Nyheter

Nyheter

Hva skjer med dem som ønsker å ta videregående opplæring i voksen alder, men som ikke har rett til det? Dette gjelder personer som faller utenfor både ungdoms- og voksenretten, for eksempel de som ikke fullfører, eller har videregående utdanning fra hjemlandet.  Fylkeskommunen har likevel plikt til å gi dem et tilbud, og Fafo har undersøkt hvordan dette foregår.

Dette notatet handler om pårørende med ekstra omsorgsansvar, og som samtidig er i jobb. Det er en del av en større europeisk studie, ledet av den tidligere helseministeren i Irland, Mary Harney. Lise Lien har skrevet notatet.

Hvem er migrantene som kommer fra Romania og bor på gata? Er tiggerne fattige, eller er det et skalkeskjul for kriminalitet?  På dette seminaret lanseres rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals". Seminaret strømmes. Direktesendingen kan ses på Fafo-tv

Ordningen med arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. I denne rapporten stiller vi spørsmålet: Hvor langt unna arbeidslivet står egentlig mottakerne av arbeidsavklaringspenger? Ett av de viktigste formålene med ordningen er å få flere i arbeid og færre på trygd. Men det er lettere sagt enn gjort, viser rapporten, som er skrevet av Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen. Se også Fafo-tv (lanseringsseminar).

Reglene for uføretrygd er endret. Målet er at flere skal kombinere jobb og trygd. Fafo skal måle effekten av uførereformen når det gjelder mottakernes tilknytning til arbeidslivet. Magne Bråthen (bildet) og Roy Nielsen vil også kartlegge om det er gitt god nok informasjon om reformen. Det er FARVE (NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet) som er oppdragsgiver.

Ei ung syrisk jente måtte slutte på skolen i sjette klasse da den voldelige konflikten i Syria nådde hjembyen Homs. Tvunget på flukt, fikk hun mulighet til å starte på skolen igjen etter et drøyt år. Men, hun fikk problemer med å forstå hva som foregikk i klassen, og sluttet før ungdomsskoleeksamen. I kronikken spør Fafo-forsker Mona Christophersen om hvordan denne jenta kan bygge seg en verdig framtid.
<<  168 169 170 171 172 [173174 175 176 177  >>