Nyheter

Nyheter

Mange tar fagbrev som voksne og fullfører videregående opplæring. I dette notatet viser forskerne Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen (bildet) og Oddbjørn Raaum at de som tar fagbrev gjennom praksiskandidatordningen har en familiebakgrunn som er svært lik de som ikke fullfører. Praksiskandidatordningen er derfor en vei til fullført videregående opplæring for grupper som ellers har lav sansynlighet for å gjennomføre videregående. Notatet er laget i samarbeid mellom Frischsenteret og Fafo.

Hvordan fungerer verneombudenes rolle i store og komplekse prosjekter, og når hovedentreprenøren er utenlandsk? Dette er to av spørsmålene i et nytt Fafo-prosjekt på oppdrag fra RVO-fondet (regionale verneombud i bygg og anlegg). Rolf Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) skal kartlegge aktørene innenfor delingsøkonomien på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet skal studere delings- og formidlingstjenester som innebærer bruk og formidling av arbeidskraft, hva som kjennetegner arbeids- og oppdragsforholdene, og hvordan ansvaret for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet følges opp.

26. august 2016

Kommunene spiller en sentral rolle i integreringsarbeidet. Men hva skal til for å lykkes? Og har de verktøyet de trenger for å gjøre en god jobb? Én størrelse passer ikke for alle. Det er derfor viktig med individuell tilrettelegging, skriver Hanne C. Kavli i denne kronikken i Kommunal Rapport.

Bare én av 10 unge palestinere sier at de har tillit til sine medmennesker. De har også liten tro på palestinske myndigheter og politikere. Dette kommer fram i en fersk spørreundersøkelse blant palestinere mellom 18 og 29 år, som er gjennomført av Mona Christophersen. Du kan lese mer om resultatene og tolkningene av dem i The Global Observatory.

Hele 870 mennesker deltok på våre arrangementer. Fafo var med for første gang, og vi kunne by på hele 25 store og små seminarer i løpet av to dager. I tillegg holdt Fafo-forskere innledning på mange andre arrangementer i løpet av uka.

<<  149 150 151 152 153 [154155 156 157 158  >>