Nyheter

Nyheter

Flere tar nå til orde for at det bør være en livslang rett til videregående utdanning. Hvis en livslang rett er svaret, hva er egentlig spørsmålet? Fafo-forskerne Erika Braanen Sterri (bildet), Kaja Reegård, Jon Rogstad og Silje Andresen stiller dette spørsmålet i en kronikk i Aftenposten.
Kravet om etterutdanning har stått sentralt i EL & IT Forbundets nyere historie, som tariffestet rett  til etterutdanning. Forholdet til arbeidsgiversiden har i perioder vært konfliktfylt, men også preget av kompromisser og samarbeid. Tema for denne rapporten er hvilken rolle Elektrobransjens Utviklingssenter, ELBUS har spilt.  Dag Olberg har skrevet rapporten.

Fafo-forsker Nerina Weiss har skrevet om hverdagen til barn som har fått endelig avslag på sin asylsøknad. Barna forteller om en hverdag tilsynelatende lik den norske barn har. Samtidig er livene deres satt på vent. Kapitlet er publisert i en ny bok fra Gyldendal, med tittelen "Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet".

Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Denne rapporten ser blant annet på hvordan norske, svenske og danske myndighete behandler tilreisende fra Romania. Prosjektet er finansiert av det danske Rockwoolfondet.
Se opptak fra lanseringsseminaret

Hvordan gjøre brukermedvirkningen i NAV bedre? Det er temaet for denne rapporten skrevet av Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland. De har sett på hvordan brukerutvalgene i NAV er sammensatt og hvordan de arbeider. De anbefaler endringer og foreslår tiltak.

Hvorfor er det slik at noen sykehjem klarer å holde et lavere sykefravær enn andre? Lise Lien og Hanne Bogen har skrevet en rapport der de ser på hva som skal til for å lykkes. Noe av det viktigste er at hvert enkelt sykehjem kartlegger og analyserer sykefraværet, og følger opp de sykmeldte med relevante tiltak. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

<<  164 165 166 167 168 [169170 171 172 173  >>