Nyheter
Det har vært en reduksjon både i antall og andel seniorer blant undervisningspersonell i grunnskole og videregående skole fra 2010 til 2019. Det er likevel en mindre andel blant seniorene som slutter for å gå over i annen jobb nå enn tidligere, og flere som står i skolejobben karrieren ut. 12 dybdeintervjuer med senior-lærere forteller om at senior-lærere føler seg verdsatt, både av elever, kollegaer og ledelsen ved skolen. Artiklene er basert på Anne Inga Hilsens forskerstafett-etappe på Fafobåten under Arendalsuka 2022.

En formidabel økonomisk vekst har løftet svært mange kinesere ut av fattigdom. Samtidig har pengestrømmen – kombinert med endringer i velferdssystemet – ført til kraftig økt ulikhet. Selv om pilene har snudd i senere år, er omfanget av ulikheten helt i verdenstoppen. Artikkelen er basert på og siterer Hedda Flatø og Kristin Dalens forskerstafett-etappe på Fafobåten under Arendalsuka 2022.

I bokserien «Det norske samfunn» belyser ledende samfunnsforskere utviklingen på sentrale samfunnsområder og gir vurderinger av utfordringene landet står overfor. Her bidrar Fafo med to kapitler. Kristine Nergaard har sammen med Jon M. Hippe skrevet kapittelet «Det nordiske arbeidslivet: godt rustet i møte med framtida?» og Tone Fløtten «Fattigdom – det gjenstridige problemet».

Er vår nasjonalitet en «kompetanse», ved at den knyttes til bestemte egenskaper? Financial Times skriver om dette temaet i sitt helgemagasin. I den forbindelse siterer de flittig fra en artikkel om fiskeindustrien skrevet av Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen. Artikkelen analyserer eksempler på hvordan nasjonalitet er knyttet til spesifikke egenskaper. Dette kan påvirke arbeidsgiverne til å foreta valg og utforme hierarki basert mer på ansattes nasjonalitet enn reelle egenskaper.

Hvordan arbeidsgiverne opplever og vurderer arbeidstakernes ytringsfrihet og erfaringer med varslerbestemmelsene er et hovedtema i denne rapporten, som er finansiert av Fritt Ord. Det er Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård som har gjennomført en ny undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i norsk arbeidsliv. Ett av funnene er at ledere med personalansvar mener gjennomgående at ytringsrommet bør være mindre enn andre ansatte. Når det gjelder varsling, viser det seg at det verken har blitt mindre risikabelt eller mer effektivt å varsle.

09. august 2022
Fafo er 40 år og i 39 av disse årene har Jon Erik Dølvik jobbet her. Her er han intervjuet i anledning jubileumet og stadfester Fafos relevans: - Samfunnsutviklingen gjør at kunnskap blir viktigere og viktigere. Alle organisasjoner trenger et godt kunnskapsgrunnlag for å beslutte hva de skal gjøre.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>