logo fafo 194x64

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Da tariffavtalen kom til landet

11. april 2019

Hvordan oppsto fagbevegelsen i Norge? Og hvilke konflikter bidro til å forme samarbeidet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne – og ikke minst tariffavtalen? I en internasjonal fagbok har historiker og Fafo-forsker Åsmund Arup Seip skrevet en vitenskapelig artikkel om den urolige tilblivelsen av Norges organiserte arbeidsliv. Vi har også foretatt et intervju med ham om dette temaet.

Storsamling om framtidas arbeidsliv

03. april 2019

I samarbeid med FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og Nordisk Ministerråd samlet en gruppe nordiske forskere seg på Island 4. og 5. april for å diskutere framtidas arbeidsliv. Hva vil skje med jobbene våre når snart alt digitaliseres, klimakrisa truer, globaliseringen fortsetter og befolkningen eldes? En rekke innledende notat har blitt lansert i forbindelse med konferansen. Fafo leder prosjektet.

Tariffavtalenes «sykelønn+»

28. mars 2019

Mange tariffavtaler gir arbeidstakerne bedre rettigheter enn folketrygdloven når det gjelder sykelønn. I dette notatet ser vi på disse rettighetene til sykelønn ut over folketrygdlovens bestemmelser. Vi gir først en oversikt over reguleringer i de største tariffavtalene i offentlig og privat sektor, deretter ser vi på de mindre avtalene. Notatet er skrevet av Kristin Alsos på oppdrag for Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe, som del av dagens publiserte NOU om arbeid og inntektssikring.

Styrer ansatte kun med protester?

27. mars 2019

I Dagens Perspektiv pågår for tiden en debatt om verdien av ansattes rett til styrerepresentasjon. I en kronikk tilbakeviser Inger Marie Hagen, med grunnlag i forskning, påstanden om at det er konflikter og protester som preger representantene. Hun spør heller om det underliggende er en konflikt mellom kortsiktig gevinst, aksjekurs og langsiktige interesser som settes på spissen i møtet mellom eiere, aksjonærer og ansatte.

Flere styremøter bra for ansatte

19. mars 2019

En stor andel av nordmenn og dansker som representerer de ansatte i virksomheters styre har liten eller ingen påvirkning på beslutninger, skriver Inger Marie Hagen og Caspar Rose (Copenhagen Business School) i en fersk vitenskapelig artikkel. Kjønn, styrets størrelse eller fartstid for representanten har ingen påvirkning, ifølge spørreundersøkelser. Unntaket er hyppige styremøter, som sammenfaller med at ansatte har en sterkere stemme enn snittet.

Deltid: en kvinnehistorie

11. mars 2019

Da de gifte kvinnene gikk ut i  arbeidsmarkedet på 1970-tallet var deltid den normale arbeidstilpasningen. Hvordan deltid forstås og beskrives har siden endret seg. Fra å være en strategi for å øke kvinners yrkesdeltakelse og økonomiske uavhengighet, vurderes deltidsarbeid i dag som noe som hindrer likestilling mellom kvinner og menn, poengterer Anne Lise Ellingsæter og Ragnhild Steen Jensen i en tidsskriftartikkel. Her analyserer de utviklingen i forståelsen av kvinners deltidsarbeid, i lys av kulturelle og institusjonelle endringer.

Video: seminar om «grenseløs transport»

07. mars 2019

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På Fafo Østforums seminar fikk vi blant annet annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge, den pågående EU-reguleringen og partenes inntrykk av stå i dag og i framtida.

Manglende medbestemmelse på jobben – et demokratisk problem

06. mars 2019

Ansattes rett til medbestemmelse er en grunnstein i det norske arbeidslivet. Men hvordan står det egentlig til der i grunnmuren, med tillitsvalgte og dialog mellom ansatte og arbeidsgiverne? En gjennomgang av to Fafo-forskere i en internasjonal fagbok peker på flere sprekker. Funnene er også beskrevet i en artikkel på Arbeidslivet.no.

Hvordan vil lovverket påvirkes av framtidas «fleksible» jobbing?

01. mars 2019

På oppdrag fra Nordisk Ministerråd koordinerer Fafo prosjektet «The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models». Forskningen er fordelt mellom flere såkalte pillarer. Dette juridisk orienterte notatet er en introduksjon til pillar VI, som ser på hvordan endringer i de nordiske arbeidsmarkedene vil påvirke lovverket og reguleringer i framtida. Selvstendig arbeid på egen risiko – for eksempel gjennom plattformøkonomi, frilansing eller fleksible kontrakter – står sentralt.

Hva vi vet om vold, trusler og trakassering i offentlig sektor

28. februar 2019

Svært mange av fagforbundet FOs medlemmer jobber på steder hvor vold, trusler, netthets og seksuell trakassering er en del av arbeidshverdagen, ifølge en kunnskapsoppsummering laget av Fafo. Tre av ti ansatte i kommunal sektor opplever vold, trusler eller trakassering i jobben. I statlig sektor gjelder dette 1 av 4 kvinner og 1 av 5 menn. Menn er mindre utsatt for seksuell trakassering, men det er liten eller ingen forskjell mellom kjønn når det gjelder vold og trusler totalt.

2 av 5 kjenner til rusproblemer på arbeidsplassen

26. februar 2019

Rus og spillavhengighet blant arbeidstakere er vanskelig å takle. Om lag 2 av 5 tillitsvalgte kjenner til saker med rusproblemer på arbeidsplassen de siste to årene. 9 prosent kjenner til saker med spillavhengighet, ifølge en undersøkelse blant LO-tillitsvalgte. Flertallet av de tillitsvalgte har retningslinjer for hvordan arbeidstakere med rusproblemer skal følges opp og omtrent halvparten har en AKAN-kontakt på arbeidsplassen.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B