Nyheter

Nyheter

I en serie rapporter undersøker Fafo hvordan barnehagelærere og styrere vurderer innhold, organisering, læringsutbytte og endring av praksis innen videreutdanningen. Hovedbildet i Fafos tredje undersøkelse, for 2020, er det samme som tidligere: De fleste som tar videreutdanning og lederutdanning, er godt eller svært godt fornøyde med studiet. Rapporten er utarbeidet av Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten og Jørgen Svalund.

Dette er første rapport i et prosjekt som skal kartlegge konsekvensene av omreguleringen av det norske drosjemarkedet som trådte i kraft 1. november, utført i samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt (TØI) og Fafo. Her samler forskerne en oversikt over utviklingen fram mot omreguleringen, med vekt på blant annet organisering, tilbud og etterspørsel og lønns- og arbeidsvilkår. Fra Fafos side er Sigurd M. N. Oppegaard og Bjorn Dapi medforfattere.

Det nordiske 0–24-prosjektet har vært et samarbeid mellom alle de nordiske land og selvstyrte områder om bedre oppfølging av utsatte barn og unge. Fafo har gjennomført en følgeevaluering av prosjektet. Et hovedpunkt i evalueringen er betydningen av å sette barn og unge i sentrum og ta deres perspektiv når man skaper og utvikler tjenester på oppvekstfeltet, og i oppfølging av barn og unge.

Den 26. november skal forskerne presentere de endelige konklusjonene fra det nordiske forskningsprosjektet The Future of Work: Opportunities and challenges for the Nordic models.

Personer med utviklingshemming er trolig mer utsatt for seksuelle overgrep enn befolkningen for øvrig. Som ofre kan de likevel ha problemer med både å forstå og kommunisere overgrepet, slik at det kan få en rettslig behandling. Kanskje blir de heller ikke trodd. I denne Fafopodden diskuterer vi problematikken i anledning en ny bok om temaet.

Antallet organiserte medlemmer økte både blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne målt mot 2018. I prosentandel av hele arbeidsmarkedet står likevel tallene først og fremst på stedet hvil. Omfanget av tariffavtaler fortsetter derimot å peke nedover. Flere tall og utviklingstrekk fra Kristine Nergaards ferske notat er samlet i en knippe artikler på Arbeidslivet.no.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>