Nyheter
Fafo-forskerne Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Line Eldring har bidratt med artikler om kollektive forhandlinger, allmenngjøring og lovfestet minstelønn i boka Wage bargaining under the new European Economic Governance, som ble lansert i går på Den europeiske faglige samorganisasjonens kongress, A fair society.

28. september 2015
Fafo skal gjennom en følgeevaluering undersøke hvordan innsattes rett til NAV-tjenester blir ivaretatt. Hvordan kan disse tjenestene gjøres mer tilgjengelige for de innsatte? Hvordan er ansvarsfordelingen mellom NAV og kriminalomsorgen? Oppdragsgiver er Arbeids- og velferdsdirektoratet, og prosjektleder er Lise Lien.
I dette notatet beskriver Fafo-forsker Geir Veland pensjonsordninger for ansatte med lønn over 12 G (1 080 861 kroner), i 17 selskaper der staten har direkte eierandel. Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i slike selskaper ble endret i februar i år.

23. september 2015
Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos (bildet) har skrevet kapitlet "Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?" i en ny bok om minstelønn. Tittelen på boka er "Global Wage Debates. Politics or Economics?", og den er redigert av Gregory Randolph og Knut Panknin.

Fafo-forsker Tove Midtsundstad forsvarte i dag sin avhandling for ph.d-graden ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Avhandlingen handler om norske virksomheters holdninger til og arbeid med å forebygge og forhindre tidligpensjonering.

En ny rapport skrevet av Mona Bråten og Rolf Andersen viser at verneombudene er lite involvert i planlegging og oppstart av prosjektene. Samtidig profesjonaliserer bedriftene HMS-arbeidet. En opplæring bedre tilpasset dagens situasjon i bransjen er viktig for å styrke verneombudenes rolle, slik at de står bedre rustet til å møte utfordringene i bransjen.

<<  185 186 187 188 189 [190191 192 193 194  >>