Nyheter
Vi søker en erfaren leder som vil være med å videreutvikle instituttet generelt og instituttets administrasjon spesielt. Administrasjonssjefen inngår i Fafos ledelse, og vil organisere den forskningsfaglige støtten. Du vil få ansvar for et team bestående av seks ansatte, samt være en sentral rådgiver for daglig leder og den øvrige instituttledelsen.

Tittelen reflekterer overskrifter man kunne finne i avisene i dagene etter 1. mai for 40 år siden. Opptøyene i årene 1978 til 1984 spente fra kortvarige konfrontasjoner mellom en liten gruppe ungdommer og politiet til timelange kamper med flere tusen til stede i sentrum.
Norad inviterte nylig til møte om et metodeløft i bistanden. I en kronikk i Bistandsaktuelt framhever to av direktørene Fafos randomiserte kontrollerte studie av Strømmestiftelsen i Niger: «Det kreves ikke så rent lite mot av Strømme å utføre en slik studie. Organisasjonen ga forskerne full frihet, og de designet en studie som oppfyller de mest stringente krav. Forskerne kunne ha funnet at hurtigskolene ikke virket – og de ville i så fall ha publisert nettopp det som sitt funn.»

Koronapandemien forandret situasjonen på arbeidsplassene nærmest over natta. Åtte av ti arbeidstakere ble berørt på én aller annen måte. Permitteringer, smitteverntiltak, manglende kontakt med medlemmer og arbeidsgiver preget hverdagen til mange tillitsvalgte. I denne rapporten har vi samlet tillitsvalgtes erfaringer gjennom pandemien.

‣ Les mer og last ned rapporten

Ved inngangen til 2021 ble det innført en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) evaluerer Fafo innføringen og nå er første delrapport publisert.

NIFU, OsloMet og Fafo gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Nå er første delrapport klar.

<<  1 [23 4 5 6  >>