Nyheter

Innlegg fra Fafo-konferansen 21. august finner du her på Fafo Nett-TV. Hovedtema var "Permanent midlertidighet", og konferansen ble holdt i Kongressenteret i Folket Hus.

 

Høsten 2014 ble ordningen med gratis kjernetid i barnehager inntektsprøvd i bydel Gamle Oslo, Drammen og en bydel i Bergen. Det ble samtidig stilt krav om aktivitet for foreldre. Rapporten, som er skrevet av Beret Bråten (bildet) og Hanne Bogen, oppsummerer erfaringene. Den viser at foreldre opplever aktivitetsplikten som en mulighet til å lære norsk.

Ulikhetene i Kina har økt til et nivå langt over det FN beskriver som destabiliserende for et samfunn. Hva synes kinesere flest om denne utviklingen og om det myndighetene gjør for å skape et mer «rettferdig» kinesisk samfunn? Opptaket av Fafo-frokosten kan ses her.

Hva vet vi om rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og hvilke konsekvenser det eventuelt kan ha for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene? Dette er hovedspørsmålet i et prosjekt finansiert av Helsedirektoratets tilskuddsordning for Rusmiddelforebygging i Arbeidslivet. Forskere på prosjektet er Line Eldring og Rolf K. Andersen.

06. august 2015

Hva er oppnådd i NORHEDs prosjekter i 2014? Beste praksis og generelle utfordringer skal kartlegges i dette prosjektet, som utføres av Fafo-forsker Tewodros Kebede (bildet) og Svein Erik Stave. Oppdraget, som er gitt av Norad, skal være ferdig i oktober 2015. NORHED er Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning, og ble etablert av Norad i 2012.

I 2013 ble det innført regler for å sikre arbeidstakere utleid ut fra bemanningsforetak samme lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Fafo oppdraget med å undersøke hvorvidt disse reglene etterleves. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av året. Medarbeidere er Mona Bråten (bildet) og Sissel C. Trygstad, mens Kristin Alsos er prosjektleder.
<<  202 203 204 205 206 [207208 209 210 211  >>