Nyheter

Nyheter

En ny rapport fra Fafo viser at svært mange virksomheter bryter reglene for bruk av midlertidige stillinger. Vi finner også at få arbeidstakere forsøker å endre på situasjonen når de er urettmessig midlertidig ansatt. Hvorfor er det så mange regelbrudd? Hvorfor tar ikke ansatte opp saken? Er regelverket godt nok? Vi inviterte til Fafofrokost med rapportlansering 6. februar.

Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidsgivere, på spesielle vilkår, kan ansette personer midlertidig, eller leie inn fra bemanningsforetak. I rapporten beregner vi omfanget på brudd på disse vilkårene og finner at et høyt antall av virksomhetene er i gråsonen eller bryter dem. Vi undersøker også hva som skjer når reglene for bruk av slike stillinger brytes.

Svikt i rekrutteringen til skoleledere kan ramme pedagogisk kvalitet og læring. Forskere peker på flere tiltak for sikre god ledelse av norske skoler i tida framover. Les vår artikkel på Forskning.no om fersk Fafo-rapport.

Onsdag 5. februar går startskuddet for den årlige Bærekraftskonferansen i Bergen. Da arrangeres «Day Zero» og Fafo er til stede med flere forskere. 

En god skole er avhengig av god skoleledelse, og derfor er det å rekruttere og beholde gode skoleledere er en viktig samfunnsoppgave. Få søkere til den enkelte jobb og større usikkerhet blant yngre om de ønsker å jobbe lenge som skoleleder lenge kan bidra til å gjøre rekrutteringen vanskelig. Forskerne peker da også på at å øke trivselen blant særlig de yngre skolelederne kan være et viktig tiltak. Rapporten er skrevet av Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt på oppdrag fra Skolelederforbundet.

Fremtidens skole er avhengig av god ledelse, og det å rekruttere og beholde gode skoleledere er dermed en viktig samfunnsoppgave. En ny Fafo-rapport viser at flere opplever det som utfordrende å rekruttere ledere til norske skoler. Hvorfor er det slik og hva kan gjøres? På denne Fafofrokosten 30. januar ble rapportens funn presentert og kommentert.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>