Nyheter

Nyheter

Regjeringen har utnevnt et nytt offentlig utvalg for å vurdere konsekvensene av høy innvandring. Det ledes av professor Grete Brochmann.  Med seg i utvalget har hun blant andre Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve (bildet).
Selv om det finnes et åpenbart behov for å tilby utdanning til flyktninger, mangler det tilbud til ungdom og og studenter på videregående og høyere nivå. I denne rapporten fokuserer Mona Christophersen på unge syriske flyktninger i Jordan, og hun foreslår en helhetlig tilnærming som setter ungdommen i sentrum.
«Brede ordninger» vil spille en sentral rolle i tariffoppgjørene i 2016. I denne artikkelen viser Jon M. Hippe og Sven Iver Steen hvordan dagens regelverk ikke er tilpasset en innføring av felles brede ordninger som omfatter flere foretak. De diskuterer endringsbehov og hvordan endringer kan gjennomføres i dagens regelverk. Artikkelen er publisert i Arbeidsrett 02/2015.
Fafo skal utrede hvilke muligheter kommuner har for å redusere gjentakende og lange sykefravær ved hjelp av høyere jobbmobilitet. Pleie og omsorg og barnehager er de områdene som skal kartlegges. Oppdragsgiver er KS, og forskere er Lise Lien (bildet) og Hanne Bogen.

Hva er årsakene til frafall og lav motivasjon, og hvorfor lykkes elevene på restaurant- og matfag i liten grad i å fullføre opplæringsløpet? Formålet med dette prosjektet er å få mer kunnskap om disse spørsmålene. Det gjøres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og forskere er Rolf K. Andersen (bildet) og Silje Andresen.

Fafo-forsker Nerina Weiss er intervjuet i forskning.no sin spalte "Under tellekanten". Hun mener at anvendt forskning ofte blir sett ned på i Norge, og at forskningen må bli nyttigere. Nerina er antropolog og opprinnelig fra Østerrike.
<<  153 154 155 156 157 [158159 160 161 162  >>