Nyheter

En ny studie som skal vurdere effektene av en omstridt intervensjon, har søkt om etisk godkjenning. Intervensjonen skal rekruttere deltakere i samarbeid med NAV, der et uklart regelverk har satt pasientene i en situasjon der forutsetningene for fritt samtykke kan framstå som problematiske. Kronikkforfatterne Anne Kielland og Arne Backer Grønningsæter tar utgangspunkt i data fra prosjektet «Tjenesten og MEg», der pasienter som tidligere har deltatt på intervensjonen rapporterer om svært lavt utbytte.

Sosiologers forhold til teori og empiri står i sentrum for en ny vitenskapelig artikkel hvor Maria Gussgard Volckmar-Eeg er medforfatter. Nærmere bestemt handler det om forskningstradisjonen «institusjonell etnografi» og hvordan denne kan brukes i sosiologisk kunnskapsutvikling. Forfatterne argumenterer for en abduktiv tilnærming til forskningstradisjonen, det vil si at forholdet mellom teori og empiri preges av kreativ dialog framfor å være mer analytisk lukkede størrelser.

‣ Les artikkelen i Norsk sosiologisk tidsskrift (fri tilgang)

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling skal sikre påfyll av kompetanse til ansatte i utsatte bransjer. Dette for bedre å mestre omstilling og å kunne bli stående lenger i arbeid. Fafo evaluerer i denne rapporten fem av åtte bransjeprogram: kommunal helse og omsorg, industri- og byggenæringen, reiseliv, detalj- og faghandel og elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Evalueringen tyder på at utdanningsprogrammene har møtt behovene i bransjene. Programmene har vært populære og nådd deltakere med lav formell kompetanse som ellers kanskje aldri ville tatt etter- og videreutdanning.

I en fersk podkast-episode i regi av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) snakker Anne Hege Strand om de unge sitt møte med Nav og den uheldige tendensen til at deres utfordringer av Nav blir definerte som helseplager. Samtalen er basert på Fafo-rapporten «Velferdsordninger til unge».

Ondag arrangerer Fafo et eget seminar om Kina. Utgangspunktet er deres motto for vertskapet av de olympiske leker – «sammen for en felles framtid». Hvordan ser denne framtida ut fra et kinesisk ståsted – og hvem er invitert når «vi» skal møte den «sammen»? Bidrar Kina til en mer inkluderende, tryggere og grønnere framtid?

To av Fafos forskere har også nylig gjestet NRKs radiostudioer for å snakke om henholdsvis Kinas Ukraina-politikk og landets innenrikspolitiske tanker om økonomisk fordeling.

‣ Les mer og meld deg på seminaret

‣ NRKs «Studio 2»: Fafos Kristin Dalen om økonomisk ulikhet og utjevning i Kina

‣ NRKs «Studio 2» (28. februar): Henrik Stålhane Hiim om Kinas Ukraina-dilemmaer

For en vanlig bedrift kan det altså betale seg å ha fagorganiserte arbeidstakere. Elin Svarstad forteller i et eget intervju mer om forholdet mellom fagorganisering, tariffavtale og produktiviteten i næringslivet.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>