Nyheter
Det er i løpet av årene gjennomført en rekke studier av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, som nylig rundet nylig ti år. Her oppsummeres og diskuteres det vi har av kunnskap så langt. Det dreier seg om implementering av programmet, resultater, brukererfaringer og etikk. Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli har skrevet rapporten.

Vil en tegnspråklig grunnskole for både døve og hørende være egnet for å nå målet om inkluderende opplæring for alle elever? Dette er ett av spørsmålene i et nytt notat, skrevet av Hilde Haualand. Hun belyser noen problematiske sider ved dagens organisering av undervisningen i og på tegnspråk.

Hvem arbeider som tilkallingsvikarer, hvor mange er de og hva slags avtaler finnes?  En tilkallingskontrakt er en arbeidsavtale som verken regulerer ukentlig arbeidstid eller tidspunkt for når arbeidet skal skje. Denne rapporten er skrevet av Kristine Nergaard, sammen med Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Gudmund Hernes og Kristin Jesnes (bildet) får besøk av en delegasjon fra det rumenske arbeidsministeriet. Fafo har blitt bedt om å lage et faglig program om mekling ved arbeidstvister og hvordan dette fungerer i praksis. Opplegget finansieres gjennom EØS-midlene, og skal bidra til kompetansbygging i ministeriet.
Hvilken tariffavtale skal anvendes, og hvordan håndteres eventuell uenighet? Hvordan regulerer hovedorganisasjonene intern uenighet om grensene mellom medlemsforbund? Fafos Kristine Nergaard har sammen med advokat Christopher Hansteen skrevet en artikkel om disse temaene i tidsskriftet Arbeidsrett (Vol 12 No 1 2015).

Hvilke utfordringer skapes når Idol-generasjonen blir arbeidstakere? Er det en fare for at selvtilliten trumfer kompetansen? Fafos forskningsleder Jon Rogstad har skrevet et essay i ISCO Group Communication, nr. 1/2015 om temaet. Han trekker fram fem utviklingstrekk som er avgjørende for å forstå dagens relasjon mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

<<  212 213 214 215 216 [217218 219 220 221  >>