Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

I denne rapporten har Fafo undersøkt hvordan barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2018/19 vurderer studiet. I det store og hele er de som har tatt videreutdanning godt fornøyde med kvaliteten på studiet. Finansieringsordningen med tilretteleggingsmidler er viktig, både for deltakeren som får dekket utgifter og for barnehagen som kan sette inn vikar ved fravær. Flere av deltakerne legger imidlertid vekt på at det har vært vanskelig å få fri til studiedager, og at det har vært nødvendig å ta kvelder og helger i bruk. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

Fafo-forskere deltar under tre programpunkt under LO Stats kartellkonferanse – «det politiske verkstedet på Gol». Tirsdag presenterte Åsmund Arup Seip og Sigurd Martin Nordli Oppegaard foreløpige funn fra en rapport om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Gudmund Hernes hadde på sin side et innlegg i debatten om alternative styringsmodeller. Onsdag la Tone Fløtten og Bård Jordfald fram et nytt notat om den nordiske modellen. Konferansen ble strømmet og innleggene ses på LO Stats hjemmesider.

Under LO Stats kartellkonferanse presenterte Fafo foreløpige funn om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformens virkninger, slik ledere og tillitsvalgte i staten har opplevd den. ABE-reformen legger opp til produktivitetsvekst gjennom årlige kutt i driftsutgiftene. Analysen er basert på en spørreundersøkelse utført i høst og kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte i fem statlige virksomheter. De innledende funnene presenteres også i eget faktaflak. Rapporten med de endelige funnene vil publiseres i løpet av noen uker. Du kan også se video av selve framlegget.

I regi av EUs Erasmus+-prosjekt «TRACK-VET», har Fafo skrevet en egen landrapport om yrkesfagene i Norge. Rapporten skisserer hvordan den planlagte nye læreplanen kan legge mer vekt på «tverrgående nøkkelkompetanser». Det vil si demokratiske og sosiale ferdigheter, kritisk tenkning, digital kompetanse og «å lære å lære». Rapporten bygger på litteraturstudier og statistikk og en rekke intervjuer med representanter for utdanningsmyndighetene, fagbevegelsen og andre sentrale organisasjoner – samt politikere og lærere. Den er skrevet på engelsk.

Denne artikkelen, basert på en Fafo-rapport, viser at flere enn tidligere sto i jobb til en høyere alder i 2016 enn i 2015. Sysselsettingsøkningen kan likevel ikke tilskrives økte aldersgrenser. Disse førte heller ikke til redusert rekruttering av yngre seniorer, slik mange fryktet. Flere bedrifter har like fullt innført en lavere, bedriftsintern aldersgrense.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>