Nyheter

Nyheter

Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder har sammen med Asgeir Skålholt ved NIFU skrevet om overgangen fra en yrkesfaglig utdanning til arbeidsmarkedet eller videre utdanning. Kapitlet er publisert i boka Working and Learning in Times of Uncertainty, som er utgitt av Sense Publishers.

Frykt for radikalisering gjør at maliske myndigheter prøver å regulere den religiøse aktiviteten i landet. Dette har blant annet ført til opprettelse av et eget departement for religiøse spørsmål og samarbeid med Marokko om utdanning av imamer. Dette er tema i notatet som er utarbeidet for Norsk Ressurssenter for Fredsbygging (NOREF), og er skrevet av forskerne Tone Sommerfelt (bildet) og Kristin Jesnes.

31. august 2015
I Kina er børsen for folk flest, og to av tre investorer har ikke videregående utdanning. En økonomisk nedtur kan få både politiske konsekvenser og føre mange kinesere ut i økonomisk uføre. Det skriver Fafo-forsker Kristin Dalen (bildet) og stipendiat Kathinka Fürst (University of Amsterdam) i denne kronikken.
Påstandene fra AFI-forskere om at den norske samarbeidsmodellen er i ferd med å falle fra hverandre er oppsiktsvekkende og gir grunn til bekymring. Sissel C. Trygstad og Kristine Nergaard skriver i denne kronikken at det ikke finnes datamessig belegg for å hevde dette.
I 2007 tegnet Latvias Bygningsarbeiderforbund og Fellesforbundet en samarbeidsavtale. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få  praktiske eksempler. Denne rapporten ser nærmere på hvordan avtalen kom i stand, hvordan samarbeidet har blitt organisert og hvilke resultater det har ført til. Den er skrevet av Line Eldring.
Gunn Marit Helgesen i KS etterlyser tøffe ledere som tenker kvalitet, helhet og systematikk i driften. Fafo har på oppdrag av NAV funnet at slike ledere faktisk finnes i kommunal sektor. Disse lederne fortjener oppmerksomhet. De viser at det er mulig å holde et relativt lavt sykefravær i en virksomhet, i dette tilfellet pleie og omsorg, som generelt er preget av et høyt sykefravær. Dette skriver Lise Lien og Hanne Bogen i en kronikk i Kommunal Rapport.
<<  150 151 152 153 154 [155156 157 158 159  >>