Nyheter

Selv om antallet fattige i verden blir mindre, er det flere som bor i slumstrøk rundt byene. Samtidig er det på landsbygda at det gjøres størst innsats for å gi barn skolegang. Bakgrunnen er frykt for at investering i slumstrøk vil øke tilstrømmingen.  Fafo-forsker Anne Kielland har skrevet et bakgrunnspaper til årets Education for ALL Global Monitoring Report 2015 for Unesco.

Flere tar nå til orde for at det bør være en livslang rett til videregående utdanning. Hvis en livslang rett er svaret, hva er egentlig spørsmålet? Fafo-forskerne Erika Braanen Sterri (bildet), Kaja Reegård, Jon Rogstad og Silje Andresen stiller dette spørsmålet i en kronikk i Aftenposten.

Kravet om etterutdanning har stått sentralt i EL & IT Forbundets nyere historie, som tariffestet rett  til etterutdanning. Forholdet til arbeidsgiversiden har i perioder vært konfliktfylt, men også preget av kompromisser og samarbeid. Tema for denne rapporten er hvilken rolle Elektrobransjens Utviklingssenter, ELBUS har spilt.  Dag Olberg har skrevet rapporten.

Fafo-forsker Nerina Weiss har skrevet om hverdagen til barn som har fått endelig avslag på sin asylsøknad. Barna forteller om en hverdag tilsynelatende lik den norske barn har. Samtidig er livene deres satt på vent. Kapitlet er publisert i en ny bok fra Gyldendal, med tittelen "Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet".

Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Denne rapporten ser blant annet på hvordan norske, svenske og danske myndighete behandler tilreisende fra Romania. Prosjektet er finansiert av det danske Rockwoolfondet.
Se opptak fra lanseringsseminaret

Hvordan gjøre brukermedvirkningen i NAV bedre? Det er temaet for denne rapporten skrevet av Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland. De har sett på hvordan brukerutvalgene i NAV er sammensatt og hvordan de arbeider. De anbefaler endringer og foreslår tiltak.

<<  206 207 208 209 210 [211212 213 214 215  >>