Nyheter

Nyheter

Den økonomiske veksten i Kina var i 2015 den laveste på 25 år, kritikere av Xi Jinpings regime har vanskeligere kår, miljøproblemene er mer synlige og forholdet til nabolandene og USA er fortsatt en stor utfordring. Hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen? Innledere fra Fafo er Jon Pedersen og Kristin Dalen.

Mange nyansatte aner ikke om de gjør en god jobb eller ikke i månedsvis etter at de startet, ifølge en Fafo-rapport, som er omtalt både i forskning.no og Science Nordic. Rapporten, som du finner her Passe inn og passe til, er skrevet av Erika Braanen Sterri og Jon Rogstad.

Hva skjer når man er uenige om forståelsen av en tariffavtale? Jo, da er det Arbeidsretten som rydder opp. Riksmekleren er kjent for å løse flokene under tariffoppgjørene. Fafo-forskerne Kristin Alsos (bildet), Åsmund Arup Seip og Kristine Nergaard har vært med på å skrive historien til disse to institusjonene. Bøkene er gitt ut på Pax Forlag. Les artiklene om jubilantene på arbeidslivet.no: 100 år for arbeidsfred og Riksmekleren 100 år

Utdanning er en grunnleggende rettighet, og er dessuten avgjørende for utviklingen i et samfunn. Men hva om alle veier videre er stengt? Dette er bakgrunnen for spørsmålet om utdanning er et blindspor for syriske flyktninger. Mona Christophersen skriver om problemstillingen i en kronikk hos IPI Global Observatory.

For at store barhehager skal lykkes kreves det fastere organisering og ledelse enn i mindre barnehager. Dette kommer fram i en ny Fafo-rapport. Forfattere er Beret Bråten (bildet), Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten. Rapporten ble presentert på en Fafo-frokost 26. januar.

Rapporten er en situasjonsbeskrivelse av inntekts- og pensjonsforhold i varehandelen og i tariffområdet HK/Virke. Rapporten gir ingen anbefalinger, men tjener som et faktagrunnlag for partene i arbeidet med tjenestepensjonsspørsmål. Forfattere er Jon M. Hippe og Geir Veland fra Fafo og Johann Despriée og Dag Svege fra Lillevold & Partners.
<<  150 151 152 153 154 [155156 157 158 159  >>