Nyheter

Fungerer dialogen med medlemmene? Spørsmålet ble stilt av ledelsen i Utdanningsforbundet etter at 73 prosent i KS-området stemte «nei» til avtaleutkastet om arbeidstid i juni 2014. I denne rapporten rettes derfor blikket mot meningsutveksling og kommunikasjon innad i organisasjon. Rapporten er skrevet av Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad.

I et nytt prosjekt finansiert av LO skal Silje Andresen (bildet), Jon Rogstad og Kaja Reegård undersøke internasjonale finansieringsmodeller for fagopplæringen. Med særlig vekt på det danske systemet, spør vi: Hva kan Norge lære? Prosjektet avsluttes i februar 2016.
Spørsmålet stilles av Fafo-forsker Line Eldring i en artikkel i Europarättslig tidskrift. Temaet har fått fornyet aktualitet i forbindelse med østutvidelsen av EU og veksten av lavlønnsgrupper i kjølvannet av finanskrisa. Lovfestet minstelønn kan beskytte sårbare grupper i svakt organiserte områder, hevder Eldring. Hun mener allmenngjøring av tariffavtaler også er en del av løsningen på økt lavlønnskonkurranse.
Som en del av arrangementet Oslo åpne hus, som har til formål å vise fram byens arkitektur, kan vi ønske velkommen til besøk i Borggata 2b. Hagen er alltid åpen, men inn i huset er det mulig å komme på lørdag mellom kl 12 og 16. I tillegg til Fafo kan man besøke over 150 steder i Oslo og omegn i løpet av helgen.

Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos har skrevet et kapittel i en ny bok om minstelønn og lønnsforhandlinger. De ser på mekanismene bak og resultatene av dagens systemer i de nordiske landene. Boka Minimum Wages, Collective Bargaining and Economic Development in Asia and Europe. A Labour Perspective er utgitt av Palgrave Macmillan.

To Fafo-forskere har bidrag i boka Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Boka er redigert av Brita Bengum, Ulla Forseth og Elin Kvande og utgitt av Fagbokforlaget. Line Eldring skrevet kapitlet "Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?", mens Jon Rogstad har bidratt med kapitlet "Den flerkulturelle utfordring".

<<  186 187 188 189 190 [191192 193 194 195  >>