Nyheter

Nyheter

Fafo-forsker Tove Midtsundstad forsvarte i dag sin avhandling for ph.d-graden ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Avhandlingen handler om norske virksomheters holdninger til og arbeid med å forebygge og forhindre tidligpensjonering.

En ny rapport skrevet av Mona Bråten og Rolf Andersen viser at verneombudene er lite involvert i planlegging og oppstart av prosjektene. Samtidig profesjonaliserer bedriftene HMS-arbeidet. En opplæring bedre tilpasset dagens situasjon i bransjen er viktig for å styrke verneombudenes rolle, slik at de står bedre rustet til å møte utfordringene i bransjen.

Fungerer dialogen med medlemmene? Spørsmålet ble stilt av ledelsen i Utdanningsforbundet etter at 73 prosent i KS-området stemte «nei» til avtaleutkastet om arbeidstid i juni 2014. I denne rapporten rettes derfor blikket mot meningsutveksling og kommunikasjon innad i organisasjon. Rapporten er skrevet av Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad.

I et nytt prosjekt finansiert av LO skal Silje Andresen (bildet), Jon Rogstad og Kaja Reegård undersøke internasjonale finansieringsmodeller for fagopplæringen. Med særlig vekt på det danske systemet, spør vi: Hva kan Norge lære? Prosjektet avsluttes i februar 2016.
Spørsmålet stilles av Fafo-forsker Line Eldring i en artikkel i Europarättslig tidskrift. Temaet har fått fornyet aktualitet i forbindelse med østutvidelsen av EU og veksten av lavlønnsgrupper i kjølvannet av finanskrisa. Lovfestet minstelønn kan beskytte sårbare grupper i svakt organiserte områder, hevder Eldring. Hun mener allmenngjøring av tariffavtaler også er en del av løsningen på økt lavlønnskonkurranse.
Som en del av arrangementet Oslo åpne hus, som har til formål å vise fram byens arkitektur, kan vi ønske velkommen til besøk i Borggata 2b. Hagen er alltid åpen, men inn i huset er det mulig å komme på lørdag mellom kl 12 og 16. I tillegg til Fafo kan man besøke over 150 steder i Oslo og omegn i løpet av helgen.
<<  152 153 154 155 156 [157158 159 160 161  >>