Nyheter

Nyheter

Vet fremmedkrigere på forhånd hva de vil kjempe for når de drar til en krigssone? Ikke nødvendigvis, ifølge en artikkel på Forskning.no. Her intervjues blant annet Nerina Weiss om utenlandske frivillige som slo seg sammen med de kurdiske militsene i Irak og Syria. – De kjemper i utgangspunktet mot noe, ikke for noe. Det man kjemper for, kommer først når man er der, forklarer Weiss til Forskning.no.
En ny studie viser at lokalt eierskap er minst like viktig som kvaliteten på kompetansetiltakene.
 

Av: Jon Rogstad, NOVA, OsloMet, Mathilde Bjørnset, Fafo, Beret Bråten, Fafo/Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Univ. i Oslo og Marianne Takvam Kindt, Fafo.

Innlegget stod på trykk i magasinet Utdanning nr 2, 2021.

Fafo har forsket på en rekke spørsmål knyttet til de samfunnsmessige sidene av covid-19-pandemien. Her finner du en oversikt over relevante publikasjoner, arrangementer og prosjekter.

Fafo har deltatt i et forskningssamarbeid med TØI som har resultert i rapporten På oppdrag - Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge. rapporten presenterer funn fra en spørreundersøkelse om lønns- og arbeidsforhold blant sjåfører av rumensk- og bulgarsk-registrerte lastebiler. 260 sjåfører av rumensk- og bulgarsk-registrerte lastebiler er intervjuet.

Gudmund var helt sentral i å utvikle det som ble Forskningsstiftelsen Fafo. Som en av våre «founding fathers» har Gudmunds bidrag til Fafo vært uvurderlig. Han har satt sitt preg på instituttet fra tidlig 1980-tall; først som forskningsleder, siden som seniorforsker.
Koronaepidemien preger arbeidsinnvandring og arbeidsinnvandrere på mange ulike måter. Manglende ledighetstrygd og spørsmål om arbeidsgiveres forhold til karanteneregler og smittevernet er sentrale spørsmål. Og hva er de menneskelige konsekvensene av å bli sett på som et problem? Fafo Østforum inviterer til debatt med representanter for fagbevegelse, Arbeidstilsynet, Kirkens Bymisjon og arbeidsinnvandrerne selv.
<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>