Nyheter

Nyheter

Fafo-forsker Anne Hatløy er medforfatter på denne artikkelen, som er publisert i International Journal for Equity in Health. Feilernæring hos barn er spesielt utbredt  på landsbygda i Kongo. Målet med denne studien er å finne årsaken til at noen husholdninger klarer å sørge for et godt nok kosthold for barna, mens andre ikke klarer det.

Stadig flere bransjer og jobber forutsetter at arbeidstakere er fortrolige med datateknologi. Samtidig er det forskjeller mellom arbeidstakerne når det gjelder digital kompetanse. Denne undersøkelsen viser at de fleste likevel kan lære det jobben krever dersom forholdene legges til rette på arbeidsplassene. Rapporten er skrevet av Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen.

Myanmar og Norge har nylig igangsatt et langsiktig bistandssamarbeid. Fafo-forskerne Kristin Dalen, Svein Erik Stave og Amsale Temesgen har bidratt med grunnlagsdata for å beskrive dagens sosiøkonomiske situasjon i landet. Studien ble gjennomført på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad.

I Mali er det frykt for at landet gradvis forvandles til en islamsk stat. Bakgrunnen er framveksten av militante islamske grupper, og at religion får en større plass i offentligheten. Fafos rapporteringer viser at frykten er overdrevet. Skillet mellom stat og religion er intakt i Mali.
Hvordan skiller ideelle sykehus seg fra offentlige og kommersielle? Dette Fafo-notatet tar for seg hva eksisterende forskning kan bidra med for å svare på spørsmålet. En sammenligning krever enighet om hvem de ideelle aktørene er, og statistikk for de tre typene av sykehus. Disse forutsetningene er ikke tilstrekkelig oppfylt, ifølge notatet.

Selv om antallet fattige i verden blir mindre, er det flere som bor i slumstrøk rundt byene. Samtidig er det på landsbygda at det gjøres størst innsats for å gi barn skolegang. Bakgrunnen er frykt for at investering i slumstrøk vil øke tilstrømmingen.  Fafo-forsker Anne Kielland har skrevet et bakgrunnspaper til årets Education for ALL Global Monitoring Report 2015 for Unesco.

<<  163 164 165 166 167 [168169 170 171 172  >>