Nyheter

Nyheter

Kristin Alsos (bildet) og Kristine Nergaard har skrevet et kapittel  i rapporten "De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller - i Global Konkurrence", utgitt av Foreningen Norden. Fafo-forskerne ser på forholdet mellom lov og tariffavtalereguleringer i norsk arbeidsliv, og hvilke verdier partene vektlegger i valget mellom disse to reguleringsinstrumentene.

Rapporten tar for seg situasjonen til to viktige lærefag innenfor fag- og yrkesutdanningen: Kontor- og administrasjonsfaget og IKT Servicefaget. Den er andre del av en studie av yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet, og inngår som del av kunnskapsgrunnlaget for en revisjon av tilbudsstrukturen i yrkesutdanningene. Rapporten er skrevet av Kaja Reegård (Fafo) og Håkon Høst (NIFU).

NAV-reformen er en av Norges største fusjonsprosesser. Hvordan har NAV klart å ivareta arbeidet for å sikre et mer inkluderende arbeidsliv (IA), underveis i denne omstillingsprosessen? Fafo har samlet erfaringer fra tillitsvalgte i NAV. Notatet, som er skrevet av Anne Inga Hilsen og Lise Lien, konkluderer med en rekke anbefalinger til andre virksomheter i endring. Studien er finansiert av LO.
Les også artikkelen: Ansattes erfaringer med etablering av NAV (arbeidslivet.no)

Rekrutteringen av barn til væpnede grupper i Syria viser at FN sliter med å beskytte flyktninger i nærområdene, skriver Tone Sommerfelt i denne kronikken i Ny Tid.
"Sammen om en bedre kommune" er et program med en rekke lærings- og innovasjonsnettverk. Rapporten beskriver hvordan 16 av 104 deltakerkommuner arbeider med lokale prosjekter og hva de har oppnådd innenfor følgende fire områder: heltidskultur, reduksjon i sykfravær, kompetanseutvikling og omdømme. Forfattere er Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien.

Jon Horgen Friberg oppsummerer de siste ti årenes forskning på den rekordstore arbeidsinnvandringen til Norge fra Øst-Europa. Han konkluderer med at forholdet mellom økt migrasjon og det norske samfunnets evne til å håndtere sosial ulikhet bør stå sentralt i framtidig forskning.

Rapporten er et resultat av det fem-årige prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring.

<<  152 153 154 155 156 [157158 159 160 161  >>