Nyheter
Om Norge hadde regulert bemanningsbransjen fra starten av, kunne cowboytilstandene vært unngått, skriver Jon Erik Dølvik i en kronikk i Klassekampen 17. august.

Et eget ekspertutvalg skal se på hvordan arbeidsinnvandrere kan bli bedre integrert. Et av medlemmene som regjeringen har bedt om å bidra, er seniorforsker Anne Mette Ødegård.

– Dette er et nødvendig og viktig arbeid, og jeg er svært glad for å kunne bidra. Med nesten 200 000 bosatte arbeidsinnvandrere i Norge er det på høy tid å få mer kunnskap og vurdere tiltak – ikke minst når det gjelder språk og kjennskap til norsk arbeidsliv, sier Ødegård.

Som en del av en pågående serie, er Fafo medforfatter for en studie om pandemiens innvirkning på jordanske bedrifter ett år etter at den første nedstengningen ble innført. Rapporten finner negative konsekvenser for bedrifter av alle størrelser, og på tvers av alle sektorer. Følgene har likevel vært mest skadelige for de aller minste bedriftene.

For ett år siden ødela massive eksplosjoner mesteparten av Beiruts havneområder og nærliggende nabolag. Tre Fafo-forskere er medforfattere til en rapport om hvordan hendelsen påvirket lokalt næringsliv. Konkurser og oppsigelser av arbeidstakere har bidratt til å forsterke de allerede mørke utsiktene formet av landets dype politiske og økonomiske krise og negative effekter av covid-19-pandemien.

To av ti offentlige innkjøpere mener å ha fått tilbud fra renholdsbedrifter de oppfattet som useriøse. Anbud365 har oppsummert en fersk Fafo-undersøkelse hvor de vektlegger spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ei.

Tusenvis av barn er klare for oppstart i skole, barnehage og skolefritidsordning (SFO). For mange er det også første gang. Barna skal da gjerne følges opp. Hvilke rettigheter har foreldre og foresatte til å få fri fra jobben?

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>