Nyheter
23. september 2015
Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos (bildet) har skrevet kapitlet "Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?" i en ny bok om minstelønn. Tittelen på boka er "Global Wage Debates. Politics or Economics?", og den er redigert av Gregory Randolph og Knut Panknin.

Fafo-forsker Tove Midtsundstad forsvarte i dag sin avhandling for ph.d-graden ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Avhandlingen handler om norske virksomheters holdninger til og arbeid med å forebygge og forhindre tidligpensjonering.

En ny rapport skrevet av Mona Bråten og Rolf Andersen viser at verneombudene er lite involvert i planlegging og oppstart av prosjektene. Samtidig profesjonaliserer bedriftene HMS-arbeidet. En opplæring bedre tilpasset dagens situasjon i bransjen er viktig for å styrke verneombudenes rolle, slik at de står bedre rustet til å møte utfordringene i bransjen.

Fungerer dialogen med medlemmene? Spørsmålet ble stilt av ledelsen i Utdanningsforbundet etter at 73 prosent i KS-området stemte «nei» til avtaleutkastet om arbeidstid i juni 2014. I denne rapporten rettes derfor blikket mot meningsutveksling og kommunikasjon innad i organisasjon. Rapporten er skrevet av Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad.

I et nytt prosjekt finansiert av LO skal Silje Andresen (bildet), Jon Rogstad og Kaja Reegård undersøke internasjonale finansieringsmodeller for fagopplæringen. Med særlig vekt på det danske systemet, spør vi: Hva kan Norge lære? Prosjektet avsluttes i februar 2016.
Spørsmålet stilles av Fafo-forsker Line Eldring i en artikkel i Europarättslig tidskrift. Temaet har fått fornyet aktualitet i forbindelse med østutvidelsen av EU og veksten av lavlønnsgrupper i kjølvannet av finanskrisa. Lovfestet minstelønn kan beskytte sårbare grupper i svakt organiserte områder, hevder Eldring. Hun mener allmenngjøring av tariffavtaler også er en del av løsningen på økt lavlønnskonkurranse.
<<  200 201 202 203 204 [205206 207 208 209  >>