Nyheter

Dette notatet beskriver tilpasningene i  de skandinaviske modellene siden 1990-tallskrisen. Det er lagt særlig vekt på hvordan utviklingen i koalisjons- og samarbeidsmønstrene i politikk og arbeidsliv har påvirket strategier for vekst og velferd.

Flertallet av syriske flyktninger i Jordan lever utenfor leire, i områder med store utfordringer når det gjelder arbeid, inntekt og utdanning. Hjelp utenfra er ikke nok til å dekke grunnleggende behov. Mange mister framtidshåpet og et økende antall returnerer til Syria. Vil neste stopp være Europa, spør Mona Christophersen i artikkelen "Jordan and the Syrian refugees", publisert i Zeitschrift Orient 1/2016.

Kathleen Jennings forsvarte i dag sin avhandling i statsvitenskap. Jennings har undersøkt samspillet mellom FNs fredsbevarere og lokalbefolkningen i Liberia og DR Kongo, og har sett på konsekvenser for fredsoperasjonene og for lokalmiljøet.  

Nordic Migration Research arrangerer den 18de nordiske migrasjonskonferansen 11-12. august 2016. Konferansen skal holdes på Universitetet i Oslo, og tema er migrasjon og sosial ulikhet: globale perspektiver - nye grenser. Sammendrag for konferansepapers kan leveres via nettsiden innen 15. mars.

LOs lokalorganisasjoner skal representere fagbevegelsen lokalt og bidra til å samordne den faglige og politiske virksomheten. I denne undersøkelsen har Kristine Nergaard og Johan Røed Steen blant annet sett på hvordan arbeidet er organisert, hvilke aktiviteter som drives av lokalorganisasjonene og hvilken kontakt disse har med LO sentralt.

Målet med NORHED-programmet er å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland. Fafo-forsker Tewodros Aragie Kebede har skrevet resultatrapporten etter første års implementering av programmet, med resultater fra 42 prosjekter. Den lanseres på et seminar hos Norad.

<<  202 203 204 205 206 [207208 209 210 211  >>