Nyheter

Nyheter

Vi seilte ganske smertefritt gjennom finanskrisa i 2008. I denne krisa vil Norge ikke slippe så lett unna: – Så langt kan vi bruke drastiske virkemidler for å holde bedriftene flytende og sikre folks inntekter. Likevel ser vi allerede nå at det Norge opplever er svært forskjellig fra finanskrisa – og langt mer omfattende, sier Jon Erik Dølvik.

Når samfunnet stenger ned, blir mange stengt ute. Dette kan få alvorlige følger for personer som sliter med rus- og psykiske helseproblemer, påpeker en bekymret Inger Lise Skog Hansen. – Vi vet ennå lite om effektene som følge av koronatiltakene, men situasjonen for disse mest sårbare menneskene ute i kommunene uroer meg, sier hun.

Som følge av kronakrisa har det oppstått en rekke direkte og indirekte begrensninger for arbeidsinnvandringen til Norge. Fafo Østforum har laget en temaside der vi samler både relevant informasjon og regelverk, og nyheter fra åpne kilder som gjelder denne tematikken.

Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter har sammen med Vidar Bakkeli ved OsloMet publisert en artikkel i Nordic Journal of Social Research om kommunale rusoppfølgingstjenester kan forbedres gjennom å bruke teknologi på nye måter. Brukerne som deltok i studien mener det er viktigere å styrke individualisering, kontinuitet og tjenestesamarbeid enn å prioritere teknologiorientert innovasjon. Samtidig mener de at teknologi kan være positivt og nyttig når det forbedrer kommunikasjonen mellom tjenesteutøvere og brukere.

Fafo har fått et hasteoppdrag fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Her skal vi kartlegge hvordan koronakrisen påvirker arbeidsmarkedene i Jordan og Libanon, med vekt på flyktninger, immigranter og andre sårbare grupper i uformelt arbeid.

Forskerne Svein Erik Stave og Tewodros Aragie Kebede er i gang med å utvikle surveyverktøy, og datainnsamling via telefonintervju starter om kort tid. Undersøkelsen skal gjentas om et par måneder for å kunne vurdere de mer langsiktige konsekvensene av koronakrisen på arbeidsmarkedet i de to landene.

I en ny artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning drøfter Mona Bråten hvordan seksuell trakassering arter seg på norske arbeidsplasser og hvorfor problematikken tilsynelatende fikk lite oppmerksomhet i forkant av #metoo-kampanjen. Artikkelen viser hvordan opplevelsene av seksuell trakassering varierer mellom ulike undersøkte grupper, og hvordan organisatoriske og strukturelle betingelser har betydning.

Lite åpenhet, gråsoner og frykt bidrar til at det kan være vanskelig å gjøre noe med dette som et arbeidsmiljøproblem. Altså igjen noe som vanskelig kan forventes å endres, med mindre man tar tak i organisasjonskultur og institusjonelle premisser.

<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>