Nyheter
Ny teknologi og bedre analyseverktøy styrker forståelsen av utvikling og evnen til å måle framskritt. Datarevolusjonen åpner også for større muligheter til å ansvarliggjøre politiske ledere. Dette er tema for et frokostseminar som Fafo arrangerer i samarbeid med UNDP, torsdag 7. mai fra 08.30. Frokosten holdes i Cafeteatret, Hollendergata 8 på Grønland i Oslo.  Seminaret og diskusjonen holdes på engelsk.

Fafo har fulgt utprøvingen av et såkalt prosjekteringsverksted hos Kruse Smith Entreprenør. Dette innebærer blant annet et samlokalisert samarbeid. I denne rapporten beskriver Sol Skinnarland resultatene. Hovedproblemstillingen har vært: Hvordan samarbeide i prosjekteringen for å få fram riktig tegningsleveranse i tide?

Det er i løpet av årene gjennomført en rekke studier av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, som nylig rundet nylig ti år. Her oppsummeres og diskuteres det vi har av kunnskap så langt. Det dreier seg om implementering av programmet, resultater, brukererfaringer og etikk. Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli har skrevet rapporten.

Vil en tegnspråklig grunnskole for både døve og hørende være egnet for å nå målet om inkluderende opplæring for alle elever? Dette er ett av spørsmålene i et nytt notat, skrevet av Hilde Haualand. Hun belyser noen problematiske sider ved dagens organisering av undervisningen i og på tegnspråk.

Hvem arbeider som tilkallingsvikarer, hvor mange er de og hva slags avtaler finnes?  En tilkallingskontrakt er en arbeidsavtale som verken regulerer ukentlig arbeidstid eller tidspunkt for når arbeidet skal skje. Denne rapporten er skrevet av Kristine Nergaard, sammen med Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Gudmund Hernes og Kristin Jesnes (bildet) får besøk av en delegasjon fra det rumenske arbeidsministeriet. Fafo har blitt bedt om å lage et faglig program om mekling ved arbeidstvister og hvordan dette fungerer i praksis. Opplegget finansieres gjennom EØS-midlene, og skal bidra til kompetansbygging i ministeriet.
<<  230 231 232 233 234 [235236 237 238 239  >>