Nyheter

Nyheter

Luftforurensning trekkes ofte frem som en utfordring for det kinesiske kommunistpartiets legitimitet blant Kinas befolkning. Men ingen har brukt nasjonalt representative data til å undersøke om det er systematisk sammenheng mellom luftforurensning, miljøbevissthet, og holdninger til politikk og myndigheter i Kina.
– Hele det partipolitiske spekter fra den ene fløyen til den andre ønsker å bidra til hjelp i nærområdene. Velgerne fortjener å få vite hvordan, skriver Ingunn Bjørkhaug i et leserinnlegg i Bistandsaktuelt.
Unio gikk ut i streik i kommunal sektor. Hvorfor ble det streik og hva skjer nå? Kristine Nergaard hadde en travel dag da hun ble bedt om å kommentere streiken i en rekke medier 27. mai. – Det har vært et uvanlig mellomoppgjør i offentlig sektor, sa hun, men viste til at det ut fra tidligere erfaringer trolig vil bli krevende for de streikende å få betydelig gjennomslag.
For å markere fortsettelsen av Fafo Østforum i tre nye år, har nettsidene fått nytt utseende og egen logo. Nettstedet en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring, med løpende informasjon om nyhetsbildet og sentrale tema.
Åge Arild Tiltnes og Tor Halvorsen har skrevet et debattnotat om hvordan hovedorganisasjonen Unio arbeider for å oppfylle FNs bærekraftsmål. Med referanse til noen av målene presenteres (mulige) målkonflikter, og det inviteres til refleksjon om hvordan Unio og Unios medlemsforbund kan styrke sitt arbeid med bærekraftsmålene framover, både sentralt og lokalt.

Fafo driver anvendt samfunnsforskning. Arbeid hos oss gir gode muligheter for å bidra aktivt i norske og internasjonale fagmiljøer. Nå søker vi forskere med interesse for forskning innen et bredt spekter av våre forskningsområder. Vi ser etter forskere med spisskompetanse på registerdata, kvantitativ eller kvalitativ metodekompetanse. Erfaring med prosjektarbeid og oppdragsforskning tillegges vekt. Søknadsfrist er 10. juni. Se hele stillingsutlysningen her.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>