Nyheter

Nyheter

Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? Hvordan rammes de av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Dette er tema for årets siste seminar i regi av Fafo Østforum, som arrangeres 3. desember fra 14 til 16.

Program og påmelding
Innvandrere er fortsatt kraftig underrepresentert blant de øverste tillitsvalgte i LO-familien. Dette kommer fram i en ny undersøkelse fra Fafo, gjennomført av Inger Marie Hagen (bildet) og Ragnhild Steen Jensen

Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse samarbeider om et prosjektet som skal gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer (50+) i Norge. Hva innebærer det at mobiliteten på arbeidsmarkedet er lav for denne gruppen? Fra Fafo deltar Tove Midtsundstad (bildet), Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen.

Her kan du se opptaket av Fafo-frokosten om radikalisering. For å bekjempe terrorisme har regjeringer og sikkerhetstjenester økt innsatsen for å oppdage og forebygge radikalisering.Fafo-forskerne Nerina Weiss og Mark Taylor innledet. Se sendingen i Fafo-tv.

Hva kan eldre ansatte bidra med i forhold til yngre, mer uerfarne kolleger? I dette prosjektet skal vi  beskrive og diskutere hva seniorkompetanse kan bestå av, med St. Olavs Hospital som eksempel. Dette kan inspirere andre arbeidsplasser til å utforske hvordan seniorkompetansen kan brukes hos dem. Prosjektleder er Anne Inga Hilsen.

For tre år siden ble det innført en godkjenningsordning for renholdsbedrifter. Fafo skal se nærmere på hvordan denne fungerer. Har det for eksempel blitt færre useriøse aktører i bransjen? Det skal gjennomføres undersøkelser både blant kunder og bedrifter. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet, og  prosjektet skal være ferdig sommeren 2016. Det ledes av Sissel C. Trygstad.

<<  155 156 157 158 159 [160161 162 163 164  >>