Nyheter
Fagforbundets ungdomsbarometer ble gjennomført for første gang i 2017. Nå foreligger en ny utgave som skriver seg fra 2021. Det har dermed vært mulig å måle utviklingen i ungdommens synspunkter i løpet av en fireårsperiode.

Thomas Åker-Furre er ansatt om administrasjonssjef ved Fafo. Han skal ha det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av administrative tjenester, samt jobbe med forbedrings og utviklingsprosesser innenfor det administrative området. Administrasjonssjefen inngår i Fafos ledelse og vil organisere den forskningsfaglige støtten, samt være en sentral rådgiver for daglig leder og den øvrige instituttledelsen.
Kinas null-visjon for covid-19 strammes til før partikongressen til helga. Vaksiner har gjort at andre land har åpnet samfunnet igjen, men Kina insisterer fortsatt på strenge koronaregler. De siste ukene har flere enn 60 byer måttet stenge ned. Hvorfor tviholder myndighetene og Kinas leder Xi Jinping på denne strategien? Kristin Dalen gjestet NRK Radios «Studio 2».

Hvordan kan Norge bli mer attraktivt for faglærte arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området, også kalt tredjeland? Det er hovedtema i denne rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

‣ Les mer og last ned rapporten

Returnerer til hjemlandet etter lengre tids utenlandsopphold. Ved Fafo blir han en del av vår forskningsgruppe for migrasjon, integrering og kompetanse.

‣ Til ansatt-profil

27. september 2022
«Sammen om trygg bosetting. I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko» er i all hovedsak skrevet av redaktørene, med bidrag fra ansatte i praksisfeltet.  Boka er aktuell både for den som skal planlegge ulike former for bosetting, for engasjerte i utvikling av psykisk helsevern, i rus- og psykisk helsearbeid i kommunene, og for ansatte i boligsosiale oppfølgingstjenester.

<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>