Nyheter
Stadig flere nybegynnere og erfarne etnografer, enten ved valg eller tilfeldigheter, arbeider i situasjoner preget av flerdimensjonale former for vold, konflikt og krig. Denne boka tar for seg de emosjonelle farene ved slikt feltarbeid, både gjennom personlige vitnesbyrd fra erfarne forskere, samt de metodiske og etiske problemstillinger som gjerne oppstår.

Den demokratiske republikken Kongo har blant verdens høyeste forekomst av underernæring blant barn – i form av kort høyde for alderen. Denne artikkelen finner at de lokale forholdene for vegetasjon, som er en viktig næringskilde, har en viktig beskyttende effekt mot slik underernæring hos barn under fem år.

VGs «Krimpodden» tar 2. februar for seg MC-gjenger som fenomen. Her deltar Synnøve Økland Jahnsen som har forsket på nettopp dette. Hun forteller blant annet om hvordan MC-gjengene er bygd opp og fungerer som organisasjoner og felleskap, hvem som er medlemmer og bruk av symboler og uniformering.

I 2016 signerte matbransjen og helsemyndighetene i Norge «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold». Overordnet mål var å redusere inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett i befolkningen og øke bruk av sjømat, grønt og grovt. Fafos evaluering viser at aktørene har definert befolkningshelse som et strategisk mål i en eller annen form, og at intensjonsavtalen gir drahjelp og retning i dette arbeidet.

Regjeringen har oppnevnt et nytt utvalg som skal se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen. Utvalget, ledet av professor Steinar Holden, skal vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen.

Fafo følgeevaluerer nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager. I dette delnotatet rettes oppmerksomheten mot de som har deltatt på lederutdanningen for styrere og deres vurderinger omkring nytten av denne utdanningen for den lederrollen de har i barnehagen i dag.

‣ Les mer og last ned notatet

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>