Nyheter

Hvordan fungerer bistandsmidler fra vestlige land når de gis til parter med ulike interesser og verdier? Beáta Paragi har skrevet en artikkel om dette i  Journal of Intervention and Statebuilding. Konsekvensene av den arabiske våren har ført til økt ustabilitet i mange områder i Midtøsten og Nord-Afrika.

09. desember 2015

Forskningsleder Jon Rogstad presenterte resultater fra to Fafo-prosjekter i et foredrag på HR Norges Beste-konferanse 9. desember. Prosjektene undersøker hva arbeidsgivere legger vekt på i møtet med arbeidssøkere og hva som skjer i overgangen fra å være arbeidssøker til å bli arbeidstaker. Rekrutterer norske sjefer nye bestevenner? Lenke til rapportene under.

En rekke Fafo-forskere har bidratt i en ny bok med tittelen "Conflict and cooperation the Nordic Way". Arbeidsliv og velferdsstat er hovedtemaer, med et spesielt blikk på Norge. Boka gis ut i forbindelse med et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd.

Integreringsrådgivere har vært utplassert på ambassadene i Jordan, Tyrkia, Pakistan og Kenya siden 2008. Målet var å styrke utenriksstasjonenes kompetanse og saksbehandling når det gjaldt tvangsekteskap og andre familierelaterte spørsmål. I dette prosjektet skal Fafo undersøke hvordan ordningen har fungert.  De som skal gjennomføre prosjektet er Beret Bråten (bildet) og Kristian Takvam Kindt.

Vi må tenke nytt, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik i intervju med Ekko på NRK. Det ordinære arbeidsmarkedet kan ikke forventes å absorbere et slikt antall på kort tid og gevinsten ved å investere for å få så mange som mulig i jobb er enorm.

Dette er den andre rapporten fra innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM (Building Information Modeling) som katalysator», SamBIM. Her beskrives erfaringer fra rehabiliteringen av Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).  Rapporten er skrevet av Ketil Bråthen (bildet) og Leif E. Moland

<<  178 179 180 181 182 [183184 185 186 187  >>