Nyheter
Den vitenskaplige journalen Nordisk välfärdsforskning / Nordic Welfare Research publiserer artikler innenfor velferdspolitisk tematikk. Journalen publiseres av Universitetsforlaget AS på vegne av Nordens velferdssenter og Fafo. Ny utgave er nå ute og redaktør er Terje Olsen, forskningsleder ved Fafo.
|

‣ Les mer

En ny artikkel undersøker sammenhengen mellom organisasjonsgrad og lønnsulikhet innad i norske virksomheter observert i tidsperioden 2000-2018. Hovedfunnet er at økninger i organisasjonsgraden gir lavere lønnsforskjeller på arbeidsplassen, både på kort og lang sikt.

‣ Les artikkelen i tidsskriftet Oxford Economic Papers (fri tilgang)

Arbeidsledighet og usikkerhet blant unge har økt i kjølvannet av den siste globale lavkonjunkturen. Anne Hege Strand er medforfatter av en empirisk basert analyse av den ujevne spredningen av unge mennesker som hverken er i jobb eller under utdanning eller opplæring (NEETs) i ulike regioner i Italia, Spania, Hellas og Kypros. Forfatterne fremhever at region i kombinasjon med kjønn, klasse, utdanning og økonomisk vekst er sentrale faktorer bak utviklingen i NEET.

‣ Les artikkelen i tidsskriftet YOUNG (fri tilgang)

Notatet undersøker lønnsveksten blant utvalgte yrkesgrupper i det statlige tariffområdet i perioden 2004−2015. Vi studerer utvikling i nominell lønn og realtimelønn i perioden, i tillegg til lønnsvekst, både ukorrigert og korrigert for sammensetningseffekter innad i yrkesgruppene.

Velferdsordningene for selvstendig næringsdrivende og frilansere skiller seg på enkelte måter fra ordningene arbeidstakerne har. Dette innebærer at selvstendige, særlig de med lave inntekter, er dårligere dekket enn arbeidstakere i perioder hvor de ikke har inntekt, enten dette skyldes sykdom, arbeidsledighet eller pensjonering. I denne rapporten ser vi på hva som er utfordringene for selvstendige når det gjelder dagens velferdsordninger og diskuterer mulige tiltak for å forbedre situasjonen for denne gruppen.

En artikkel basert på surveydata fra 2100 hjemmehjelper i tre kinesiske byer finner at en majoritet er kvinner med lav utdanning, jobber uten kontrakt og lov-beskyttelse, og mangler sosiale rettigheter.

‣ Les mer

‣ Les artikkelen i tidsskriftet China Population and Development Studies (fri tilgang)

<<  1 2 [34 5 6 7  >>