Nyheter

Nyheter

Er nasjonale rettskulturer i Europa i ferd med å nærme seg hverandre som følge av europeiske rettslige integrasjonsprosesser? Åse B. Grødeland, Fafo, og William L. Miller, University of Glasgow, har skrevet en ny bok, publisert av Cambridge University Press, som belyser dette spørsmålet.  Forskningen deres viser at borgerne i Europa har overraskende like holdninger til lover og regler, men at praksisen varierer fra land til land.

Høy produktivitet og små lønnsforskjeller kjennetegner norsk arbeidsliv. Det skyldes blant annet et velutbygd utdanningssystem og gode læringsvilkår på jobb. Raske endringer setter veletablerte ordninger under press. Går vi mot et økt kompetansegap? På denne Fafo-frokosten presenteres smakebiter fra forskningen. Politikere, forskere og partene i arbeidslivet vi kommentere og debattere.

Hvordan følge utviklingen i sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne? Dette er hovedspørsmålet i et nytt prosjekt, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Fafo skal blant annet komme med forslag til hvordan innsatsen for delmål 2 i IA-avtalen best kan måles. Prosjektet skal gjennomføres av Jørgen Svalund (bildet) og Magne Bråthen, og avsluttes i desember i år. 

16 prosent av norske arbeidstakere er redde for enten å bli permittert eller miste jobben de nærmeste åra. Det viser helt ferske tall, som ble presentert på årets Fafo-konferanse.
Det var daglig leder Tone Fløtten og forskningssjef Sissel C. Trygstad som holdt innledningsforedraget.

Innlegg fra Fafo-konferansen 21. august finner du her på Fafo Nett-TV. Hovedtema var "Permanent midlertidighet", og konferansen ble holdt i Kongressenteret i Folket Hus.

 

Høsten 2014 ble ordningen med gratis kjernetid i barnehager inntektsprøvd i bydel Gamle Oslo, Drammen og en bydel i Bergen. Det ble samtidig stilt krav om aktivitet for foreldre. Rapporten, som er skrevet av Beret Bråten (bildet) og Hanne Bogen, oppsummerer erfaringene. Den viser at foreldre opplever aktivitetsplikten som en mulighet til å lære norsk.

<<  170 171 172 173 174 [175176 177 178 179  >>