Nyheter
Hvordan står det til med engasjementet for – og kunnskapen om – FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte lærere, sykepleiere og forskere? Har profesjonene nok kunnskap om bærekraftmålene og samarbeider de godt nok for å nå dem? En undersøkelse fra Fafo – på oppdrag fra Hovedorganisasjonen Unio – tyder på at profesjonene er på rett vei, men at det er et godt stykke igjen. Rapporten lanseres på et eget seminar 11. november.

Hvilke kvinner er det som har særlige utfordringer med å forsørge seg selv? Elin Svarstad innleder LOs arrangement på likelønnsdagen 15. november ved å ta for seg spørsmål knyttet til sammenhengen mellom lavlønn, deltid og kjønn. Arrangementet strømmes direkte.

I forbindelse med covid-19-pandemien har det blitt stilt spørsmål ved hvor godt sikret arbeidstakeres feriepenger er, dersom virksomhetene den enkelte er ansatt i er i en usikker økonomisk situasjon. Denne rapporten søker å fremskaffe kunnskap om hvordan feriepengene som opptjenes håndteres og organiseres av norske virksomheter i privat sektor. Vi spør blant annet hvor vanlig det er at bedriftene får problemer med å utbetale dem slik det er regulert i ferieloven, både i en normalsituasjon og i krisetid som under covid-19-pandemien.

Forskere har utviklet alternativ for kosttilskudd til moderat underernærte barn i Etiopia, basert på lokale råvarer framfor konvensjonelle kosttilskudd. Dette har vist seg å være et fullgodt alternativ, ifølge en randomisert kontrollert studie som Anne Hatløy  og hennes medforskere har utført og oppsummerer i en ny vitenskapelig artikkel.

29. oktober 2021
Kina står for rundt en fjerdedel av verdens klimautslipp. Hvilke løfter har landet når de møter til klimatoppmøte i Glasgow? Hedda Flatø gjestet 28. oktober NRK P2s «Studio 2» for å fortelle om landets politiske målsettinger og planer på klimaområdet. Hun besøkte også samme program 21. oktober, da som del av debatten om ulike politiske styresetts betydning for klimainnsatsen.

For at forbrukerne enklere kan ta sunnere valg har Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen inngått Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Målet er et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene. Fafo evaluerer avtalen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette notatet presenterer resultatene fra den årlige egenrapporteringen fra 2020.

<<  8 9 10 11 12 [1314 15 16 17  >>