Nyheter
Tirsdag 28. februar presenterte Fafo-forskerne Åge Tiltnes og Kristin Dalen rapporten «EØS-midlene 2004–2021 – hva har Norge oppnådd?» for et stort internasjonalt publikum i Brussel. Rapporten ble presentert både i EFTA-House og på Norway-House (Norges hus). Mer enn 250 tilhørere deltok på presentasjonene. Rapporten er tilgjengelig på prosjektsiden.

‣ Les mer om prosjektet og rapportene

Verdens 6. mest folkerike land avholder presidentvalg 25. februar. En overraskende kandidat, Peter Obi leder på flere meningsmålinger, med støtte fra blant annet fagforeninger og den store unge andelen av velgermassen. Som kandidat for det tidligere marginale Labour Party, kan komme til å bryte med gamle politiske skillelinjer og utfordre utbredt vanstyre. Samtidig ser hans politikk ikke ut til å bedre de grunnleggende sosiale og økonomiske krisene i Nigeria, ifølge en kronikk skrevet av Camilla Houleland og Sa’eed Husaini.

NRKs «Politisk kvarter» diskuterte 20. februar bruken av tvungen lønnsnemnd, på bakgrunn av behandlingen av den såkalte lærerstreiken. Kristin Alsos gir her en introduksjon om hvorfor det kan være vanskelig for forbund i offentlig sektor å få noe ut av streiker, og rollen som tvungen lønnsnemnd spiller i tvister i baklandet til frontfaget.

Norge bevilget til sammen 60 milliarder kroner til ordningen med EØS-midler i perioden 2004–2021. Ordningen søker å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-området, samt å styrke bilaterale relasjoner mellom giver- og mottakerland. I tillegg til gode resultater i mottakerlandene – hvor forskerne særlig vektlegger støtten til sivilsamfunn og som mottrekk mot autoritære krefter – kan EØS-midlene framvise positive effekter i Norge, ifølge gjennomgangen. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

‣ Les mer og last ned rapporten

‣ Se vårt lanseringsseminar

‣ Regjeringen.no: «Mottok rapport om EØS-midlene»

Koronapandemien rammet deler av innvandrerbefolkningen hardere enn den øvrige befolkningen. Dette så man konturene av allerede nokså tidlig. Det ble stilt spørsmål ved om informasjon fra myndighetene om smitte og smittevern, nådde fram til hele befolkningen. I 2020 og 2021 lyste IMDi derfor ut et ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner. Denne nye Fafo-rapporten evaluerer tilskuddsordningen er den første av tre delrapporter i et prosjekt om frivillighetens rolle og arbeid med å nå innvandrerbefolkningen med informasjon under korona.

I rapporten ser vi nærmere på ny oppgavedeling blant yrkesgruppene helsefagarbeidere, portører og helsesekretærer. Studien viser at arbeidet for bedre oppgavedeling er i ferd med å bli utbredt i helse- og omsorgssektoren, både i kommuner og på sykehus. Særlig gjelder dette oppgaver som overføres fra sykepleiere og andre yrkesgrupper med treårig høgskoleutdanning til yrkesgrupper med fagutdanning, men også til ansatte uten formell helsefaglig utdanning. Se også Deltas lanseringsseminar.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>