Nyheter

Det er ingen selvfølge at Tyrkia blir mer stabilt etter valget som ble holdt på søndag. Den nye regjeringen må slutte fred med kurderne og styrke menneskerettighetene, og da må det internasjonelt press til, skriver Nerina Weiss i denne kronikken.

Hvordan håndteres varslersaker i Sandnes kommune? Fafo har blant annet undersøkt varslingsaktivitet, omfang av kritikkverdige forhold og hva som skjer når arbeidstakere i kommunen varsler. Til grunn for notatet ligger en webbasert spørreundersøkelse gjennomført høsten 2015, samt intervjuer med sentrale varslermottakere i kommunen.

Elever uten læreplass har rett på alternativ opplæring i skole. Dette har ikke fungert tilfredsstillende. Derfor har det nå vært et forsøk i fem fylker med forsterket alternativ opplæring, hvor mye av opplæringen er i bedriftene og elevene kan bruke lengre tid på å fullføre. I denne evalueringsrapporten har Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen kartlagt disse forsøkene. 

Dette er sammendragsrapporten fra prosjektet om religiøs vekkelse i Mali. Endringer i synet på politikk, religion og sosiale forhold blant muslimer i Sør-Mali er studert. Rapporten viser blant annet at islams betydning for hverdagslivet har økt. Data ble samlet inn i juni 2014, og studien er finansiert av det norske Utenriksdepartementet.

 

De åpne grensene for arbeidsinnvandring gjør at svakheter i norske arbeidslivsreguleringer har kommet klarere til syne. Det skriver Fafo-forsker Line Eldring i en kronikk i LO-Aktuelt.

Arbeidet med å identifisere og følge opp mindreårige ofre for menneskehandel svikter ofte. Den rapporten viser hvordan det norske samfunnet møter barn og unge som er utsatt for menneskehandel: hvordan rettspraksisen har vært, hva som er utfordringer i identifiseringsarbeidet og systemene for oppfølging, etterforskning og assistanse. Forfattere er Guri Tyldum, Hilde Lidén (ISF), May-Len Skilbrei (UiO), Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt (Fafo).

<<  196 197 198 199 200 [201202 203 204 205  >>