Nyheter
Fafo Østforum gjorde opp status for 2015. Representanter fra Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo og Fafo la fram oppdaterte tall og vurderinger. På Fafo Østforums seminarside finner du opptak og innledernes lysark.

Tema i prosjektet er jobbskifter, aldersdiskriminering og kompetanseutvikling for arbeidstakere over 50 år. Fafo-forskerne Tove Midtsundstad. Åsmund Hermansen og prosjektleder Anne Inga Hilsen (bildet) skal jobbe med prosjektet, i samarbeid med forskere fra Storbritannia og Senter for seniorpolitikk og Statens seniorråd.

Fafo og NIFU evaluerer forsøk med den såkalte vekslingsmodellen i fag- og yrkesopplæringen, og kommer nå med sin første delrapport. Modellen innebærer tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift, samenlignet med det tradisjonelle to år på skole og to år i lære. I denne rapporten ses det nærmere på forsøkene: organisering, hvem som er involvert i planlegging og implementering og hvilke mål som ønskes oppnådd.

Fafo-forsker Svein Erik Stave har, sammen Maha Kattaa, skrevet et notat for ILO om utviklingen i arbeidsmarkedet for jordanerer, syrere og egyptere, i årene 2010-2014. Analysen er basert på data fra en undersøkelse utført av det nasjonale statistikkbyrået. Den om fatter områdene Amman, Irbid og Mafraq.

To nye prosjekter om voksnes læring, kompetanse og deltakelse i arbeidslivet har fått midler fra forskningsprogrammene velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) og forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Det ene dreier seg om nasjonal yrkesopplæring i et åpent europeisk arbeidsmarked og det andre prosjektet om læringsløp for seniorer.

Fafo skal lage en kunnskapsstatus om foreldrestøttende tiltak. Hvordan drives det? Hvordan virker det i møte med foreldre med ulik sosial og kulturell bakgrunn? Eksempler er foreldreveiledningsprogram og generelt arbeid gjennom oppfølging fra helsestasjoner, i barnehage og skole og barnevernet. Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Beret Bråten (bildet) er prosjektleder, og med seg har hun Silje Sønsterudbråten.

<<  179 180 181 182 183 [184185 186 187 188  >>