Nyheter

En lovendring i 2010 åpnet kortere ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus. Denne rapporten ser på hvilke konsekvenser bestemmelsen har hatt for arbeidstiden til de som jobber tredelt turnus, for likestilling og bruk av deltid, og for planlegging av turnuser.

Endringer i spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) gjør at kommunene har en mer omfattende rolle som utdanningsvirksomhet. I denne rapporten oppsummerer Fafo, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Agenda Kaupang sin følgestudie fra implementeringen av ALIS-utdanningen, samt kommer med anbefalinger til forbedringer.

Et nytt Fafo-notat tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021, og er skrevet av Fafo-forskerne Bjorn Dapi og Elin Svarstad på oppdrag fra Arbeidstilsynet. Forskerne kartlegger andelen lønnsforhold under, rett under, på eller rett over, og over de allmenngjorte satsene, både i hvert av de ni områdene omfattet av allmenngjøringsvedtak, samt samlet for alle områdene. Resultatene holdes opp mot tilsvarende beregninger for 2019 og 2020.

Ny artikkel tilbyr perspektiver på forholdet mellom stat og borger og fagbevegelsens rolle i afrikanske petro-stater. Nigeriansk fagbevegelse har vært avgjørende i tilbakevendende protester mot avvikling av bensinsubsidier. Camilla Houeland foreslår at protestene er arenaer for utøvelse av og krav om dypere medborgerskap knyttet til sivile, økonomiske og politiske rettigheter. Her fungerer fagforeningene – gjennom sitt industrielle medborgerskap – som en mekler mellom stat og borgere, og har dermed bekreftet sin relevans.

02. januar 2023
Siden 2012 har Arbeidslivet.no samlet forskning og kunnskap om arbeid, lønn og tariff, velferd og mer internasjonale spørsmål. Portalen har nå blitt oppgradert og fått nytt utseende, men det meste skal ellers være gjenkjennelige. Den inneholder rundt 780 artikler fordelt på 29 ulike tema.

I 2015 startet Bufdir utviklingen av to digitale læringsressurser rettet mot å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge. Ressursene heter Snakkemedbarn.no og Jeg Vet. Fafo gjennomfører en følgeevaluering av de to ressursene. Dette er delrapport nummer tre, som særlig ser på virkninger av verktøyene.

<<  1 [23 4 5 6  >>