Nyheter

Nyheter

Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa?

Fredag 21. august inviterte Fafo til et digitalt seminar der forskere fra Fafo utfordret statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Vi ba dem reflektere over de beste politiske løsningene i tiden framover. Anders Giæver og Thomas Giertsen sto for en oppsummering av samtalen.

Du kunne følge samtalen på Fafos Facebookside og vår Youtube-kanal

Les mer eller se opptaket på Fafo-tv.

En ny artikkel skrevet av Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad undersøker om innføring av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen rettet mot ansatte med helseproblemer eller redusert arbeidsevne – som er et mål for den nasjonale IA-avtalen – har påvirket generell sykefravær og uførerisiko.

Basert på data fra 2000 til 2010 finner studien at slike tiltak påvirket det totale sykefraværet og uførerisikoen kun i mindre grad. Dette skyldes imidlertid at tiltakene bare hadde påvirkning i deler av arbeidsmarkedet. Videre reduserte tiltakene uførerisiko, men økte sykefraværet. Å beholde ansatte med helseproblemer kan dermed føre til en økning i sykefraværet, selv om studien tyder på at noen får forlenget arbeidskarriere.

24. august 2020

I forbindelse med koronasituasjonen vil mange av Fafos ansatte jobbe på hjemmekontor. Våre ansatte kan fortsatt kontaktes direkte via e-post og telefon.

Vi er glade for at vi igjen kan invitere til seminarer Fafos lokaler i Borggata 2B. Vi følger Folkehelseinstituttet regler for antall og avstand. Det er da kun plass til 25 gjester i auditoriet, men alle seminarer strømmes og kan ses i opptak. Meld deg på vår invitasjonsliste for fortløpende informasjon.

Spørsmål kan rettes til Fafos informasjonsavdeling.

Reguleringen av migrasjon og mobilitet har blitt et av de mer fremtredende politiske spørsmålene i vår tid. Likevel, til tross for det massive fokuset på migrasjon og dens konsekvenser, vet vi fortsatt relativt lite om mange migrantgrupper.

 I en artikkel publisert i International Journal of Social Research Methodology oppsummerer Guri Tyldum fordeler og ulemper ved å bruke «respondent-driven sampling» (RDS) som metodikk for utvalg og analyse av survey-data fra såpass vanskelig målbare populasjoner som migranter.

Siden 2018 har statsansattes mulighet til å bruke fleksitid blitt utvidet ved at de kan  starte på jobb tidligere og jobbe lenger på kvelden. En evaluering av prøveordningen finner at de fleste er tilfredse. For kort hviletid mellom to arbeidsperioder og utvisking av skillet mot overtid forblir problematisk – men synes i liten grad å ha økt som følge av endringen.

Rapporten er skrevet av Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ulike land har ulike terskler for å gripe inn overfor religiøse uttrykk. Norske politikere i hovedsak har vært tilbakeholdne – iallfall inntil konfliktnivået topper seg, ifølge Ragna Lilleviks doktoravhandling. Hun disputerer tirsdag 25. august ved Universitetet i Oslo.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>