Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene?

Forskningsleder Kristin Alsos holdt et innlegg i det første av regjeringens tre seminarer om «morgendagens arbeidsliv». «Mega-trender» som aldring, digitalisering, globalisering og klimaendringer vil prege arbeidsmarkeder verden over. Hvordan treffer dette det norske arbeidslivet – og hvor godt rustet er vi til å møte disse utfordringene?

Torsdag arrangerer vi Fafo-seminaret «Deltid – løsningen som ble et problem?» Før den tid har vi snakket med to sykepleier-studenter om hva de tenker om arbeidstid når de snart begynner å jobbe i den deltidspregede helsesektoren.

«Uten en eller annen type håndhevelse, fungerer rett og slett ikke sosiale normer. Hvis man vet at ulovlige handlinger ikke får noen konsekvenser, vil mange flere bryte loven», skriver Olav Elgvin i en kronikk på Politiforum.no, tidligere publisert i Klassekampen.

Den årlige nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme arrangeres denne gang i Stavanger. Konferansen vil belyse flere tema innen blant annet høyreekstremisme og forebygging. Fafo-forsker Nerina Weiss holder, sammen med Erik Lindbæk Kruse, her et innlegg om «Radikalisering: Diskurser og effekter av radikaliseringsforebygging i Skandinavia».

Barn av innvandrere blir ofte møtt med holdninger om at utdanningsvalget deres er et resultat av en streng familiekultur. Selv er de imidlertid opptatt av at de har gjort et selvstendig valg, sier forsker Marianne Takvam Kindt i et omfattende intervju på kifinfo.no.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>