Nyheter
Det har lenge vært et mål for LO og forbundene å rekruttere flere kvinner til verv og posisjoner i fagbevegelsen. Arbeidet ser ut til å bære frukter. Kvinner er blitt langt mer villige til å påta seg verv – særlig på lokalt nivå, ifølge en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte.

Fafos Maria Gussgard Volckmar-Eeg er, sammen med Professor ved Universitetet i Stavanger, Anders Vassenden, nominert av Tidsskrift for samfunnsforskning til Universitetsforlagets hederspris Årets tidsskriftartikkel. De er nominert for artikkelen «Et flipperspill i velferdsstaten: Innlåsing av innvandrere med «språkutfordringer» i NAV». 

Under pandemien engasjerte myndighetene frivilligheten for å klare å få kriseinformasjon ut til innvandrerbefolkningen. Basert på en Fafo-rapport, advarer forskerne i denne kronikken om at dette er en sårbar metode som også reiser en del prinsipielle spørsmål. Alt dette bør man finne ut av, vektlegger de. – Kanskje er koronapandemien under kontroll, men én ting er sikkert: Før eller siden kommer nye kriser som krever umiddelbar mobilisering for å nå hele befolkningen.

‣ Les kronikken på Dagsavisen.no

‣ Fafo-rapport: «Informasjon til innvandrerbefolkningen i krisetid»

I slutten av april går en konferanse av stabelen på Sentralen i Oslo der det skal diskuteres hvordan flere med funksjonsnedsettelser og døve kan jobbe som kunstnere, og hvordan kunsten og kulturlivet kan gjøres rikere og mer tilgjengelig. Fafos Terje Olsen lanserer en ny rapport i samarbeid med Elen Øyen og Tone Pernille Østern fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

I presidentvalget i Nigeria ble Bola Tinubu erklært som vinner. Valgresultatet og seieren ble imidlertid utfordret fra flere hold. I denne artikkelen presenterer Camilla Houeland noen første tanker om resultatet og veien videre.

Det sentrale beviset i en asylsak er asylintervjuet. Hvordan intervjuet gjennomføres har derfor stor betydning. I vår gjennomgang kan det fastslås at UDIs intervjumodell og kvalitetsstandard i all hovedsak lever opp til standarden. Vi finner like fullt en stor uønsket variasjon i utførelsen av intervjuene, noe som vil kunne gi ulike muligheter for å legge fram og få sin sak tilstrekkelig opplyst. Forskerne har santidig ikke hatt innsyn til å kunne bekrefte eller avkrefte slike utfall.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>