som andelen med uføretrygd og andre helserelaterte ytelser øker.

Vold og trusler mot medlemmer i Fellesorganisasjonen

29. november 2018

Fafo skal undersøke hvor stor andel av de ansatte organisert i Fellesorganisasjonsen (FO) som utsettes for vold og trusler, og hva slags konsekvenser det får. En annen del av prosjektet handler om hva som gjøres for å forebygge og håndtere farlige situasjoner. FO organiserer sosionomer, vernepleiere og barnevernpedagoger.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B