Nyheter
07. september 2015

Anette Brunovskis ved Fafo har, i samarbeid med NEXUS Institute (USA) og organisasjonen Different and Equal (Albania), testet såkalt «positive deviance»-metodikk for forebygging av menneskehandel. I alle samfunn finnes det personer eller grupper som er i en lignende situasjon, men som klarer å finne bedre løsninger. Rapportene analyserer hvilke muligheter metoden har på menneskehandelsfeltet.

Fafo-rapporten «Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker» tas til inntekt for at søndagsåpne butikker vil skape 20 000 nye arbeidsplasser.

Innføring av ny AFP-ordning som en ren alderspensjonsordning vil endre betingelsene for utformingen av tjenestepensjonene i privat sektor. Samtidig har det også blitt innført nytt regelverk og nye maksimalsatser for private tjenestepensjoner. Hvilke tilpasninger har bedriftene gjort, og hva blir konsekvensene for arbeidstakerne? Dette er sentrale spørsmål i et prosjekt på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad er forskerne på prosjektet.

Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder har sammen med Asgeir Skålholt ved NIFU skrevet om overgangen fra en yrkesfaglig utdanning til arbeidsmarkedet eller videre utdanning. Kapitlet er publisert i boka Working and Learning in Times of Uncertainty, som er utgitt av Sense Publishers.

Frykt for radikalisering gjør at maliske myndigheter prøver å regulere den religiøse aktiviteten i landet. Dette har blant annet ført til opprettelse av et eget departement for religiøse spørsmål og samarbeid med Marokko om utdanning av imamer. Dette er tema i notatet som er utarbeidet for Norsk Ressurssenter for Fredsbygging (NOREF), og er skrevet av forskerne Tone Sommerfelt (bildet) og Kristin Jesnes.

31. august 2015
I Kina er børsen for folk flest, og to av tre investorer har ikke videregående utdanning. En økonomisk nedtur kan få både politiske konsekvenser og føre mange kinesere ut i økonomisk uføre. Det skriver Fafo-forsker Kristin Dalen (bildet) og stipendiat Kathinka Fürst (University of Amsterdam) i denne kronikken.

<<  187 188 189 190 191 [192193 194 195 196  >>