Nyheter
I 2020 har norsk arbeidsliv stått ovenfor større utfordringer enn på mange tiår. De fleste virksomheter har måttet gjøre større og mindre tilpasninger av driften. For medlemmene i Unios 13 forbund, har krisa slått ulikt ut. De som kunne, ble sendt på hjemmekontor. Vinteren 2021 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte i 12 av Unios 13 forbund. Der stilte vi blant annet spørsmål om hvordan pandemien har påvirket lønns- og arbeidsvilkår i vid forstand. Vi har bedt tillitsvalgte vurdere den lokale beredskapen og frykten for smitte blant medlemmene og vi har stilt spørsmål om hvordan mulighetene for medbestemmelse og medvirkning har vært i disse krisetider.

Om Norge hadde regulert bemanningsbransjen fra starten av, kunne cowboytilstandene vært unngått, skriver Jon Erik Dølvik i en kronikk i Klassekampen 17. august.

Et eget ekspertutvalg skal se på hvordan arbeidsinnvandrere kan bli bedre integrert. Et av medlemmene som regjeringen har bedt om å bidra, er seniorforsker Anne Mette Ødegård.

– Dette er et nødvendig og viktig arbeid, og jeg er svært glad for å kunne bidra. Med nesten 200 000 bosatte arbeidsinnvandrere i Norge er det på høy tid å få mer kunnskap og vurdere tiltak – ikke minst når det gjelder språk og kjennskap til norsk arbeidsliv, sier Ødegård.

Som en del av en pågående serie, er Fafo medforfatter for en studie om pandemiens innvirkning på jordanske bedrifter ett år etter at den første nedstengningen ble innført. Rapporten finner negative konsekvenser for bedrifter av alle størrelser, og på tvers av alle sektorer. Følgene har likevel vært mest skadelige for de aller minste bedriftene.

For ett år siden ødela massive eksplosjoner mesteparten av Beiruts havneområder og nærliggende nabolag. Tre Fafo-forskere er medforfattere til en rapport om hvordan hendelsen påvirket lokalt næringsliv. Konkurser og oppsigelser av arbeidstakere har bidratt til å forsterke de allerede mørke utsiktene formet av landets dype politiske og økonomiske krise og negative effekter av covid-19-pandemien.

To av ti offentlige innkjøpere mener å ha fått tilbud fra renholdsbedrifter de oppfattet som useriøse. Anbud365 har oppsummert en fersk Fafo-undersøkelse hvor de vektlegger spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ei.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>