Nyheter

Fafo-forsker Svein Erik Stave har, sammen Maha Kattaa, skrevet et notat for ILO om utviklingen i arbeidsmarkedet for jordanerer, syrere og egyptere, i årene 2010-2014. Analysen er basert på data fra en undersøkelse utført av det nasjonale statistikkbyrået. Den om fatter områdene Amman, Irbid og Mafraq.

To nye prosjekter om voksnes læring, kompetanse og deltakelse i arbeidslivet har fått midler fra forskningsprogrammene velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) og forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Det ene dreier seg om nasjonal yrkesopplæring i et åpent europeisk arbeidsmarked og det andre prosjektet om læringsløp for seniorer.

Fafo skal lage en kunnskapsstatus om foreldrestøttende tiltak. Hvordan drives det? Hvordan virker det i møte med foreldre med ulik sosial og kulturell bakgrunn? Eksempler er foreldreveiledningsprogram og generelt arbeid gjennom oppfølging fra helsestasjoner, i barnehage og skole og barnevernet. Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Beret Bråten (bildet) er prosjektleder, og med seg har hun Silje Sønsterudbråten.

Guri Tyldum forsvarte i dag sin doktorgradsavhandling ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Avhandlingen har tittelen "The social meanings of migration".

Hvordan øke organisasjonsgraden og sikre framtidens tariffavtaler? Arbeidstakere og arbeidsgivere har felles interesser i å sikre et regulert arbeidsliv. Samtidig er konkurransen hardere, og tariffavtalene kan oppleves som lite fleksible. Fafo-forskerne Kristin Alsos og Kristine Nergaard (bildet) setter dette temaet på dagsordenen på et seminar hos Fafo i dag.

Den 8. desember arrangeres det en konferanse til ære for vinnerne av Nobels fredspris 2015, som er den tunisiske nasjonale dialogkvartetten. Innledere er akademikere, forskere, politikere og representanter fra fagbevegelsen. Fra Fafo deltar Kristian Takvam Kindt.

Arrangementet finner sted på Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, kl 9-15:30.

Program og påmelding

<<  209 210 211 212 213 [214215 216 217 218  >>