Nyheter

Nyheter

Elever uten læreplass har rett på alternativ opplæring i skole. Dette har ikke fungert tilfredsstillende. Derfor har det nå vært et forsøk i fem fylker med forsterket alternativ opplæring, hvor mye av opplæringen er i bedriftene og elevene kan bruke lengre tid på å fullføre. I denne evalueringsrapporten har Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen kartlagt disse forsøkene. 

Dette er sammendragsrapporten fra prosjektet om religiøs vekkelse i Mali. Endringer i synet på politikk, religion og sosiale forhold blant muslimer i Sør-Mali er studert. Rapporten viser blant annet at islams betydning for hverdagslivet har økt. Data ble samlet inn i juni 2014, og studien er finansiert av det norske Utenriksdepartementet.

 

De åpne grensene for arbeidsinnvandring gjør at svakheter i norske arbeidslivsreguleringer har kommet klarere til syne. Det skriver Fafo-forsker Line Eldring i en kronikk i LO-Aktuelt.

Arbeidet med å identifisere og følge opp mindreårige ofre for menneskehandel svikter ofte. Den rapporten viser hvordan det norske samfunnet møter barn og unge som er utsatt for menneskehandel: hvordan rettspraksisen har vært, hva som er utfordringer i identifiseringsarbeidet og systemene for oppfølging, etterforskning og assistanse. Forfattere er Guri Tyldum, Hilde Lidén (ISF), May-Len Skilbrei (UiO), Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt (Fafo).

Minoritetsrådgiverne kom for noen år siden inn i skoler som har en høy andel elever med innvandrerbakgrunn. I dag er det 26 skoler som har ordningen. Forskere ved Fafo har, i samarbeid med Anja Bredal ved ISF/NOVA, undersøkt brukernes erfaringer med rådgiverne.

Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Bård Jordfald (bildet) har bidratt til rapporten "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler", utgitt av Senter for lønnsdannelse. I rapporten stilles spørsmålet om hvilken effekt allmenngjorte tariffavtaler har for å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Rapporten lanseres på Fafo Østforums seminar i dag. Se program.

<<  157 158 159 160 161 [162163 164 165 166  >>