Nyheter
I 2017 ga regjeringen Solberg Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i oppdrag å utvikle en mentorordning for unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. I denne studien har vi undersøkt hvordan mentorordningen ble utviklet, og hvordan den fungerer i møte med målgruppa. Vi har særlig sett på tre av tiltakene: Røde Kors’ Mentorfamilie, Norske Kvinners Sanitetsforenings tilbud Ressursvenn og nettverket Sammen i regi av Oslo Krisesenter.

‣ Les mer og last ned rapporten

I denne rapporten undersøkes frivillige organisasjoners tilskuddsfinansierte arbeid mot tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, i årene 2017–2019. Vi undersøker også hvordan tilskuddene er forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og, fra og med 2019, også av 20 utvalgte kommuner.

‣ Les mer og last ned rapporten

I forbindelse med landsmøtet til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har Fafo snakket med fire forskere om maten vår. Få med deg deres bekymringer og forslag til bedring.

‣ Les mer og se videoene

I sin doktorgrad undersøker Silje Andresen hva som muliggjør og begrenser norske læreres skjønnsutøvelse i undervisning om kontroversielle temaer.

13. desember 2021
I fredagens «Popkorn og politikk» på NRK Radio var tema Kina. I studio var Kristin Dalen, som fortalte om landet og dets leder Xi Jinping (fra cirka 19:20).

I Nigers hovedstad Niamey avholdes 13. og 14. desember en avslutningskonferanse for Fafo og Strømmestiftelsens randomiserte kontrollerte studie av et hurtigskoleprosjekt i Niger. Arrangør er Universitetet i Niamey. Fra norsk side presenterer Anne Kielland, Andreas Kotsadam fra Frisch, og Anne Breivik fra Strømmestiftelsen. Prosjektet ble støttet under Forskningsrådets bevilgning «Visjon 2030».

<<  6 7 8 9 10 [1112 13 14 15  >>