Nyheter

Nyheter

Vi har med stor sorg mottatt den triste beskjeden om at Hans-Christian Gabrielsen har gått bort. Hans-Christian har vært Fafos styreleder siden 2018. Han har vært en kunnskapsrik, engasjert og hyggelig styreleder som vi har hatt stor glede av å samarbeide med. Han vil bli dypt savnet. Alle på Fafo uttrykker sin dypeste medfølelse og sender sine varmeste tanker til Hans-Christians nærmeste.

I denne rapporten ser vi på hvordan koronautbruddet våren 2020 ble håndtert av aktørene i videregående opplæring, og hvilke konsekvenser pandemien og tiltakene så langt har hatt for elever og lærlinger. Problematiske sider ved den digitale undervisningen er blant annet stor vekt på individuelle, skriftlige oppgaver, lite praktisk opplæring i yrkesfagene og svekket motivasjon og læring blant elevene.

Fafo markerer den internasjonale kvinnedagen med et eget webinar hvor forskerne er utfordret til å anvende et kjønnsperspektiv på sentrale forskningsfelt. I sendingen kan du få med deg fem forskeres innlegg om tema som likelønn og arbeidsledighet, yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner, korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og likestilling i Kina.

Anna Hagen Tønder er ansatt som ny leder for gruppe for migrasjon, integrasjon og kompetanse. Hun er i dag seniorforsker ved gruppe for arbeidslivsorganisering og arbeidsmarked og starter i sin nye stilling i løpet av våren. 

Innen jordbruks- og gartnerivirksomhet er lønnssatsen allmenngjort – med andre ord er en minstelønn pålagt, uansett tariffavtale eller ei. Dette faktaflaket, skrevet av Bård Jordfald, ser nærmere på hvor mange arbeidsforhold som hadde lønn over, på eller under de allmenngjorte satsene, samt hvordan lønningene varierte etter kjennetegn på arbeidstakerne.

Denne rapporten kartlegger likheter og forskjeller i lønnsomhet, omsetning og arbeidstakernes situasjon blant konsern, franchise og frittstående virksomheter innenfor tjenesteytende del av privat sektor – i første rekke detaljhandelen. Tariffavtaledekningen har gått ned de siste årene innen alle driftsformene. Å jobbe i en butikk med tariffavtale påvirker ansattes lønn, og synes særlig å påvirke om man oppnår kompensasjon for uregelmessige forhold. Rapporten er skrevet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>