Nyheter

Nyheter

Som en del av arrangementet Oslo åpne hus, som har til formål å vise fram byens arkitektur, kan vi ønske velkommen til besøk i Borggata 2b. Hagen er alltid åpen, men inn i huset er det mulig å komme på lørdag mellom kl 12 og 16. I tillegg til Fafo kan man besøke over 150 steder i Oslo og omegn i løpet av helgen.
Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos har skrevet et kapittel i en ny bok om minstelønn og lønnsforhandlinger. De ser på mekanismene bak og resultatene av dagens systemer i de nordiske landene. Boka Minimum Wages, Collective Bargaining and Economic Development in Asia and Europe. A Labour Perspective er utgitt av Palgrave Macmillan.

To Fafo-forskere har bidrag i boka Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Boka er redigert av Brita Bengum, Ulla Forseth og Elin Kvande og utgitt av Fagbokforlaget. Line Eldring skrevet kapitlet "Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?", mens Jon Rogstad har bidratt med kapitlet "Den flerkulturelle utfordring".

07. september 2015

Anette Brunovskis ved Fafo har, i samarbeid med NEXUS Institute (USA) og organisasjonen Different and Equal (Albania), testet såkalt «positive deviance»-metodikk for forebygging av menneskehandel. I alle samfunn finnes det personer eller grupper som er i en lignende situasjon, men som klarer å finne bedre løsninger. Rapportene analyserer hvilke muligheter metoden har på menneskehandelsfeltet.

Fafo-rapporten «Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker» tas til inntekt for at søndagsåpne butikker vil skape 20 000 nye arbeidsplasser.

Innføring av ny AFP-ordning som en ren alderspensjonsordning vil endre betingelsene for utformingen av tjenestepensjonene i privat sektor. Samtidig har det også blitt innført nytt regelverk og nye maksimalsatser for private tjenestepensjoner. Hvilke tilpasninger har bedriftene gjort, og hva blir konsekvensene for arbeidstakerne? Dette er sentrale spørsmål i et prosjekt på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad er forskerne på prosjektet.

<<  149 150 151 152 153 [154155 156 157 158  >>