Nyheter
På dette seminaret lanseres to Fafo-rapporter. Disse handler om ufrivillig deltid og tiltak for å få til større stillinger. Hva er det som egentlig virker? Leif Moland (bildet) har vært med på å evaluere programmet «Ufrivillig deltid» på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge er blant dem som skal kommentere den nye rapporten.

Fylkeskommunene har fra sommeren 2014 prøvd ut ulike tiltak som kan hjelpe unge med å gjennomføre videregående opplæring. Det dreier seg både om å få læreplass og å fullføre påbyggingskurs til generell studiekompetanse. Fafo-forskerne Tove Mogstad Aspøy (bildet) og Torgeir Nyen har evaluert tiltakene, og beskriver i en delrapport hvordan de har blitt organisert og gjennomført.

Bærum kommune ønsker en evaluering av bedriftshelsetjenesten i kommunen. Fafo-forsker Sol Skinnarland skal gi et kunnskapsgrunnlag for hvordan tjenesten kan organiseres i framtiden.

Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge? Disse spørsmålene vil bli belyst når Fafo, Frischsenteret og Fafo Østforum inviterer til konferanse 21. mai, fra 12 til 16. Konferansen er fullbooket, men den strømmes, og direktesending kan ses på Fafo-tv.

Ny teknologi og bedre analyseverktøy styrker forståelsen av utvikling og evnen til å måle framskritt. Datarevolusjonen åpner også for større muligheter til å ansvarliggjøre politiske ledere. Dette er tema for et frokostseminar som Fafo arrangerer i samarbeid med UNDP, torsdag 7. mai fra 08.30. Frokosten holdes i Cafeteatret, Hollendergata 8 på Grønland i Oslo.  Seminaret og diskusjonen holdes på engelsk.

Fafo har fulgt utprøvingen av et såkalt prosjekteringsverksted hos Kruse Smith Entreprenør. Dette innebærer blant annet et samlokalisert samarbeid. I denne rapporten beskriver Sol Skinnarland resultatene. Hovedproblemstillingen har vært: Hvordan samarbeide i prosjekteringen for å få fram riktig tegningsleveranse i tide?

<<  209 210 211 212 213 [214215 216 217 218  >>