Nyheter

Nyheter

I denne rapporten presenterer vi den første nasjonale kartleggingen av sammenhengen mellom tidsbruk, rapporteringsmengde og ledelse i barnehager. Hvor omfattende er rapporterings- og dokumentasjonskrav for barnehager, og hvor mye tid bruker styrere på slike arbeidsoppgaver? Hva kan forklare at noen styrere bruker det meste av arbeidstiden på administrasjon? Rapporten er skrevet av Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund.

I denne rapporten evaluerer Sol Skinnarland bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune. Hun har vurdert følgende: Hvordan fungerer den i dag? Hvilket behov har kommunens ansatte for bedriftshelsetjeneste? Er det behov for å gjennomføre endringer i dagens ordning?

De tillitsvalgte mener ledelsen har blitt mer toppstyrte og byråkratisk de siste årene, særlig i utenlandske konsern. Nesten tre av ti tillitsvalgte har aldri formelle møter med sin arbeidsgiver, og har sjelden eller aldri uformelle samtaler med sin nærmeste leder heller. Det skriver Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen i denne kronikken.
Les kronikken hos VG
Se rapporten: Den norske modellen på virksomhetsnivå

Det finnes god kunnskap om den norske modellen på sentralt nivå, men vi vet mindre om hvordan den virker lokalt, ute i virksomhetene. For eksempel hvordan det daglige partssamarbeidet fungerer, og hva slags innflytelse de tillitsvalgte har i virksomhetene. Rapporten er skrevet av Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen.

Hva kan ideelle aktører bidra med ved drift av helseinstitusjoner? Dette er tema for et nytt prosjekt på oppdrag for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Prosjektet skal blant annet belyse oppfatninger hos politikere, bestillerne, de som utfører arbeidet og brukerne. Ved Fafo skal  Hanne Bogen (bildet), Lise Lien og Arne Backer Grønningsæter jobbe med  dette oppdraget.

I dag - 7. oktober -  markeres verdensdagen for anstendig arbeid. FNs bærekraftsmål, som nylig ble vedtatt, inkluderer nå anstendig arbeid. På Fafo-konferansen i august i år, innledet ITUCs generalsekretær Sharan Burrow om dagens hovedtema "End Corporate Greed". Fafo har også vært med på å utarbeide en global Just Jobs Index for perioden 2000 til 2012

<<  161 162 163 164 165 [166167 168 169 170  >>