Nyheter
Et ekspertutvalg har gjennomgått situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. Tirsdag 13. desember leverer de sin utredning til regjeringen. Seniorforsker Anne Mette Ødegård, som også leder Fafo Østforum, er medlem av utvalget og har bidratt til utredningen.

I dette faktaflaket undersøkes omfanget av deltidsarbeid i ulike yrker innen Fagforbundets organisasjonsområde. Selv om heltidsandelen er økende, er det fortsatt mange som jobber deltid. I noen av disse yrkene finner vi også mange små deltidsstillinger. Rammer utfordringene ved deltidsarbeid og små stillinger noen grupper mer enn andre? Hvor i yrkeshierarkiet finner vi oftest deltidsstillingene? Og hva skjer med menn som jobber i yrker der deltid er vanlig?

‣ Les mer og last ned faktaflaket

Fagforbundet organiserer arbeidstakere innenfor et bredt område, men hvor yrkesfagene gjerne har en sentral posisjon. Det er også et vesentlig innslag av ufaglærte innenfor flere av forbundets organisasjonsområder. I dette faktaarket ser vi på avlagte fagprøver i de fagene som Fagforbundet tradisjonelt organiserer innenfor.

‣ Les mer og last ned faktaflaket

I Hurdalsplattformen lanserer regjeringen en tillitsreform i norsk offentlig sektor. Hovedmålet er å styrke førstelinja i velferdsstaten gjennom økt tillit og dermed sikre bedre tjenester for innbyggerne. Men hva legges i begrepet tillit? Hvordan skal tillit «reformeres»? Hvem er med på å utforme tillitsreformen i praksis? Og hvilke velferdspolitiske konsekvenser kan en slik tillitsreform ha? Dette notatet belyser disse problemstillingene.

‣ Les mer og last ned notatet

Hedda Flatø gjestet mandag 28. november NRKs Dagsnytt 18-studio i anledning de sterke demonstrasjonene som har oppstått mot Kinas svært strenge covid-restriksjoner. – Demonstrasjoner er ikke uvanlig i Kina. Det som er spesielt med denne situasjonen, er at den både skjer i mange deler i landet og at kritikken rettes mot sentralledelsen, framfor lokale myndigheter, poengterte hun blant annet. Knappe to timer før dette, var hun også i NRK Radios «Studio 2» for å snakke om samme tema.

Sett av 25 minutter til å se på dette webinaret fra Fafo Østforum. Da får du vite alt du trenger å vite om arbeidsinnvandringsstatistikken per november 2022. Ifølge Christoffer Berge fra SSB er innvandringen tilbake på 2019-nivå.

‣ Se videoen

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>