Nyheter
Tone Fløtten vil delta i et nytt regjeringsnedsatt utvalg. Utvalget skal foreslå tiltak som gir barn som vokser opp i fattigdom bedre levekår og som forebygger at fattigdom går i arv. Dette skal leveres regjeringen innen et års tid. – Jeg har jobbet med barnefattigdom i mange år og vet hvor vanskelig det er å finne løsninger på problemet. Jeg er derfor ydmyk overfor oppgaven dette utvalget har fått, og ser fram til spennende arbeid sammen med mange flinke folk, sier Fløtten.

Fra 1. september er Marte Rønning ny leder for vår forskning på arbeidslivet. Rønning kom fra en stilling som forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå. Hun har doktorgrad i sosialøkonomi og har lang erfaring med kvantitativ effektevaluering. Spesialområdene hennes er utdanning, arbeid og helse.
En ny evaluering fra Fafo gjennomgår hvorvidt og hvordan barn blir hørt i utvisningssaker. Rapporten finner at barna ofte ikke blir tilstrekkelig hørt i saksbehandlingen. Forskerne kommer også med en rekke anbefalinger til hvordan myndighetene kan sikre barnas rettigheter bedre.

‣ Les mer og last ned rapporten

‣ Lanseringsseminar: Når mamma eller pappa blir utvist

Findal Vinje begynte i Fafo i august. 45-åringen har bred erfaring fra undervisningssektoren. Han har lærerutdanning og lektorutdanning med hovedfag i økonomisk historie, samt skolelederutdanning.
Rapporten beskriver vår pilot-undersøkelse om opplevd hverdagsintegrering blant utvalgte innvandrergrupper i Norge. Mens graden av ensomhet og tro på muligheter i det norske samfunnet er ganske lik som i majoritetsbefolkningen, rapporterer mange et større fravær av anerkjennelse og aksept, samt sosial støtte ved problemer. Tillit til folk og institusjoner er lavere, opplevd diskriminering vanligere. Rapporten ble lansert på et IMDi-seminar.

‣ Les mer og last ned rapporten

‣ Rapportlansering i regi av IMDi

‣ Adressa.no/NTB: Nesten halvparten har opplevd diskriminering det siste året

Vi inviterte til to dager med seminarer og forskningsstafett om bord på MS Sandnes, 15. og 16. august. Takk til alle som hjalp til og alle som deltok på våre seminarer og forskerstafetten.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>