Nyheter

Housing first-modellen hjelper bostedsløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser med etablering i egen bolig. I denne rapporten vurderes resultatene i ti kommuner. Koordinert tilgang til tjenester og individuell oppfølging er viktige faktorer. Rapporten, som er skrevet av Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli, viser at det er få konkrete planer for videreføring av prosjektene.

Hvordan kan kommunesektoren bekjempe og hindre arbeidslivskriminalitet? Det er tema i et nytt prosjekt for KS, som utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse. Vi spør hva kommunesektoren gjør og hvilke faktorer som kan forklare variasjoner. Line Eldring (bildet) leder prosjektet, andre deltakere er Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2016.

Hvordan vurderer arbeidstakere reguleringer for jobbsikkerhet? Er det forskjeller mellom de som har sikre og mer usikre tilknytninger til arbeidsmarkedet? Dette er tema i en artikkel skrevet av  Jørgen Svalund i samarbeid med Antti Saloniemi (Tampere Universitet) og Patrik Vulkan (Göteborgs Universitet). Den er publisert i European Journal of Industrial Relations.

Den økonomiske veksten i Kina var i 2015 den laveste på 25 år, kritikere av Xi Jinpings regime har vanskeligere kår, miljøproblemene er mer synlige og forholdet til nabolandene og USA er fortsatt en stor utfordring. Hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen? Innledere fra Fafo er Jon Pedersen og Kristin Dalen.

Mange nyansatte aner ikke om de gjør en god jobb eller ikke i månedsvis etter at de startet, ifølge en Fafo-rapport, som er omtalt både i forskning.no og Science Nordic. Rapporten, som du finner her Passe inn og passe til, er skrevet av Erika Braanen Sterri og Jon Rogstad.

Hva skjer når man er uenige om forståelsen av en tariffavtale? Jo, da er det Arbeidsretten som rydder opp. Riksmekleren er kjent for å løse flokene under tariffoppgjørene. Fafo-forskerne Kristin Alsos (bildet), Åsmund Arup Seip og Kristine Nergaard har vært med på å skrive historien til disse to institusjonene. Bøkene er gitt ut på Pax Forlag. Les artiklene om jubilantene på arbeidslivet.no: 100 år for arbeidsfred og Riksmekleren 100 år

<<  203 204 205 206 207 [208209 210 211 212  >>