Nyheter
Påstandene fra AFI-forskere om at den norske samarbeidsmodellen er i ferd med å falle fra hverandre er oppsiktsvekkende og gir grunn til bekymring. Sissel C. Trygstad og Kristine Nergaard skriver i denne kronikken at det ikke finnes datamessig belegg for å hevde dette.

I 2007 tegnet Latvias Bygningsarbeiderforbund og Fellesforbundet en samarbeidsavtale. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få  praktiske eksempler. Denne rapporten ser nærmere på hvordan avtalen kom i stand, hvordan samarbeidet har blitt organisert og hvilke resultater det har ført til. Den er skrevet av Line Eldring.

Gunn Marit Helgesen i KS etterlyser tøffe ledere som tenker kvalitet, helhet og systematikk i driften. Fafo har på oppdrag av NAV funnet at slike ledere faktisk finnes i kommunal sektor. Disse lederne fortjener oppmerksomhet. De viser at det er mulig å holde et relativt lavt sykefravær i en virksomhet, i dette tilfellet pleie og omsorg, som generelt er preget av et høyt sykefravær. Dette skriver Lise Lien og Hanne Bogen i en kronikk i Kommunal Rapport.

Er nasjonale rettskulturer i Europa i ferd med å nærme seg hverandre som følge av europeiske rettslige integrasjonsprosesser? Åse B. Grødeland, Fafo, og William L. Miller, University of Glasgow, har skrevet en ny bok, publisert av Cambridge University Press, som belyser dette spørsmålet.  Forskningen deres viser at borgerne i Europa har overraskende like holdninger til lover og regler, men at praksisen varierer fra land til land.

Høy produktivitet og små lønnsforskjeller kjennetegner norsk arbeidsliv. Det skyldes blant annet et velutbygd utdanningssystem og gode læringsvilkår på jobb. Raske endringer setter veletablerte ordninger under press. Går vi mot et økt kompetansegap? På denne Fafo-frokosten presenteres smakebiter fra forskningen. Politikere, forskere og partene i arbeidslivet vi kommentere og debattere.

Hvordan følge utviklingen i sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne? Dette er hovedspørsmålet i et nytt prosjekt, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Fafo skal blant annet komme med forslag til hvordan innsatsen for delmål 2 i IA-avtalen best kan måles. Prosjektet skal gjennomføres av Jørgen Svalund (bildet) og Magne Bråthen, og avsluttes i desember i år. 

<<  201 202 203 204 205 [206207 208 209 210  >>