Nyheter
I løpet av fredagen, under den dramatiske gisselaksjonen i Bamako i Mali, har to av Fafos forskere og Mali-kjennere, Tone Sommerfelt og Jon Pedersen, gitt bakgrunnsinformasjon i NRKs nyhetssendinger. Fafo har forsket på religiøse strømninger blant befolkningen i Mali og presentert forskningen på ulike måter.

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad har publisert artikkelen "Retaining older workers - analysis of company surveys from 2005 and 2010" i International Journal of Manpower.
Den viser hvilke tiltak virksomhetene har for å holde på eldre arbeidstakere. Andelen virksomheter som har slike tiltak, og hvor mange tiltak som tilbys, har økt betydelig fra 2005 til 2010.

Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? Hvordan rammes de av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Dette er tema for årets siste seminar i regi av Fafo Østforum, som arrangeres 3. desember fra 14 til 16.

Program og påmelding
Innvandrere er fortsatt kraftig underrepresentert blant de øverste tillitsvalgte i LO-familien. Dette kommer fram i en ny undersøkelse fra Fafo, gjennomført av Inger Marie Hagen (bildet) og Ragnhild Steen Jensen

Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse samarbeider om et prosjektet som skal gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer (50+) i Norge. Hva innebærer det at mobiliteten på arbeidsmarkedet er lav for denne gruppen? Fra Fafo deltar Tove Midtsundstad (bildet), Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen.

Her kan du se opptaket av Fafo-frokosten om radikalisering. For å bekjempe terrorisme har regjeringer og sikkerhetstjenester økt innsatsen for å oppdage og forebygge radikalisering.Fafo-forskerne Nerina Weiss og Mark Taylor innledet. Se sendingen i Fafo-tv.

<<  181 182 183 184 185 [186187 188 189 190  >>