Nyheter
Guri Tyldum forsvarte i dag sin doktorgradsavhandling ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Avhandlingen har tittelen "The social meanings of migration".

Hvordan øke organisasjonsgraden og sikre framtidens tariffavtaler? Arbeidstakere og arbeidsgivere har felles interesser i å sikre et regulert arbeidsliv. Samtidig er konkurransen hardere, og tariffavtalene kan oppleves som lite fleksible. Fafo-forskerne Kristin Alsos og Kristine Nergaard (bildet) setter dette temaet på dagsordenen på et seminar hos Fafo i dag.

Den 8. desember arrangeres det en konferanse til ære for vinnerne av Nobels fredspris 2015, som er den tunisiske nasjonale dialogkvartetten. Innledere er akademikere, forskere, politikere og representanter fra fagbevegelsen. Fra Fafo deltar Kristian Takvam Kindt.

Arrangementet finner sted på Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, kl 9-15:30.

Program og påmelding

Akershus fylkeskommune vil vite mer om kvaliteten på oppfølgingen av lærlinger. I dette prosjektet skal derfor Akershuslærlingenes situasjon sammenliknes med den kvalitetsdefinisjonen som er utarbeidet av fylkeskommunen. Arbeidet skal utføres av Silje Andresen (bildet) og Rolf K. Andersen.

Anne Inga Hilsen har sammen med Mary Brydon-Miller skrevet kapitlet "Where Rivers Meet: Exploring the Confluence of Ecofeminism, Covenantal Ethics, and Action Research" i boka Contemporary Perspectives on Ecofeminism, utgitt hos Routledge.

Det er behov for tettere oppfølging av unge arbeidssøkere enn for andre grupper. Fafo har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om Nav-kontorenes oppfølging. Den bekrefter hvor viktig Nav-veilederne er, skriver Arne Backer Grønningsæter (bildet), Magne Bråthen og Anne Hege Strand i en kronikk i Dagsavisen i dag.

<<  180 181 182 183 184 [185186 187 188 189  >>