Nyheter

Allerede før krigen i Syria sendte tusener på flukt til Europa, strevde norske myndigheter med å få kommunene til å bosette flyktninger som har fått opphold. Uten nye grep i bosettingsarbeidet vil flere bli boende lenge i mottak. Hva er alternativene? Kan flyktningene bosette seg selv, eller kan kommunene overtales eller bestikkes til å ta imot et betydelig høyere antall? spør Fafo-forskerne Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Silje Sønsterudbråten.

I denne rapporten presenterer vi den første nasjonale kartleggingen av sammenhengen mellom tidsbruk, rapporteringsmengde og ledelse i barnehager. Hvor omfattende er rapporterings- og dokumentasjonskrav for barnehager, og hvor mye tid bruker styrere på slike arbeidsoppgaver? Hva kan forklare at noen styrere bruker det meste av arbeidstiden på administrasjon? Rapporten er skrevet av Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund.

I denne rapporten evaluerer Sol Skinnarland bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune. Hun har vurdert følgende: Hvordan fungerer den i dag? Hvilket behov har kommunens ansatte for bedriftshelsetjeneste? Er det behov for å gjennomføre endringer i dagens ordning?

De tillitsvalgte mener ledelsen har blitt mer toppstyrte og byråkratisk de siste årene, særlig i utenlandske konsern. Nesten tre av ti tillitsvalgte har aldri formelle møter med sin arbeidsgiver, og har sjelden eller aldri uformelle samtaler med sin nærmeste leder heller. Det skriver Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen i denne kronikken.
Les kronikken hos VG
Se rapporten: Den norske modellen på virksomhetsnivå

Det finnes god kunnskap om den norske modellen på sentralt nivå, men vi vet mindre om hvordan den virker lokalt, ute i virksomhetene. For eksempel hvordan det daglige partssamarbeidet fungerer, og hva slags innflytelse de tillitsvalgte har i virksomhetene. Rapporten er skrevet av Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen.

Hva kan ideelle aktører bidra med ved drift av helseinstitusjoner? Dette er tema for et nytt prosjekt på oppdrag for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Prosjektet skal blant annet belyse oppfatninger hos politikere, bestillerne, de som utfører arbeidet og brukerne. Ved Fafo skal  Hanne Bogen (bildet), Lise Lien og Arne Backer Grønningsæter jobbe med  dette oppdraget.

<<  198 199 200 201 202 [203204 205 206 207  >>