Nyheter
Norsk mat- og drikkeindustri trenger stadig mer og yngre arbeidskraft. Hvordan sikre rekruttering til næringen som lager maten vår, spør NHO Mat og Drikke i denne episoden av deres nye podkast-serie. Her gjester blant annet Anna Hagen Tønder studio for å snakke om rekruttering av fagarbeidere.

Avskriver man fort eldre ansatte og deres kompetanse på arbeidsplassen? Anne Inga Hilsen og NIFU-forsker Dorothy Sutherland Olsen har skrevet en internasjonal bok om tematikken. De anbefaler å åpne øynene for hva seniorene både tilbyr og kan tilby arbeidsplassen.

– Om man ikke passer på, vil mange virksomheter oppdage hva en person kan og har bidratt med først etter at vedkommende har pensjonert seg, forteller Hilsen i et Forskning.no-intervju.

Hvilke kvinner er det som har særlige utfordringer med å forsørge seg selv? Elin Svarstad innleder LOs arrangement på likelønnsdagen 15. november ved å ta for seg spørsmål knyttet til sammenhengen mellom lavlønn, deltid og kjønn. Arrangementet strømmes direkte.

Hvordan står det til med engasjementet for – og kunnskapen om – FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte lærere, sykepleiere og forskere? Har profesjonene nok kunnskap om bærekraftmålene og samarbeider de godt nok for å nå dem? En undersøkelse fra Fafo – på oppdrag fra Hovedorganisasjonen Unio – tyder på at profesjonene er på rett vei, men at det er et godt stykke igjen. Rapporten lanseres på et eget seminar 11. november.

I forbindelse med covid-19-pandemien har det blitt stilt spørsmål ved hvor godt sikret arbeidstakeres feriepenger er, dersom virksomhetene den enkelte er ansatt i er i en usikker økonomisk situasjon. Denne rapporten søker å fremskaffe kunnskap om hvordan feriepengene som opptjenes håndteres og organiseres av norske virksomheter i privat sektor. Vi spør blant annet hvor vanlig det er at bedriftene får problemer med å utbetale dem slik det er regulert i ferieloven, både i en normalsituasjon og i krisetid som under covid-19-pandemien.

29. oktober 2021
Kina står for rundt en fjerdedel av verdens klimautslipp. Hvilke løfter har landet når de møter til klimatoppmøte i Glasgow? Hedda Flatø gjestet 28. oktober NRK P2s «Studio 2» for å fortelle om landets politiske målsettinger og planer på klimaområdet. Hun besøkte også samme program 21. oktober, da som del av debatten om ulike politiske styresetts betydning for klimainnsatsen.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>