Nyheter

Nyheter

Gunn Marit Helgesen i KS etterlyser tøffe ledere som tenker kvalitet, helhet og systematikk i driften. Fafo har på oppdrag av NAV funnet at slike ledere faktisk finnes i kommunal sektor. Disse lederne fortjener oppmerksomhet. De viser at det er mulig å holde et relativt lavt sykefravær i en virksomhet, i dette tilfellet pleie og omsorg, som generelt er preget av et høyt sykefravær. Dette skriver Lise Lien og Hanne Bogen i en kronikk i Kommunal Rapport.

Er nasjonale rettskulturer i Europa i ferd med å nærme seg hverandre som følge av europeiske rettslige integrasjonsprosesser? Åse B. Grødeland, Fafo, og William L. Miller, University of Glasgow, har skrevet en ny bok, publisert av Cambridge University Press, som belyser dette spørsmålet.  Forskningen deres viser at borgerne i Europa har overraskende like holdninger til lover og regler, men at praksisen varierer fra land til land.

Høy produktivitet og små lønnsforskjeller kjennetegner norsk arbeidsliv. Det skyldes blant annet et velutbygd utdanningssystem og gode læringsvilkår på jobb. Raske endringer setter veletablerte ordninger under press. Går vi mot et økt kompetansegap? På denne Fafo-frokosten presenteres smakebiter fra forskningen. Politikere, forskere og partene i arbeidslivet vi kommentere og debattere.

Hvordan følge utviklingen i sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne? Dette er hovedspørsmålet i et nytt prosjekt, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Fafo skal blant annet komme med forslag til hvordan innsatsen for delmål 2 i IA-avtalen best kan måles. Prosjektet skal gjennomføres av Jørgen Svalund (bildet) og Magne Bråthen, og avsluttes i desember i år. 

16 prosent av norske arbeidstakere er redde for enten å bli permittert eller miste jobben de nærmeste åra. Det viser helt ferske tall, som ble presentert på årets Fafo-konferanse.
Det var daglig leder Tone Fløtten og forskningssjef Sissel C. Trygstad som holdt innledningsforedraget.

Innlegg fra Fafo-konferansen 21. august finner du her på Fafo Nett-TV. Hovedtema var "Permanent midlertidighet", og konferansen ble holdt i Kongressenteret i Folket Hus.

 

<<  176 177 178 179 180 [181182 183 184 185  >>